Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 PROJEKT Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów - Niegoszowice Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie 7.1. Gospodarka wodno - ściekowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 System kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów budowany jest nieprzerwanie od 1990 roku. Zadania finansowane są ze środków budżetu Gminy Zabierzów oraz zewnętrznych źródeł współfinansowania.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Początki budowy kanalizacji W latach dziewięćdziesiątych dobiegała końca budowa sieci wodociągowej, co spowodowało znaczący wzrost zużycia wody, a w konsekwencji zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków komunalnych. Atrakcyjne położenie Gminy Zabierzów zachęcało osoby prywatne, jak i firmy do lokalizowania swoich inwestycji na naszym terenie.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Początki budowy kanalizacji Władze gminy postawiły na ochronę środowiska (budowę i rozwój systemu kanalizacji sanitarnej) Inicjatywa społeczna – Społeczne Komitety Budowy Wodociągów i Kanalizacji (SKBiK)

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Etapy realizacji kanalizacji na terenie Gminy Zabierzów 1.Rok 1992 Radwanowice + pierwsza lokalna oczyszczalnia ścieków. 2.Lata 1992-2002 - Rząska, Szczyglice, Zabierzów - odprowadzenie ścieków do kanalizacji miasta Krakowa. 3.Rok 1998-2000 Zelków + druga lokalna oczyszczalnia ścieków. 4.Lata 2002-2009 - w kolejnym etapie do kanalizacji m. Krakowa podłączono: Brzezie, Ujazd, Bolechowice, Kobylany, Karniowice, Więckowice. 5.Lata 2002- 2010 - Budowa OŚ Balice – podłączono: Balice, Aleksandrowice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinię. 6. Lata 2002-2009 - Budowa OŚ Niegoszowice – podłączono: Niegoszowice, Rudawę,Brzezinkę, Pisary,Nielepice, Młynkę.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Instytucje odpowiedzialne za eksploatację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Zakłady Usługowe i Eksploatacyjne - lata 1990 - 2001 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (PUK) - od 2002 r.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W 2002 roku Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu, który przewidywał realizację inwestycji na terenie całej Gminy ze środków: - budżetu Gminy, - budżetu Państwa, - preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW - dotacje ARiMR - środków Unii Europejskiej - przedakcesyjnych

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – Aglomeracje W 2003 został opracowany KPOŚK. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wprowadzony do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. Integralną częścią KPOŚK jest wykaz aglomeracji.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – Aglomeracje Gmina Zabierzów została podzielona na trzy aglomeracje: I AGLOMERACJA Zabierzów-Balice z OS w Balicach o przepustowości 800m³/dobę II AGLOMERACJA Zabierzów-Niegoszowice z OS w Niegoszowicach o przepustowości 800m³/dobę wraz z OS Zelków o przepustowości150m³/dobę wraz z OS Radwanowice o przepustowości 220m³/dobę III AGLOMERACJA Kraków (zrzut ścieków do kanalizacji m. Krakowa) z OS Kraków – Płaszów o przepustowości 620 000m³/dobę

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 RokDługość sieci [km] Wartość inwestycji [tys. zł] Środki budżetowe [tys. zł] Pożyczki [tys. zł] WFOŚ Dotacje [tys. zł] ARiMR,PHARE- INRED,SAPARD ZPORR, MRPO GFOŚ [tys. zł] Wpłaty ludności [tys. zł] Do 2000 roku64,610 0664 0513 2002 5810234 200012,21 9002887776960139 200117,02 5071541 6952990359 200217,12 3697135291500977 200320,77 0883 6013 04000447 20042,94 0231 3112 6190093 200537,14 2421 5422 700000 200620,86 339892 7273 0554680 200735,56 8323 9692 36305000 200830,88 150945 36302 6930 200940,39 6051003 1284 9921 3850 OG Ó ŁEM 299,063 12414 90528 14111 773 5 0462 249 Plan 2010r20,05 3003 3001 000 00

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W roku 2007 wykonano 35,5 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: - Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 6 mln 832 tys. zł W roku 2008 wykonano 30,8 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: - Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 8 mln 150 tys. zł

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W roku 2009 wykonano 40,3 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: - Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 9 mln 605 tys. zł

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA ProgramyKwota dofinansowania w zł Lata realizacji ARiMR2 500 000,001990 - 1998 Phare-Inred 360 921,00 1999 ARMiR 298 715,00 2000 SAPARD 416 059,00 2003 – 2004 Fundusz Górniczy - Restrukturyzacja Obszarów Poprzemysłowych. 375 000,002005 - 2006 ZPORR + 10% z Urzędu Marszałkowskiego 2 268 800,00 378 100,00 2006 WFOŚ Preferencyjne pożyczki w części umarzalne 28 140 000,00 umorzono ok. 5 000 000,00 od początku realizacji zadań kanalizacyjnych MRPO4 991 513,98 2008 – 2009 OGÓŁEM DOTACJE+UMORZENIA 16 589 109,00 od początku realizacji kanalizacji sanitarnej PROW1 002 973,002010 ( wniosek w trakcie oceny)

16 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) W latach 1990-2000 ARiMR udzielała bezzwrotnych dotacji na budowę kanalizacji do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych Wysokość otrzymanych przez Gminę dotacji w latach 1990-2000 wyniosła ok. 2,8 mln

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Programy przedakcesyjne Unii Europejskiej: PHARE - INRED, SAPARD. Wartość otrzymanych środków w ramach w/w programów w latach 1999-2003 wyniosła 776 tys. zł

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Programy akcesyjne Unii Europejskiej: - ZPORR, - Fundusz Górniczy - Restrukturyzacja Obszarów Poprzemysłowych, Wartość otrzymanych środków w ramach w/w programów w latach 2004-2006 wyniosła ponad 3,0mln zł.

