Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwierzyn, 2015.11.19.  Placówki oświatowe:  Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego,  - Publiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwierzyn, 2015.11.19.  Placówki oświatowe:  Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego,  - Publiczne."— Zapis prezentacji:

1 Zwierzyn,

2

3  Placówki oświatowe:  Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego,  - Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.  Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników,  - Publiczne Gimnazjum im. Pierwszych Osadników.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Gościmcu

4  Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego ,00zł  - Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza ,00zł  RAZEM: ZPO Zwierzyn ,00zł

5  Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników ,00zł  - Publiczne Gimnazjum im. Pierwszych Osadników ,00zł  RAZEM: ZPO Górki Noteckie –  ,00zł

6  Publiczna Szkoła Podstawowa im św. Huberta w Gościmcu – ,00zł

7  Łącznie we wszystkich placówkach – ,00zł

8  Subwencja oświatowa – ,00zł

9  Deficyt – ,00zł

10

11 Klasyfikacja budżetu Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościmcu Ogółem (koszt rzeczywisty) Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,43 zł8 903,30 zł9 604,03 zł8 055,22 zł z subwencji 6 806,13 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,95 zł8 934,43 zł9 871,54 zł8 299,24 zł z subwencji 7 092,11 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,44 zł9 055,24 zł10 509,58 zł8 691,11 zł z subwencji 7 256,61 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,96 zł9 777,92 zł11 260,10 zł9 245,70 zł z subwencji 7 466,83 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,18 zł11 142,16 zł12 813,66 zł10 956,02 zł z subwencji 8 870,40 zł

12 Klasyfikacja budżetu Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościmcu Ogółem (koszt rzeczywisty) Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,30 zł-2 097,17 zł-2 797,90 zł-1 249,09 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,84 zł-1 842,32 zł-2 779,43 zł-1 207,13 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,83 zł-1 798,63 zł-3 252,97 zł-1 434,50 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,13 zł-2 311,09 zł-3 793,27 zł-1 778,87 zł Koszt kształcenia jednego ucznia w roku ,78 zł-2 271,76 zł-3 943,26 zł-2 085,62 zł

13 Liczebność klas i oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Zwierzyn Miejscowość, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM Liczba oddziałów w zakresie PSP (I-VI) + PG(I-III) Rok szkolny 2015/2016 (liczba uczniów) IAIBIIAIIBIIIIVVVIIaIbIIaIIbIIIaIIIb ZPO Zwierzyn ZPO Górki Noteckie PSP Gościmiec w tym z Górecka

14 Klasy o najmniejszej i największej liczebności 923PSP 1218PG

15

16

17

18 Liczba nauczycieli Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ZPO Zwierzyn1614 ZPO Górki Noteckie 165 PSP Gościmiec16 Liczba etatów Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ZPO Zwierzyn14,2812,39 ZPO Górki Noteckie 12,283,78 PSP Gościmiec12,03

19 Liczba etatów pedagogicznych w PSP 38,59 Liczba nauczycieli w PSP 48 Liczba etatów pedagogicznych w PG 16,17 Liczba nauczycieli w PG 19 Razem54,76Razem67

20

21  54,76 etatów( ) 67 osób  < źle(dzisiaj każda nauczyciel średnio zatrudniony jest na 0,817 etatu pedagogicznego)  =dobrze(patrząc na etaty mamy nadwyżkę 12,24 osób (nauczycieli ) w Gminie)  >pożądane(gdyby każdy nauczyciel w Gminie miał zatrudnienie na 1,5 etatu zatrudnienie nauczycieli na poziomie Gminy spadłoby do 36,5 osób)

22 Liczba uczniów444 Liczba oddziałów Wskaźnik liczebności oddziału 15,3120,1824,67

23 Miejscowość, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM Liczba oddziałów w zakresie PSP (I-VI) + PG(I-III) Rok szkolny 2015/2016 (liczba uczniów) IAIBIIAIIBIIIIVVVIIAIBIIAIIBIIIAIIIB ZPO Zwierzyn ZPO Górki Noteckie PSP Gościmiec w tym z Górecka Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum Razem OddziałIIIIIIIVVVIIIIIII Łączna liczba uczniów klas Liczba odziałów dla około 20 uczniów w klasie Liczba odziałów dla około 25 uczniów w klasie

