Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 26

2 Streszczenie Niższe składki ZUS ułatwiają start nowopowstającym firmom, zmniejszając koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez pierwsze 2 lata (24 miesiące). Jednak nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tego przywileju. Zasady podlegania składkom preferencyjnym reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 150, poz. 1248).ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 150, poz. 1248). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Wysokość preferencyjnych składek ZUS Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po dniu 24 sierpnia 2005 r., do których nie mają zastosowania wcześniej wspomniane wykluczenia, jako podstawę składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności deklarują kwotę, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W roku 2013 podstawa wynosi 480 zł, a poszczególne składki odpowiednio: emerytalna: 93,70 zł; rentowa: 38,40 zł; chorobowa: 11,76 zł; wypadkowa: 9,26 zł (o ile osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób) - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Czas obowiązywania preferencji Czas, w którym przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, jest ograniczony. Trwa on 24 miesiące kalendarzowe. Liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przy ustalaniu czasu trwania ulgi (czyli okresu opłacania składek społecznych od niższej podstawy) bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. UWAGA! Do okresu korzystania z ulgi wlicza się czas, w którym przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, np. z powodu zawieszenia działalności gospodarczej, podlegania tym ubezpieczeniom z innego tytułu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Komu nie przysługuje ulga? Z niższych składek ZUS nie skorzystają osoby, które: prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej założyły firmę, aby świadczyć usługi dla byłego pracodawcy, na rzecz którego wcześniej, tj. przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Komu nie przysługuje ulga? – c.d. Z wyżej wymienionych składek nie skorzystają również osoby, które: - wykonywały działalność twórczą lub artystyczną; - prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu (zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, bądź przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych); - były wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich; - prowadziły niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty; - współpracowały z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Kto skorzysta z niższych składek? Osobach rozpoczynające prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie Polski podlegają ustawodawstwu polskiemu. Zatem osoby, które wcześniej, ale już po 30 kwietnia 2004 r., prowadziły taką działalność na terenie innego państwa należącego do Unii Europejskiej, nie są pozbawione prawa do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ustalanych na zasadach preferencyjnych, ponieważ polskie ustawodawstwo nie było dla nich właściwe – działalność nie była prowadzona na terytorium Polski. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 … ciąg dalszy nastąpi ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google