Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008

2 Sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Olecko Rodzaj placówki oświatowej Liczba placówek Liczba uczniów wg stanu na 30.09.2007r. Uwagi przedszkola1178 w przedszkolu funkcjonuje 1 oddział integracyjny oddziały przedszkolne 6222 w 6 placówkach funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych prowadzących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne szkoły podstawowe61 411 w 2 szkołach podstawowych są oddziały integracyjne, w 1 – prowadzone są klasy sportowe gimnazja5885 w 2 gimnazjach są oddziały integracyjne

3 Przedszkola Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku: liczba oddziałów – 7, w tym 1 oddział integracyjny średnioroczna liczba dzieci –178 www.przedszkolecko.ovh.org

4 Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Olecko 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku 3. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 4.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach 5. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich 6. Szkoła Podstawowa w Judzikach

5 Gimnazja prowadzone przez Gminę Olecko 1.Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku 2.Gimnazjum Nr 2 w Olecku 3.Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie 4.Gimnazjum w Babkach Oleckich 5.Gimnazjum w Judzikach

6 Zespoły szkół 1.Szkoła Podstawowa Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 – Zespół Szkół w Olecku 2.Szkoła podstawowa i Gimnazjum w Judzikach – Zespół Szkół w Judzikach 3.Szkoła podstawowa i Gimnazjum w Babkach Oleckich – Zespół Szkół w Babkach Oleckich.

7 Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie Gminy Olecko 1. Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku Społeczne Gimnazjum STO w Olecku

8 2.Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku: szkoła podstawowa specjalna z oddziałami przedszkolnymi – 34 uczniów gimnazjum specjalne – 14 uczniów 3.Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka – rozpoczęło działalność od 1 września 2007r. – 40 dzieci

9 Liczba dzieci w przedszkolu (wg informacji na 30 września)

10 Liczba dzieci w przedszkolu wg grup wiekowych

11 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko

12 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w przedszkolu w latach 2003 - 2007

13 Liczba uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2001 – 2007 (wg stanu na 30 września)

14

15 Liczba oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko w latach 2003 – 2007

16 Średnia liczba uczniów w oddziałach szkół podstawowych i gimnazjów

17 Liczba oddziałów integracyjnych w latach 2004 – 2007

18 Klasy sportowe Od 1 września 2005r. 28 uczniów rozpoczęło naukę w klasie IV sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku. Obecnie funkcjonują 3 klasy sportowe (IV, V i VI) o wiodącej dyscyplinie sportowej piłka nożna dla chłopców i koszykówka dla dziewcząt.

19 Świetlice szkolne W każdej szkole działają świetlice, w których prowadzone są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci dojeżdżających oraz dzieci młodszych, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Godziny otwarcia świetlic szkolnych ustalają dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców: 6.30 – 16.00.

20 Liczba dzieci w świetlicach szkolnych

21 Dowóz uczniów do szkół Gmina prowadzi dowóz dla około 680 uczniów z 31 miejscowości. 4 autobusy przewoźnika wybranego w drodze przetargu – PKS w Suwałkach przewozi ok. 250 uczniów, 2 autobusy gminne przewożą ok. 380 uczniów, zakup biletów miesięcznych dla 48 uczniów (wieś Borawskie), 6 dzieci dowożonych przez rodziców. Dodatkowo w 2006r. zakupiony został autobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dzienna trasa dowozu uczniów - ok. 720 km

22 Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w latach 2003 – 2007 (wg stanu na 30 września)

23 Zatrudnienie nauczycieli wg awansu

24 Infrastruktura szkół Budynki użytkowane przez gminne placówki oświatowe: przedszkole – 1 szkoły podstawowe – 5 gimnazja – 2 zespoły szkół – 3 Sale gimnastyczne – 5 Boiska – 8

25 Wyposażenie szkół Pracownie komputerowe –wszystkie szkoły Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych (4 komputery + urządzenie wielofunkcyjne) – 7 PIAP –zestaw 2 komputerów + urządzenie wielofunkcyjne - 7 Pracownie logopedyczne – 3 Sprzęt i pomoce dydaktyczne na bieżąco zakupywane przez szkoły.

26 Finansowanie oświaty Skąd pochodzą środki finansowe na oświatę?

27 Wydatki na oświatę

28 Wydatki2 0052 0062 007 wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi11 446 03111 359 65212 577 570 utrzymanie bieżące placówek oświatowych2 284 0192 578 3232 724 577 remonty i inwestycje934 107263 101954 116 zakupy inwestycyjne36 466276 99243 800 dotacja dla społecznej szkoły podstawowej i gimnazjum188 227180 019183 731 stypendia socjalne307 560402 534462 102 dofinansowanie pracowników młodocianych7 48022 716111 048 FŚS nauczycieli będących emerytami110 482113 627119 377

29

30 Prezentację przygotowała Elżbieta Rękawek Prezentowane dane liczbowe przygotowały: Anna Mitin, Grażyna Dragunajtys


Pobierz ppt "EDUKACYJNA MAPA GMINY OLECKO I Gminne Forum Oświatowe Olecko – 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google