Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA- LETNISKO ZA 2013 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA- LETNISKO ZA 2013 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA- LETNISKO ZA 2013 ROK

2 Dochody Gminy w latach 2010-2013 Gmina Jedlnia - Letnisko w 2013 roku wygenerowała ponad 34,5 mln złotych dochodów. Środki na programy i zadania finansowane z Unii Europejskiej, jak również wyższe dochody podatkowe spowodowały realizację dochodów o 3 500 000 zł wyższych niż w 2012 roku.

3 Najwięcej wpływów Gmina osiągnęła z tytułu subwencji, głównie oświatowej. To ponad 42 % wszystkich dochodów. 21 % to dotacje, 17 % udziały Gminy w dochodach podatkowych mieszkańców. 11% wszystkich dochodów pochodzi z wpłat podatków i opłat lokalnych.

4 Najwięcej wpływów z tytułu podatków lokalnych dotyczy podatku od nieruchomości tj.;78 % wszystkich wpływów, 15 % to podatek rolny.

5 Wykres obrazuje wysokość wpłaconego w 2013 roku podatku w podziale na poszczególne sołectwa. Najwięcej wpłat, ponad 700 000 zł wpłacili mieszkańcy Jedlni - Letnisko. Następnie niespełna po 200 000 zł wpłat rocznie dotyczyło mieszkańców sołectw Antoniówka, Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki. Najmniej podatków pochodzi z sołectwa Dawidów.

6 W roku 2013 zanotowano najwyższe wpływy z tytułu podatków. Do budżetu Gminy wpłynęło ponad 2 500 000 zł.

7 Wykres obrazuje wysokość wpłat zaległości w podatkach z lat poprzednich. W 2013 roku wystawiono 696 tytułów wykonawczych i ponad 4000 upomnień. Dzięki temu wpłaty zaległości zostały zrealizowane w wysokości ponad 140 000 zł. W 2010 roku ściągalność wyniosła jedynie 78 600 zł.

8 Największe zadłużenie z tytułu podatków występuje w Jedlni –Letnisko - ponad 100 000 zł, a najmniejsze w sołectwie Dawidów- tylko 22,32 zł

9 Powyższy wykres obrazuje stosunek zaległości do całkowitego naliczenia rocznego podatku, czyli uwzględnia nie tylko kwoty, ale również liczbę mieszkańców danego sołectwa. Najwięcej zadłużenia w stosunku do naliczeń występuje w Aleksandrowie. To ponad 24 %. W Dawidowie wynosi 0,19 %.Średnia dla Gminy Jedlnia - Letnisko wynosi 12 %.

10 Wykres obrazuje trzy wielkości: wpłaty subwencji oświatowej na utrzymanie szkół, wydatki Gminy na szkolnictwo, w tym wynagrodzenia nauczycieli. Od 2010 roku przekazywana do Gminy przez Ministerstwo subwencja nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. W 2013 roku Gmina musiała dofinansować szkoły z dochodów własnych w kwocie 4 145 242 zł.

11 Gmina realizuje kilka projektów edukacyjnych ze środków UE. W 2013 roku wpłynęło z tego tytułu ponad 500 000 zł środków. Kilka projektów Gmina realizuje w partnerstwie z fundacjami. Całkowita wartość projektów edukacyjnych to ponad 3 000 000 zł.

12 Rok 2013 zakończył się rekordową w historii Gminy nadwyżką budżetową w wysokości 2 275 745 zł. W latach 2011-2013 łączna nadwyżka budżetowa wyniosła 3 964 771 zł. 2010 rok zakończył się deficytem ok. 5 000 000 zł. W latach 2011-2013 dzięki racjonalnej i odpowiedzialnej polityce finansowej Gmina nie zwiększała swojego zadłużenia przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów finansowych na inwestycje. Rok 2013 to ponad 5 000 000 zł inwestycji.

13 Powyższy wykres pokazuje relację inwestycji wykonanych w danym roku i sposobach finansowania tych inwestycji. W latach 2011-2013 wszystkie inwestycje były realizowane ze środków własnych Gminy i bezzwrotnych środków zewnętrznych. W latach poprzednich część inwestycji była finansowana przy jednoczesnym zadłużaniu Gminy.

14 Wykres obrazuje zaangażowanie środków zewnętrznych w inwestycje, wysokość inwestycji i zadłużenie Gminy. Należy zauważyć, że w latach 2011-2013 znacząco zmniejsza się zadłużenie Gminy i wzrastają inwestycje. W latach poprzednich inwestycje były realizowane przy jednoczesnym zadłużaniu Gminy.

15 Najwięcej wydatków w 2013 roku zostało przeznaczonych na oświatę, to ponad 44 % wszystkich wydatków, 16 % to pomoc społeczna, po 11 % przeznaczono na gospodarkę komunalną i administracje publiczną.

16 44 % wszystkich wydatków Gminy to oświata, z tego aż 86 % dotyczy wynagrodzeń nauczycieli. Jedynie 9 % wszystkich wydatków w szkołach jest przeznaczane na bieżące utrzymanie szkół.

17 W latach 2011-2013 zadłużenie Gminy zostało zmniejszone o 3 737 500 zł. Prowadzona polityka finansowa zmierza do sukcesywnego zmniejszania zadłużenia Gminy. W latach 2006-2010 widoczny był skokowy wzrost zadłużenia Gminy. Gmina zadłużyła się w tych latach aż o 11 516 363 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku miało wynieść ponad 15 000 000 zł. Dzięki decyzjom podjętym przez Wójta Piotra Leśnowolskiego rok 2011 zakończono z zadłużeniem na poziomie 12 000 000 zł. W 2013 roku zadłużenie zmniejszono do 10 139 000 zł.

18 Zadłużenie to także koszty obsługi, czyli odsetek od kredytów. Dzięki zmniejszającemu się zadłużeniu Gminy koszty odsetek w 2013 roku wyniosły niespełna 500 000 zł.

19 Powyższy wykres wskazuje kierunki inwestycji Gminy w 2013 roku. Ponad 79 % budżetu inwestycyjnego Gmina przeznaczyła na kanalizację, 11 % na drogi, 7 % na sport.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY JEDLNIA- LETNISKO ZA 2013 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google