Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PROJEKT Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów - Niegoszowice Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie 7.1. Gospodarka wodno - ściekowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata System kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów budowany jest nieprzerwanie od 1990 roku. Zadania finansowane są ze środków budżetu Gminy Zabierzów oraz zewnętrznych źródeł współfinansowania.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Początki budowy kanalizacji W latach dziewięćdziesiątych dobiegała końca budowa sieci wodociągowej, co spowodowało znaczący wzrost zużycia wody, a w konsekwencji zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków komunalnych. Atrakcyjne położenie Gminy Zabierzów zachęcało osoby prywatne, jak i firmy do lokalizowania swoich inwestycji na naszym terenie.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Początki budowy kanalizacji Władze gminy postawiły na ochronę środowiska (budowę i rozwój systemu kanalizacji sanitarnej) Inicjatywa społeczna – Społeczne Komitety Budowy Wodociągów i Kanalizacji (SKBiK)

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Etapy realizacji kanalizacji na terenie Gminy Zabierzów 1.Rok 1992 Radwanowice + pierwsza lokalna oczyszczalnia ścieków. 2.Lata Rząska, Szczyglice, Zabierzów - odprowadzenie ścieków do kanalizacji miasta Krakowa. 3.Rok Zelków + druga lokalna oczyszczalnia ścieków. 4.Lata w kolejnym etapie do kanalizacji m. Krakowa podłączono: Brzezie, Ujazd, Bolechowice, Kobylany, Karniowice, Więckowice. 5.Lata Budowa OŚ Balice – podłączono: Balice, Aleksandrowice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinię. 6. Lata Budowa OŚ Niegoszowice – podłączono: Niegoszowice, Rudawę,Brzezinkę, Pisary,Nielepice, Młynkę.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Instytucje odpowiedzialne za eksploatację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Zakłady Usługowe i Eksploatacyjne - lata Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (PUK) - od 2002 r.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W 2002 roku Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu, który przewidywał realizację inwestycji na terenie całej Gminy ze środków: - budżetu Gminy, - budżetu Państwa, - preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW - dotacje ARiMR - środków Unii Europejskiej - przedakcesyjnych

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – Aglomeracje W 2003 został opracowany KPOŚK. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wprowadzony do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. Integralną częścią KPOŚK jest wykaz aglomeracji.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – Aglomeracje Gmina Zabierzów została podzielona na trzy aglomeracje: I AGLOMERACJA Zabierzów-Balice z OS w Balicach o przepustowości 800m³/dobę II AGLOMERACJA Zabierzów-Niegoszowice z OS w Niegoszowicach o przepustowości 800m³/dobę wraz z OS Zelków o przepustowości150m³/dobę wraz z OS Radwanowice o przepustowości 220m³/dobę III AGLOMERACJA Kraków (zrzut ścieków do kanalizacji m. Krakowa) z OS Kraków – Płaszów o przepustowości m³/dobę

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata RokDługość sieci [km] Wartość inwestycji [tys. zł] Środki budżetowe [tys. zł] Pożyczki [tys. zł] WFOŚ Dotacje [tys. zł] ARiMR,PHARE- INRED,SAPARD ZPORR, MRPO GFOŚ [tys. zł] Wpłaty ludności [tys. zł] Do 2000 roku64, , , , , , , , , , , OG Ó ŁEM 299, Plan 2010r20,

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W roku 2007 wykonano 35,5 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: - Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 6 mln 832 tys. zł W roku 2008 wykonano 30,8 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: - Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 8 mln 150 tys. zł

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W roku 2009 wykonano 40,3 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: - Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 9 mln 605 tys. zł

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA ProgramyKwota dofinansowania w zł Lata realizacji ARiMR , Phare-Inred , ARMiR , SAPARD , – 2004 Fundusz Górniczy - Restrukturyzacja Obszarów Poprzemysłowych , ZPORR + 10% z Urzędu Marszałkowskiego , , WFOŚ Preferencyjne pożyczki w części umarzalne ,00 umorzono ok ,00 od początku realizacji zadań kanalizacyjnych MRPO , – 2009 OGÓŁEM DOTACJE+UMORZENIA ,00 od początku realizacji kanalizacji sanitarnej PROW , ( wniosek w trakcie oceny)

16 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) W latach ARiMR udzielała bezzwrotnych dotacji na budowę kanalizacji do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych Wysokość otrzymanych przez Gminę dotacji w latach wyniosła ok. 2,8 mln

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Programy przedakcesyjne Unii Europejskiej: PHARE - INRED, SAPARD. Wartość otrzymanych środków w ramach w/w programów w latach wyniosła 776 tys. zł

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Programy akcesyjne Unii Europejskiej: - ZPORR, - Fundusz Górniczy - Restrukturyzacja Obszarów Poprzemysłowych, Wartość otrzymanych środków w ramach w/w programów w latach wyniosła ponad 3,0mln zł.

