Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu KOBIETY NA RYNKU PRACY2006 Prezentacja Departamentu d/s Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu KOBIETY NA RYNKU PRACY2006 Prezentacja Departamentu d/s Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji."— Zapis prezentacji:

1 Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu KOBIETY NA RYNKU PRACY2006 Prezentacja Departamentu d/s Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji

2 Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu Podstawowe cele polityki rządu wobec kobiet na rynku pracy 1. Aktywizacja zawodowa kobiet – zwiększenie współczynnika zatrudnienia kobiet 2. Likwidacja/zmniejszenie skali dyskryminacji kobiet w wysokości płac i w awansie zawodowym 3. Likwidacja/zmniejszenie skali dyskryminacji kobiet w formach zatrudnienia 4. Ochrona ciąży i macierzyństwa na rynku pracy 5. Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet na rynku pracy

3 KIERUNKI POLITYKI RZĄDU W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET - wspieranie rozwoju form drobnej przedsiębiorczości wśród kobiet wiejskich oraz kobiet długotrwale bezrobotnych; - rozwój sektora usług społecznych dobra ogólnego – rodziny zastępcze, edukatorki wychowania przedszkolnego, miniżłobki, opieka nad osobami starszymi; - rozwiązania ułatwiające kobietom godzenie roli rodzicielskiej z rolą zawodową; - rozwijanie systemu skutecznych szkoleń dla kobiet trwale bezrobotnych – monitoring, ewaluacja obecnego systemu szkoleń - projekt ustawy o rynku pracy – wzmocnienie PUP-ów, zmniejszenie skali rejestracji bezrobocia po ubezpieczenie Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu

4 KIERUNKI POLITYKI RZĄDU W ZAKRESIE ANTYDYSKRYMINACJI W WYSOKOŚCI PŁAC I DOSTĘPIE DO AWANSU - kampanie ogólnospołeczne w zakresie świadomości praw pracowniczych i antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy – skuteczny instruktaż dla pracowników; - zaostrzenie sankcji dla pracodawców oferujących kobietom niższe wynagrodzenie oraz gorszy dostęp do stanowisk kierowniczych – wprowadzenie standardów europejskich w zakresie kontroli struktury zatrudnienia; - Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do kodeksowych form zatrudnienia; Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu

5 KIERUNKI POLITYKI RZĄDU W ZAKRESIE ANTYDYSKRYMINACJI W OFEROWANIU GORSZYCH FORM ZATRUDNIENIA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - kampanie ogólnospołeczne w zakresie świadomości praw pracowniczych i antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy – skuteczny instruktaż dla pracowników; - zaostrzenie sankcji dla pracodawców oferujących kobietom formy zatrudnienia poza regulacjami kodeksu pracy – wprowadzenie standardów europejskich w zakresie kontroli struktury zatrudnienia; - organiczenie/likwidacja tzw. patologicznego samozatrudnienia; - wprowadzenie tzw. umów cywilno-prawnych w regulacje kodeksu pracy; Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu

6 OCHRONA CIĄŻY I MACIERZYŃSTWA NA RYNKU PRACY – KIERUNKI DZIAŁANIA RZĄDU - likwidacja skali zatrudniania kobiet w pozakodeksowych formach zatrudnienia; - stopniowe wprowadzanie obligatoryjnych urlopów rodzicielskich dla ojców; - stopniowe wprowadzenie okresu ochronnego dla osób wracających z urlopu wychowawczego – zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn – opcja do dyskusji; - zwolnienie pracodawców z całości składki na Fundusz Pracy w przypadku zatrudnienia osoby powracającej z urlopu wychowawczego/macierzyńskiego; - program – bezpłatne przedszkola czynne 12 godzin przez cały rok. Opieka szkolna do 18.00, program wspierania mikroprzedszkoli na terenach niskozurbanizowanych; ustawa o telepracy – rozwijanie elastycznych form czasu pracy – obligatoryjnie dla pracodawcy – na żądanie pracownika

7 KIERUNKI DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET NA RYNKU PRACY - kampanie ogólnospołeczne w zakresie świadomości praw pracowniczych i antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy – skuteczny instruktaż dla pracowników; - ustawa o równym traktowaniu, implementująca dyrektywy europejskie, gwarantująca ochronę pracownika przed retorsjami; prezydencki projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu


Pobierz ppt "Kobiety na rynku pracy - założenia polityki rządu KOBIETY NA RYNKU PRACY2006 Prezentacja Departamentu d/s Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google