Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki odnawialnej Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki odnawialnej Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki odnawialnej Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 19 listopada 2008

2 2 Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku i projekt dyrektywy w sprawie promocji OZE (1) Unia Europejska Cel na rok 2020 – 20% w bilansie energii finalnej Wykonanie za rok 2005 – 8,5% w bilansie energii finalnej

3 3 Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku i projekt dyrektywy w sprawie promocji OZE (2) Polska Cel na rok 2020 – 15% w bilansie energii finalnej Wykonanie za rok 2005 – 7,2% w bilansie energii finalnej

4 4 Struktura zużycia energii pierwotnej w roku 2007

5 5 Struktura wykorzystania odnawialnych zasobów energii w 2005 r. Zużycie energii pierwotnej – 3 932 PJ, w tym z OZE 187 PJ (5%)

6 6 Energia elektryczna z OZE Cel na rok 2010 – 7,5% Wykonanie za rok 2007 – 3,4% Prognoza na rok 2020 – ?

7 7 Moc zainstalowana OZE 2005 [MW] 2006 [MW]2007 [MW] 1 2691 3781 524 2005 [MWh]2006 [MWh]2007 [MWh] 3 760 3014 221 5485 229 526 Produkcja energii elektrycznej z OZE

8 8 Moc zainstalowana OZE Rodzaj OZE2005 [MW] 2006 [MW] 2007 [MW] Biomasa190239255 Biogaz333546 Wiatr124173288 Woda922931935 Współspalanie biomasy na blokach o mocy ok. 1700 Razem1 2691 3781524

9 9 Produkcja energii elektrycznej z OZE Rodzaj OZE2005 [MWh] 2006 [MWh] 2007 [MWh] Biomasa467 976503 846545 765 Biogaz104 465116 692161 768 Wiatr135 292257 037472 116 Woda2 175 5592 029 6362 252 659 Współspalanie biomasy 877 0091 314 3371 797 217 Razem3 760 3014 221 5485 229 526

10 10 Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2007 roku - struktura

11 11 Energia elektryczna z OZE – analiza 2020 Energetyka wiatrowa – oczekiwany bardzo duży przyrost mocy zainstalowanej, w tym na morzu Biomasa – układy kogeneracyjne (biometanownie), wykorzystanie odpadów z produkcji rolnicznej i komunalnych, zwiększenie wykorzystania upraw energetycznych Biogaz – wykorzystanie biogazu uwalnianego ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków

12 12 Energetyka wodna – rozwój przede wszystkim w zakresie małej energetyki wodnej Fotowoltaika – ze względu na koszty w ograniczonym zakresie Geotermia – w miarę rozwiązań technologicznych Energia elektryczna z OZE – analiza 2020 (2)

13 13 Program innowacyjna energetyka, rolnictwo energetyczne Budowa do 2020 roku biogazowni o łącznej mocy elektrycznej nie mniej niż 2 GW (2 tys. instalacji) Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa

14 14 Podstawowy mechanizm wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE System zobowiązań ilościowych realizowany w formule zielonych certyfikatów Funkcjonuje od 1 października 2005

15 15 Obowiązek nałożony na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym Przedłożenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia do umorzenia Uiszczenie opłaty zastępczej

16 16 Dodatkowe zobowiązanie Zobowiązanie do nabycia całej ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE po średniej cenie rynkowej energii elektrycznej z roku ubiegłego Średnia cena rynkowa jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

17 17 Inwestorzy i producenci energii elektrycznej z OZE mają dwa rodzaje przychodów Ze sprzedaży energii elektrycznej po cenie rynkowej Ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii

18 18 Biomasa – przede wszystkim układy kogeneracyjne Geotermia, w tym pompy ciepła – oczekiwany bardzo duży rozwój Kolektory słoneczne – oczekiwany bardzo duży rozwój Ciepło z OZE – analiza 2020

19 19 Mechanizm wsparcia produkcji ciepła z OZE Obowiązek zakupu nałożony na sprzedawców ciepła Wielkość obowiązku nie może przekraczać zapotrzebowania odbiorców ciepła

20 20 Przewidywane wsparcie dla zdecentralizowanego wytwarzania ciepła z OZE Ulgi podatkowe !

21 21 Biopaliwa transportowe Cel na rok 2010 – 5,75% Wykonanie za rok 2007 – 0,68% Cel na rok 2020 – 10%

22 22 Nowe Nowe regulacje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

23 23 Istotne elementy regulacji Istotne elementy polskich regulacji Do 5% biokomponentów w paliwach ciekłych Biopaliwa ciekłe dopuszczone do powszechnego obrotu: - B20, B100 (obecnie) - E85 (w notyfikacji w Komisji Europejskiej) Wybrane floty Możliwość wytwarzania biopaliw przez rolników na użytek własny Obowiązkowy udział biokomponentów

24 24 Wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008-2014 Mechanizmy wspierania podaży biokomponentów i biopaliw ciekłych Mechanizmy wspierania popytu na biokomponenty i biopaliwa ciekłe

25 25 Wyzwania Standaryzacja i harmonizacja w zakresie wymagań jakościowych dla biopaliw Dostosowanie pojazdów do spalania nowych rodzajów biopaliw Rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej generacji i zwiększenie ich wykorzystania

26 26 Wsparcie Inwestycyjne Środki Unii Europejskiej na lata 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalne Programy Operacyjne

27 27 Wsparcie Inwestycyjne (2) Środki krajowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

28 28 Dziękuję za uwagę Kontakt:Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa E-mail: zbigniew.kamienski@mg.gov.pl Tel.:+ 48 22 693 53 79 Fax:+ 48 22 693 40 35


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki odnawialnej Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google