Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski. Przedszkole Miejskie Bajka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, Gimnazjum nr 1 im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski. Przedszkole Miejskie Bajka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, Gimnazjum nr 1 im."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski

2 Przedszkole Miejskie Bajka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, Gimnazjum nr 1 im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Urząd Miejski

3 150 nauczycieli, w tym: 146 pełnozatrudnionych, 4 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. 79 pracowników administracji i obsługi. Urząd Miejski

4 Stopnie awansu zawodowego: 2 nauczycieli stażystów, 27 nauczycieli kontraktowych, 58 nauczycieli mianowanych, 63 nauczycieli dyplomowanych. Urząd Miejski

5 W wyniku przeprowadzonych konkursów, nowymi dyrektorami zostały: w Przedszkolu Miejskim "Bajka" - Marzena Wilkosz, w Gimnazjum nr 1 - Aleksandra Klimek. Urząd Miejski

6 Zostały przeprowadzone dwa postępowania egzaminacyjne. Nauczycielki SP nr 3: Karolina Bartoś, Angela Brzozowska uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Urząd Miejski

7 Przedszkole – 8 grup przedszkolnych po 25 dzieci – łącznie 200 dzieci, w tym 28 - 6-latków, Szkoły podstawowe – do 38 klas I-VI uczęszcza 1072 uczniów, w tym do kl. I – 155 uczniów (32 – 6-latków), do 7 grup z rocznym oddziaływaniem przedszkolnym - 167 dzieci (w tym 64 - 6-latków). W SP 2 – 4 klasy integracyjne. Urząd Miejski

8 Gimnazjum – 511 uczniów w 20 oddziałach. W szkole funkcjonuje jedna klasa integracyjna i jedna przysposabiająca uczniów do pracy. Urząd Miejski

9 W SP 2 w okresie wakacji utwardzono kostką brukową dziedziniec szkolny. Koszt inwestycji - ok. 130 tys. zł. Malowanie pomieszczeń to kolejne 3 tys. zł.

10 Urząd Miejski Od lipca trwa budowa boiska wielofunkcyjnego, planowane zakończenie prac - luty 2012r. Koszt budowy - 749 tys. zł.

11 Urząd Miejski W Przedszkolu Miejskim Bajka wymieniono barierkę zabezpieczającą taras. Koszt tego zadania wyniósł 7 tys. zł.

12 Urząd Miejski W Szkole Podstawowej nr 3 zakończył się remont w sali gimnastycznej. Wymieniono tam parkiet i pomalowano całe pomieszczenie. Koszt wyniósł ok. 24 tys. zł. Odnowiono również kuchnię, zaplecze i toalety.

13 Urząd Miejski W Gimnazjum nr 1 wymieniono podłogę w jednej sali lekcyjnej, odmalowano klasy, korytarze i klatkę schodową. Pomieszczenia po archiwum miejskim wracają do swojej pierwotnej roli – po ich remoncie urządzona zostanie w nich szatnia. Na wszystkie zadania przeznaczono ok. 22 tys. zł.

14 SP nr 2 – 16 netbooków, SP nr 3 – 13 netbooków i 4 komputery stacjonarne, Gimnazjum nr 1 – 16 netbooków, 2 laptopy i 4 komputery stacjonarne Łączna kwota zakupów 55 komputerów – ponad 50 tys. zł. Urząd Miejski

15 Od 1 września 2011r. w SP 3 i Gimnazjum 1, za zgodą organu prowadzącego, dokumentacja przebiegu procesu nauczania prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej. Urząd Miejski

16 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 1 września w przedszkolach i gimnazjach obowiązują nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Najistotniejsza zmiana to zespołowe planowanie pomocy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom, w miejskich placówkach oświatowych został zatrudniony psycholog. Urząd Miejski

17


Pobierz ppt "Urząd Miejski. Przedszkole Miejskie Bajka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, Gimnazjum nr 1 im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google