Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego,"— Zapis prezentacji:

1 5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.oddziałami integracyjnymispecjalnychart. 14aoddziałami integracyjnymispecjalnych szkół artystycznych 5a. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c.specjalnych oddziałami integracyjnymiart. 2szkółplacówek USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. historia od dnia 21 czerwca 1996 r.

2

3

4

5

6

7

8 - dogodny dojazd do szkół ( Nowa Cerekwia, Nasiedle) - ciekawe kierunki, wyższy procent zdawalności matur - ciekawe przedmioty - uzyskanie wykształcenia średniego zawodu jednocześnie - zmiana środowiska, otoczenia - decyzja ucznia i rodzica - udział w różnego rodzaju projektach unijnych

9 Według rozporządzenia z dnia 1.01.2011 roku zachowana została zasada, że pieniądz idzie za uczniem. Oznacza to, że subwencja oświatowa nadal będzie naliczana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i samorządy województw. Liczba ta będzie uzależniona od tzw. liczby uczniów przeliczeniowych, wyliczanej z uwzględnieniem wag dla wybranych kategorii uczniów, określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Ma to umożliwić przeznaczenie większych środków dla tych gmin, powiatów i województw, w których pracuje więcej nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego, niż wynosi średnia krajowa. Według szacunków MEN ostateczna kwota subwencji oświatowej przypadającej w 2011 roku na jednego ucznia jest wyższa o ok. 7,7% niż w 2010r.

10 wskaźnik Di na gimnazjum Di=0,99946982088

11

12 ANKIETA DOTYCZĄCA WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

13 TYP SZKOŁY

14 KIERUNEK EDUKACJI

15 DECYZJA W SPRAWIE WYBORU SZKOŁY.

16 Najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo ucznia. - dobra atmosfera - poziom kształcenia W momencie połączenia szkół nieuniknione będą zwolnienia nauczycieli. Proces ten doprowadzi do wzrastających antagonizmów wśród n-li, co wpłynie też na ucznia.

17 EFEKTY POŁĄCZENIA - zmniejszenie kadry kierowniczej -oszczędności na etatach nauczycielskich -zwolnienie i przymusowe odejścia na wcześniejszą emerytury -uratowanie ZS którego prowadzenie jest zadaniem powiatu głubczyckiego, a nie gminy Kietrz - Co będzie, kiedy uczniowie wybiorą za 2-3 lata inną szkołę ponadgimnazjalną, czy wówczas nastąpi wyłączenie gimnazjum z ZS? - Kto wówczas będzie odpowiedzialny za wprowadzone zmiany?


Pobierz ppt "5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google