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW ) Gmina Zabierzów korzystała i korzysta z pomocy WFOŚ zaciągając preferencyjne pożyczki w części umarzalne. - Umorzenia w granicach 40% - 50% Podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z pomocy: - terminowo spłacane raty i pożyczki - osiągnięcie efektu ekologicznego (w postaci odpowiedniej liczby przyłączy)

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata WFOŚiGW RokKwota umorzenia [zł] Przed 2002rok , , , , , , , , ,00 Łącznie ,00

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Gmina Zabierzów jest w ścisłej czołówce pod względem sumy pieniędzy pozyskiwanych z WFOŚiGW i przeznaczanych na ochronę środowiska – daje nam to trzecie miejsce w Małopolsce. 1Kraków 2Tarnów 3ZABIERZÓW 4Niepołomice 5Skawina

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Z danych dostarczonych przez WFOŚiGW wynika, iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gmina Zabierzów wydała ok. 3 tys. zł na ochronę środowiska (kanalizację, oczyszczalnie ścieków) co daje pierwsze miejsce w Małopolsce wynik 20 razy lepszy w stosunku do m. Krakowa

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Droga do sukcesu w pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W latach w ramach MRPO wykonano 53,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów Niegoszowice. Całkowita wartość projektu wyniosła ,94 zł W tym koszty kwalifikowalne ,76 zł

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego wyniosła ,98 zł

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata –W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu – Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Zabierzów podjęła decyzję o złożeniu do współfinansowania projektu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach: Zabierzów – Balice i Zabierzów – Niegoszowice. –Nabór do ogłoszonego konkursu trwał : od 14 lutego – do 14 marca 2008 roku.

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata –Ogłoszony konkurs opierał się na dwustopniowej procedurze oceny wniosków: - I ETAP - preselekcja - II ETAP – ocena pełnej dokumentacji -Pula środków dostępnych w ramach konkursu to: zł. -Liczba złożonych w konkursie projektów: 93 -Łączna wartość projektów : zł.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata –Po przeprowadzonej preselekcji kart do złożenia pełnej dokumentacji (czyli zaproszenia do II Etapu konkursu) zostało zaproszonych 25 Beneficjentów w tym Gmina Zabierzów. –Po dokonaniu w II Etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków (łącznie przez dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego i sześciu asesorów – niezależnych ekspertów) w dniu 6 listopada 2008 roku (po ok. 9 miesiącach) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do współfinansowania tylko 19 projektów

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata –Projekt Gmina Zabierzów znalazł się na pierwszym miejscu listy z 44 pkt. (100% punktów możliwych do uzyskania w konkursie) – jako najlepszy projekt w Małopolsce. –Całkowita wartość projektu: ,94 zł w tym koszty kwalifikowalne: ,76 zł –Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła ,98 zł

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Podpisanie umowy Okres realizacji projektu: od do r. Dzień roku, to termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu.

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekt jest zrealizowany w następujących miejscowościach: Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Pisary, Nielepice, Młynka i Brzezinka.

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekt zlokalizowany jest i realizowany w miejscowościach o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych (Parki krajobrazowe).

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata CELE PROJEKTU: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie, a także ujęcia wody na rzece Sanka. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia.

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata CELE PROJEKTU: Wybudowanie na terenie aglomeracji Zabierzów-Niegoszowice i Zabierzów-Balice sieci kanalizacji sanitarnej Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację Gminy Zabierzów po realizacji projektu, Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację gospodarstw domowych na terenie Gminy Zabierzów,

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata CELE PROJEKTU: Poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Zabierzów, Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska (sieć kanalizacyjna). Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości.

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REZULTATY PROJEKTU: 53,1 km. – długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy po realizacji projektu 21 szt. – wybudowanych przepompowni ścieków osób, podłączonych do nowo-wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 660 szt. - gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych ( w okresie 1 roku) z terenu objętego projektem.

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dzięki zrealizowaniu inwestycji ścieki z terenu objętego projektem zostaną skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach o wydajności 800m³/d każda.

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Trwałość projektu Składniki majątkowe powstałe w skutek realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia staną się własnością Gminy Zabierzów i zostaną przekazane do eksploatacji firmie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Z uwagi, iż spółka stanowi własność Gminy Zabierzów, pozwala to w granicach prawa na nadzór właścicielski nad sposobem wykorzystywania przekazanego majątku. Przyjęte rozwiązanie gwarantuje trwałość instytucjonalną projektu.

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Trwałość projektu Po realizacji projektu w ciągu 5 lat od przekazania płatności końcowej z dotacji rozwojowej, projekt nie może zostać poddany znacznej modyfikacji, tj. mającej istotny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta, wynikającej ze zmiany charakteru własności całości lub elementu infrastruktury lub też zaprzestania działalności.

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W 2010 roku Gmina Zabierzów będzie pierwszą w Małopolsce całkowicie skanalizowaną Gminą

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów Zabierzów, ul. Kolejowa 11, tel , fax


Pobierz ppt "1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google