24 Liczba nauczycieli – 16 Liczba nauczycieli zatrudnionych na świetlicy -2 Liczba zatrudnionych na całym etacie – 5 Liczba nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi - 4

25 Liczba nauczycieli – 21 Liczba nauczycieli zatrudnionych na świetlicy -4 Liczba zatrudnionych na całym etacie – 12 Liczba nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi - 11

26 Liczba nauczycieli – 30 Liczba nauczycieli zatrudnionych na świetlicy -5 Liczba zatrudnionych na całym etacie – 22 Liczba nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi - 14

27

28 Miejscowo ść, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM Liczba oddziałów w zakresie PSP (I-VI) + PG(I-III) Rok szkolny2015/2016(liczba uczniów) IAIBIIAIIBIIIIVVVIIAIBIIAIIBIIIAIIIB Zwierzyn Górki Noteckie

29

30

31 Miejscowość, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM Liczba oddziałów w zakresie PSP (I-VI) + PG(I-III) Rok szkolny 2015/2016 (liczba uczniów) IAIBIIAIIBIIIIVVVIIAIBIIAIIBIIIAIIIB ZPO Zwierzyn ZPO Górki Noteckie PSP Gościmiec w tym z Górecka Miejscowość, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM Liczba oddziałów w zakresie PGI-III Rok szkolny 2016/2017 (liczba uczniów) IIIAIIBIIIAIIIBIVVVIIAIIAIIBIIIAIIIB Zwierzyn Górki Noteckie Gościmiec Rok szkolny 2015/2016

32 Rok szkolny 2016/2017 Miejscowość, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM PG Liczba oddziałów w zakresie PGI-III Rok szkolny 2017/2018 (liczba uczniów) IIIIIIAIIIBIVA VVIIII IIIAIIIB Zwierzyn Górki Noteckie Gościmiec Rok szkolny 2017/2018 Miejscowość, w której znajduje się szkoła Publiczna Szkoła PodstawowaPubliczne Gimnazjum RAZEM Liczba oddziałów w zakresie PSP (I-VI) + PG(I-III) Rok szkolny 2018/2019 (liczba uczniów) IAIIIII Zwierzyn Górki Noteckie

33  W pierwszym roku zmniejszamy o 1 oddział – koszty niższe o ,22zł  W drugim roku zmniejszamy liczbę oddziałów o dwa – koszy niższe o ,44zł  W trzecim roku liczba oddziałów zmniejsza się o trzy – koszty niższe o ,66zł w stosunku do roku 2015

34  Oczywiście w związku z realizacją zarówno wariantu I jak i II, oprócz redukcji kosztów trzeba liczyć się również z koniecznością ponoszenia wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkoły w Górkach Noteckich.  Dowóz dzieci z Gościmca do Górek Noteckich szacunkowo wynosi ,00 zł – przy założeniu, iż dziennie autobus przejedzie ok. 50 km x 268 dni szkolnych x 2,54 (aktualną stawkę jaką mamy w tym roku na autobus szkolny)  Wartością dodaną byłoby stworzenie możliwości dowożenia dzieci z Przysieki, które w tej chwili nie są dowożone w związku z tym, iż odległość do szkoły nie przekracza 3 km.

