Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA W GMINIE PRZYWIDZ System edukacji w gminie Przywidz oczami rodzica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA W GMINIE PRZYWIDZ System edukacji w gminie Przywidz oczami rodzica."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA W GMINIE PRZYWIDZ System edukacji w gminie Przywidz oczami rodzica

2 Plan prezentacji Wstęp Jakość i organizacja Dostęp do usług edukacyjnych Liczność oddziałów Bezpieczeństwo dzieci Finansowanie Współpraca z rodzicami Podsumowanie

3 Wstęp Rola szkoły Dydaktyczna Opiekuńcza Wychowawcza Edukacja dzieci naszym priorytetem Oszczędzanie kosztem najsłabszych

4 Jakość i organizacja Dostęp do usług edukacyjnych Każde dziecko w wielu od 3 do 6 lat ma prawo do bezpłatnej opieki w przedszkolu przez pięć godzin dziennie (art. 6 i 14 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496 i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624) Jak wygląda to w naszej gminie? Drastyczny wzrost opłat za przedszkole w ostatnim czasie! Dostęp do przedszkola w okresie ferii.

5 Jakość i organizacja Liczność oddziałów Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3-5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Wskazanie jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedzkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W naszej gminie natomiast wyrzuca się z pracy najlepszych pedagogów.

6 Jakość i organizacja Bezpieczeństwo Budynek przy Cisowej Opieka nad dziećmi – świetlica Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawynych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

7 Finansowanie Źródla finansowania edukacji w gminie Subwencja oświatowa Środki własne gminy Środki unijne

8 Finansowanie Subwencja oświatowa Ponad 6 tysięcy złotych na ucznia Ponad 4 mln złotych rocznie dla budżetu gminy

9 Finansowanie Subwencja oświatowa – symulacja Klasa licząca 20 uczniów 6.000 x 20 = 120.000 złotych Nauczyciel dyplomowany kosztuje ok 40.000 Pensum nauczyciela wynosi 18 godzin W klasach I-III w tygodniu jest 20 godzin zajęć Koszt nauczyciela wynosi ok 45.000 złotych.

10 Finansowanie Środki własne gminy Zadania oświatowe finansowanie z budżetu gminy to miedzy innymi: Dowóz dzieci do szkół Prowadzenie przedszkoli

11 Finansowanie Środki unijne Istnieje możliwość pozyskania dotacji unijnych ze środków Europejkiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Podziałanie 9.1.1 – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Istnieje też możliwość finansowania nauki języków obcych. Jak wygląda kwestia wykorzystywania środków unijnych w naszej gminie?

12 Współpraca z rodzicami Pani Wójt - brak dialogu z rodzicami przy wprowadzaniu zmian Pani Dyrektor Przedszkole otwarte w czasie ferii Racjonalizacja wydatków Szkoła muzyczna Posiłki Świetlica Postawa wobec pozyskiwania środków na szkołę

13 Równowaga w finansach Budżet MEN MF Premier, Sejm

14 Równowaga w finansach gminy Budżet Dyrektor szkoły Skarbnik gminy Wójt, Rada Gminy

15 Podsumowanie Nasze oczekiwania Rozpoczęcie życzliwej współpracy z rodzicami. Chcemy aby przestrzegano prawa i obowiązujących przepisów: Klasy <26 uczniów Grupy w przedszkolu <25 przedszkolaków Przesunięcia godzin realizacji podstawy programowej w przedszkolu Świetlice

16 Podsumowanie Nasze oczekiwania cd. Chcemy aby rozpoczęto pozyskiwanie środków z funduszy europejskich Dofinansowanie przedszkola Nauka języków obcych Chcemy aby zrobiono coś w kwesji bezpieczeństwa dzieci – budynek na Cisowej Chcemy przywrócenia nauczycieli do pracy

17 Podsumowanie Co dalej? Jesteśmy zdeterminowani. W przypadku braku współpracy dojdzie do konfrontacji: Kuratorium Oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej Prasa, radio i telewizja Wszelkie inne zgodne z prawem środki nacisku

18 Podsumowanie Musimy działać razem! Tylko wtedy możemy osiągniemy sukces. A nasz sukces to dobra szkoła dla naszych dzieciaków.

19 Podsumowanie Prosimy o wsparcie dla Rady Rodziców Telefon do przewodniczącej Rady Rodziców pani Joli Barton Kontakt emailowy do mnie:


Pobierz ppt "EDUKACJA W GMINIE PRZYWIDZ System edukacji w gminie Przywidz oczami rodzica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google