Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans

2 O programie Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest programem operacyjnym wdrażanym w latach 2007-2013. Środki pieniężne niezbędne do jego realizacji zapewnia Unia Europejska, a pochodzą przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kwota, jaka przewidziana jest na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi około 11,5 mld euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 O programie Europejski Fundusz Społeczny wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich Unii Europejskiej na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele projektu Głównym celem programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego firm i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób zatrudnionych, podwyższenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, likwidację obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwi przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego naszego kraju, wzrost zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności, zarówno społecznej, gospodarczej, jaki i terytorialnej z innymi krajami Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Priorytety Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Pierwsze pięć priorytetów mających przyczynić się do zwiększenia efektywności systemów i struktur instytucjonalnych, realizowane jest na szczeblu centralnym, pozostałe przeznaczone na wsparcie grup społecznych i osób, na szczeblu regionalnym. Źródło: http://www.kapitalludzki.gov.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Grupa docelowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt obejmuje wsparciem dwie placówki oświatowe, tj. Gimnazjum i Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej. Działania projektu skierowane są do docelowej grupy 466 uczniów – 132 uczniów i 136 uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz 101 uczniów i 97 uczennic z Gimnazjum w Szczytnej, czyli łącznie: 233 uczniów i 233 uczennic z terenu Gminy Szczytna.

9 ,,Szkoła Równych Szans Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest odpowiedzią na występujące dysproporcje w zakresie edukacji uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji i jakości usług edukacyjnych pomiędzy uczniami z gminy miejsko-wiejskiej Szczytna - a uczniami z obszarów większych aglomeracji miejskich.

10 ,,Szkoła Równych szans Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W szkołach z terenu Gminy Szczytna realizowane są programy rozwojowe, które w kompleksowy sposób przyczynią się do rozwoju obu placówek i podniesienia jakości nauczania, a tym samym wyrównania szans edukacyjnych. Projekt odpowiada potrzebom dydaktyczno- wychowawczym, jest komplementarny z polityką szkół i kierunkami ich rozwoju. Zajęcia dodatkowe dostępne są w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców, bez względu na stopień sprawności oraz pochodzenie.

11 Zajęcia dodatkowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach realizacji projektu przewiduje się prowadzenie zajęć: - dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego (2h/tyg), - matematyki (2h/tyg), - języka angielskiego (2h/tyg), - korekcyjno- kompensacyjnych (tylko w SP 2h/tyg), - zajęć specjalistycznych, w tym zajęć logopedycznych (2h/tyg), - opieki psychologicznej (2h/tyg-Gim;3h/tyg-SP), - pedagogicznej (2h/tyg-Gim;1h/tyg-SP), - socjoterapeutycznej (2h/tyg).

12 Zajęcia dodatkowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja zajęć wpłynie na: - samorealizację i rozwój osobisty uczniów, - skuteczne porozumiewanie się, - efektywne współdziałanie w zespole, - rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, - sprawne posługiwanie się komputerem.

13 Dowozy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ze względu na objęcie działaniem dzieci z terenów wiejskich, Gmina Szczytna zagwarantowała dowozy uczniów do szkół.

14 Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans."

Podobne prezentacje


Reklamy Google