35  W PSP Gościmiec mamy 16 nauczycieli w tym:  10 dla których jest to podstawowe miejsce pracy z tego:  - 3 nauczycieli będzie miało prawo do świadczenia kompensacyjnego,  - 1 będzie miał prawa emerytalne,  - 1 od września przechodzi do ZPO Zwierzyn (w Gościmcu nie ma I klasy a w Zwierzynie planowane są 2 oddziały)  - 1 ma podstawowe miejsce pracy w Gościmcu, ale jednocześnie godziny w innych szkołach w naszej gminie,  - 1 jest w stanie nieczynnym do  - 5 zatrudnionych jest czasowo do   Mamy też 2 pracowników obsługi z których jeden nabędzie prawa emerytalne   Koszt wszystkich odpraw to kwota ok ,00zł (koszt jednorazowy) 

36  Przekazanie szkoły STOWARZYSZENIU  Zyski i straty:  - brak dofinansowywania z budżetu (do każdego ucznia dopłacamy ok 4 tysięcy zł czyli blisko 250 tysięcy zł  - szkoła pozostaje i funkcjonuje  - pogorszenie sytuacji nauczycieli (ale mają pracę)  - jednak problem małej liczebności naszych oddziałów pozostaje

37

38  1. Z analizy jednoznacznie wynika, iż liczba oddziałów a co za tym idzie ilość uczniów w poszczególnych klasach jest nie adekwatna do otrzymywanej subwencji oświatowej.  2. Analiza pokazała również to, iż w Gminie Zwierzyn jest zatrudnionych zbyt dużo nauczycieli.  3. Chociaż w prezentacji nie było o tym mowy, to należy zauważyć iż godziny na świetlicy, mimo wcześniejszych ustaleń, w dalszym ciągu służą „do ratowania” etatów nauczycielom.

39  4. Redukcja każdego oddziału w ogólnej strukturze gminnej oświaty do zysk rzędu ,00zł i możliwość realizacji innych zadań.  5. Likwidacja Publicznej szkoły w Gościmcu (wariant I) uwzględniając konieczności odpraw dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych to oszczędności w pierwszym roku ok ,00zł a w kolejnych ,00zł.  6. Wdrożenie wariantu II to oszczędność w ciągu 3 lat ok ,00zł a po trzech latach ok ,00zł rocznie.  7. Wdrożenie wariantu III daje natychmiastową oszczędność ok. 250 tysięcy zł

40

41  1. Zwiększenie liczebności klas – oddziałów  2. Zmiana obwodów szkolnych i przekierowanie uczniów ze szkoły w Gościmcu do Górek Noteckich i Zwierzyna poprzez:  - likwidację całkowitą szkoły w Gościmcu,  - przekierowanie absolwentów do gimnazjum w Górkach Noteckich (Górecko) i w Zwierzynie (Gościmiec)  3. Ograniczenie fizycznej ilości nauczycieli (wskaźnik zatrudnienia)  4. Istnieje również możliwość zmiany organu prowadzącego dla PSP w Gościmcu (Stowarzyszenie)

42

43  1. Przeznaczenie większych pieniędzy na kształcenie nauczycieli  2. Wprowadzenie nauczycieli etatowych na świetlicy.  3. Opracowanie zasad zwolnień nauczycieli w każdej ze szkół.  4. Bezwzględne (pisemne) uzgadnianie ze wszystkimi dyrektorami szkół i Wójtem zatrudniania nowych nauczycieli.  5. Sukcesywne wycofywanie się z uczniów z Wełmina i Przyłegu.

44

45  - deklaracji wprowadzenia 8 letnich szkół podstawowych  - deklaracji cofnięcia reformy dotyczącej obowiązku szkolnego Będzie to miało bez wątpienia wpływ na nasz system, a co za tym idzie na budżet Gminy Zwierzyn

46

47 Tendencje rozwojowe – PSP Gościmiec

48 Tendencje rozwojowe – PSP Górki Noteckie

49 Tendencje rozwojowe – PSP Zwierzyn

50 Tendencje rozwojowe – szkół podstawowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Zwierzyn

51 Tendencje rozwojowe – PSP Stare Kurowo – dla porównania jest to szkoła z sąsiedniej Gminy Stare Kurowo

52 Tendencje rozwojowe – PSP Nowe Kurowo dla porównania jest to szkoła z sąsiedniej Gminy Stare Kurowo

53 Zestawienie bezpośrednich wyników sprawdzianu w latach linie trendu


Pobierz ppt "Zwierzyn, 2015.11.19.  Placówki oświatowe:  Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie:  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego,  - Publiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google