Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca Tymczasowa korzyści dla pracowników i dla pracodawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca Tymczasowa korzyści dla pracowników i dla pracodawców"— Zapis prezentacji:

1 Praca Tymczasowa korzyści dla pracowników i dla pracodawców
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

2 Co to jest praca tymczasowa?
Praca tymczasowa, zwana również leasingiem pracowniczym, to zatrudnienie krótkookresowe - zadaniowe, okresowe lub doraźne. Najczęściej trwa od kilku dni do kilku miesięcy - maksymalny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego w tej samej agencji nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej jest trójstronny układ: Agencja Pracy Tymczasowej Pracownik Tymczasowy Pracodawca Użytkownik 

3 Co to jest praca tymczasowa?
Agencje pracy tymczasowej rekrutują i zatrudniają pracowników, a następnie kierują ich do wykonywania pracy w innym przedsiębiorstwie – pracodawca użytkownik To właśnie pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonywanie Jednakże faktycznym pracodawcą pracownika tymczasowego pozostaje agencja pracy tymczasowej. Agencja odpowiada m.in.za właściwe naliczenie i wypłatę wynagrodzeń, rozliczenie podatków, ubezpieczeń

4 Korzyści dla pracowników
Praca = dochód Wejście lub powrót do aktywności na rynku pracy Zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego wykonując zadania na wielu stanowiskach u wielu pracodawców - jest to bardzo ważny atut w późniejszym poszukiwaniu zatrudnienia Możliwość zaprezentowania się pracodawcy dla ok.10% pracowników tymczasowych praca tymczasowa okazuje się w praktyce okresem próbnym, po którym pracodawca użytkownik zatrudnia pracownika Możliwość łączenia pracy z innymi obowiązkami szkolne, studenckie, rodzinne tj.opieka nad dziećmi - pracownik samodzielnie decyduje i określa w jakich dniach i godzinach jest dyspozycyjny

5 Praca tymczasowa może być etapem…
… pomiędzy jednym a drugim zatrudnieniem „etatowym” szczególnie ważne w okresie rosnącego bezrobocia

6 Korzyści dla pracodawców
Praca tymczasowa to racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie - precyzyjne dostosowanie liczby pracowników do faktycznych potrzeb, nawet w krótkim okresie i elastyczna adaptacja do zmian w wielkości zamówień uproszczenie i profesjonalizacja procesów - przeniesienie na podmiot zewnętrzny obowiązków organizacyjnych i biurokratycznych związanych z procesem zatrudnienia

7 W szczególności: Optymalizacja ilości i struktury zatrudnienia - obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstw APT dostarcza odpowiednią liczbę pracowników do wykonania konkretnego zadania w konkretnym czasie Przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją i weryfikacją, przyuczaniem, szkoleniem, motywowaniem pracowników, bez angażowania pracowników etatowych przedsiębiorstwa Redukcja kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników Ograniczenie biurokracji APT przygotowuje umowy, obsługuje płatności ZUS i podatkowe, wypłaty wynagrodzeń, badania medycyny pracy Ograniczenie rozmiaru kosztów pracowniczych

8 Praca tymczasowa w przedsiębiorstwie to również:
system zastępstw pracowników etatowych w sytuacjach losowych (np. absencja z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego) lub w przypadku trudności w znalezieniu odpowiedniego pracownika etatowego na określone stanowisko obsadzanie stanowisk o dużej rotacji element procesu rekrutacji praca tymczasowa może być w praktyce okresem próbnym dla nowego pracownika

9 Najczęściej wskazywane przez przedsiębiorstwa powody współpracy z agencją pracy tymczasowej
zwiększenie liczby zamówień i okres nasilenia produkcji, którym nie są w stanie sprostać pracownicy etatowi sezonowość / okresowość zapotrzebowania na personel trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania na personelu

10 Dla rynku pracy i gospodarki….
….praca tymczasowa to przede wszystkim efektywne zagospodarowanie „wolnych zasobów” na rynku pracy podniesienie wskaźnika „zatrudnialności” podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

11 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Praca Tymczasowa korzyści dla pracowników i dla pracodawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google