Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008

2 Sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Olecko Rodzaj placówki oświatowej Liczba placówek Liczba uczniów wg stanu na r. Uwagi przedszkola1178 w przedszkolu funkcjonuje 1 oddział integracyjny oddziały przedszkolne 6222 w 6 placówkach funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych prowadzących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne szkoły podstawowe w 2 szkołach podstawowych są oddziały integracyjne, w 1 – prowadzone są klasy sportowe gimnazja5885 w 2 gimnazjach są oddziały integracyjne

3 Przedszkola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku: liczba oddziałów – 7, w tym 1 oddział integracyjny średnioroczna liczba dzieci –178

4 Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Olecko 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 4.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach 5. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich 6. Szkoła Podstawowa w Judzikach

5 Gimnazja prowadzone przez Gminę Olecko 1.Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 2.Gimnazjum Nr 2 w Olecku 3.Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie 4.Gimnazjum w Babkach Oleckich 5.Gimnazjum w Judzikach

6 Zespoły szkół 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 – Zespół Szkół w Olecku 2.Szkoła podstawowa i Gimnazjum w Judzikach – Zespół Szkół w Judzikach 3.Szkoła podstawowa i Gimnazjum w Babkach Oleckich – Zespół Szkół w Babkach Oleckich.

7 Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie Gminy Olecko 1. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku Społeczne Gimnazjum STO w Olecku

8 2.Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku: szkoła podstawowa specjalna z oddziałami przedszkolnymi – 34 uczniów gimnazjum specjalne – 14 uczniów 3.Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka – rozpoczęło działalność od 1 września 2007r. – 40 dzieci

9 Liczba dzieci w przedszkolu (wg informacji na 30 września)

10 Liczba dzieci w przedszkolu wg grup wiekowych

11 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko

12 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w przedszkolu w latach

13 Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2001 – 2007 (wg stanu na 30 września)

14

15 Liczba oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko w latach 2003 – 2007

16 Średnia liczba uczniów w oddziałach szkół podstawowych i gimnazjów

17 Liczba oddziałów integracyjnych w latach 2004 – 2007

18 Klasy sportowe Od 1 września 2005r. 28 uczniów rozpoczęło naukę w klasie IV sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku. Obecnie funkcjonują 3 klasy sportowe (IV, V i VI) o wiodącej dyscyplinie sportowej piłka nożna dla chłopców i koszykówka dla dziewcząt.

19 Świetlice szkolne W każdej szkole działają świetlice, w których prowadzone są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci dojeżdżających oraz dzieci młodszych, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Godziny otwarcia świetlic szkolnych ustalają dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców: 6.30 –

20 Liczba dzieci w świetlicach szkolnych

21 Dowóz uczniów do szkół Gmina prowadzi dowóz dla około 680 uczniów z 31 miejscowości. 4 autobusy przewoźnika wybranego w drodze przetargu – PKS w Suwałkach przewozi ok. 250 uczniów, 2 autobusy gminne przewożą ok. 380 uczniów, zakup biletów miesięcznych dla 48 uczniów (wieś Borawskie), 6 dzieci dowożonych przez rodziców. Dodatkowo w 2006r. zakupiony został autobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dzienna trasa dowozu uczniów - ok. 720 km

22 Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w latach 2003 – 2007 (wg stanu na 30 września)

23 Zatrudnienie nauczycieli wg awansu

24 Infrastruktura szkół Budynki użytkowane przez gminne placówki oświatowe: przedszkole – 1 szkoły podstawowe – 5 gimnazja – 2 zespoły szkół – 3 Sale gimnastyczne – 5 Boiska – 8

25 Wyposażenie szkół Pracownie komputerowe –wszystkie szkoły Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych (4 komputery + urządzenie wielofunkcyjne) – 7 PIAP –zestaw 2 komputerów + urządzenie wielofunkcyjne - 7 Pracownie logopedyczne – 3 Sprzęt i pomoce dydaktyczne na bieżąco zakupywane przez szkoły.

26 Finansowanie oświaty Skąd pochodzą środki finansowe na oświatę?

27 Wydatki na oświatę

28 Wydatki wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi utrzymanie bieżące placówek oświatowych remonty i inwestycje zakupy inwestycyjne dotacja dla społecznej szkoły podstawowej i gimnazjum stypendia socjalne dofinansowanie pracowników młodocianych FŚS nauczycieli będących emerytami

29

30 Prezentację przygotowała Elżbieta Rękawek Prezentowane dane liczbowe przygotowały: Anna Mitin, Grażyna Dragunajtys


Pobierz ppt "EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google