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW ) Gmina Zabierzów korzystała i korzysta z pomocy WFOŚ zaciągając preferencyjne pożyczki w części umarzalne. - Umorzenia w granicach 40% - 50% Podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z pomocy: - terminowo spłacane raty i pożyczki - osiągnięcie efektu ekologicznego (w postaci odpowiedniej liczby przyłączy)

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 WFOŚiGW RokKwota umorzenia [zł] Przed 2002rok. 2 000 000,00 20021 009 019,00 2003169 282,00 2004404 600,00 2005129 500,00 2006124 000,00 20070,00 2008236 250,00 2009903 800,00 Łącznie4 976 451,00

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Zabierzów jest w ścisłej czołówce pod względem sumy pieniędzy pozyskiwanych z WFOŚiGW i przeznaczanych na ochronę środowiska – daje nam to trzecie miejsce w Małopolsce. 1Kraków 2Tarnów 3ZABIERZÓW 4Niepołomice 5Skawina

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Z danych dostarczonych przez WFOŚiGW wynika, iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gmina Zabierzów wydała ok. 3 tys. zł na ochronę środowiska (kanalizację, oczyszczalnie ścieków) co daje pierwsze miejsce w Małopolsce wynik 20 razy lepszy w stosunku do m. Krakowa

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Droga do sukcesu w pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W latach 2008-2009 w ramach MRPO wykonano 53,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów Niegoszowice. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 095 941,94 zł W tym koszty kwalifikowalne 10 564 050,76 zł

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego wyniosła 4 991 513,98 zł

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 –W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu – Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Zabierzów podjęła decyzję o złożeniu do współfinansowania projektu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów – Balice i Zabierzów – Niegoszowice. –Nabór do ogłoszonego konkursu trwał : od 14 lutego – do 14 marca 2008 roku.

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 –Ogłoszony konkurs opierał się na dwustopniowej procedurze oceny wniosków: - I ETAP - preselekcja - II ETAP – ocena pełnej dokumentacji -Pula środków dostępnych w ramach konkursu to: 72 230 000zł. -Liczba złożonych w konkursie projektów: 93 -Łączna wartość projektów : 515 089 058 zł.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 –Po przeprowadzonej preselekcji kart do złożenia pełnej dokumentacji (czyli zaproszenia do II Etapu konkursu) zostało zaproszonych 25 Beneficjentów w tym Gmina Zabierzów. –Po dokonaniu w II Etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków (łącznie przez dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego i sześciu asesorów – niezależnych ekspertów) w dniu 6 listopada 2008 roku (po ok. 9 miesiącach) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do współfinansowania tylko 19 projektów

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 –Projekt Gmina Zabierzów znalazł się na pierwszym miejscu listy z 44 pkt. (100% punktów możliwych do uzyskania w konkursie) – jako najlepszy projekt w Małopolsce. –Całkowita wartość projektu: 14 095 941,94 zł w tym koszty kwalifikowalne: 10 564 050,76 zł –Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła 4 991 513,98 zł

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Podpisanie umowy Okres realizacji projektu: od 24.04.2008 do 31.12.2009r. Dzień 31.12.2009 roku, to termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu.

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekt jest zrealizowany w następujących miejscowościach: Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Pisary, Nielepice, Młynka i Brzezinka.

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekt zlokalizowany jest i realizowany w miejscowościach o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych (Parki krajobrazowe).

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 CELE PROJEKTU: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie, a także ujęcia wody na rzece Sanka. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia.

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 CELE PROJEKTU: Wybudowanie na terenie aglomeracji Zabierzów-Niegoszowice i Zabierzów-Balice sieci kanalizacji sanitarnej Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację Gminy Zabierzów po realizacji projektu, Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację gospodarstw domowych na terenie Gminy Zabierzów,

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 CELE PROJEKTU: Poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Zabierzów, Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska (sieć kanalizacyjna). Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości.

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 REZULTATY PROJEKTU: 53,1 km. – długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy po realizacji projektu 21 szt. – wybudowanych przepompowni ścieków 2640 - osób, podłączonych do nowo-wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 660 szt. - gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej 144 500 m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych ( w okresie 1 roku) z terenu objętego projektem.

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Dzięki zrealizowaniu inwestycji ścieki z terenu objętego projektem zostaną skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach o wydajności 800m³/d każda.

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Trwałość projektu Składniki majątkowe powstałe w skutek realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia staną się własnością Gminy Zabierzów i zostaną przekazane do eksploatacji firmie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Z uwagi, iż spółka stanowi własność Gminy Zabierzów, pozwala to w granicach prawa na nadzór właścicielski nad sposobem wykorzystywania przekazanego majątku. Przyjęte rozwiązanie gwarantuje trwałość instytucjonalną projektu.

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Trwałość projektu Po realizacji projektu w ciągu 5 lat od przekazania płatności końcowej z dotacji rozwojowej, projekt nie może zostać poddany znacznej modyfikacji, tj. mającej istotny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta, wynikającej ze zmiany charakteru własności całości lub elementu infrastruktury lub też zaprzestania działalności.

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W 2010 roku Gmina Zabierzów będzie pierwszą w Małopolsce całkowicie skanalizowaną Gminą

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11, tel. 012-283-07-12, fax 012-285-21-09


Pobierz ppt "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google