Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekosystem wsparcia innowacji Warszawa, listopad 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekosystem wsparcia innowacji Warszawa, listopad 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A."— Zapis prezentacji:

1 Ekosystem wsparcia innowacji Warszawa, listopad 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

2 Strategiczna spółka Skarbu Państwa 30 spółek portfelowych Wielobranżowe know-how 2 Rok założenia 1991 Kapitał zakładowy 5,28 mld PLN Zatrudnienie 267 osób Struktura właścicielska 100% udziału Skarbu Państwa Lokalizacja siedziby głównej Warszawa Oddziały terenowe Mielec Tarnobrzeg Katowice Wiarygodny partner biznesowy Duża grupa kapitałowa Doświadczenie rynkowe Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)

3 Strategia ARP S.A. do 2020 r. 3 3 RESTRUKTURYZACJA ■ Wsparcie – dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej, finansowanie przedsięwzięć rozwojowych ■ Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację – dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej INNOWACJE ■ – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach ■ kojarzenie dawców i biorców technologii w celu komercjalizacji ■ Wsparcie innowacji w dużych przedsiębiorstwach – finansowanie dłużne, kapitałowe, mieszane, koinwestycje INWESTYCJE ■ Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych – budowa wartości spółek i nieruchomości ■ Specjalne Strefy Ekonomiczne – zarządzanie SSE

4 Ekosystem ARP S.A. 4 EKOSYSTEM WEWNĘTRZNYEKOSYSTEM ZEWNĘTRZNY  Centrala ARP S.A., o Departament Ekosystemu, o Platforma Transferu Technologii, Oddział w Tarnobrzegu (TSSE EURO- PARK WISŁOSAN), Oddział w Mielcu (SSE EURO-PARK MIELEC), Podmioty w grupie kapitałowej ARP S.A. w szczególności: o ARP Venture Sp. z o.o., o Fundacja Centrum Innowacji FIRE, o Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., o Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o., o Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., o Toruński Park Technologiczny, o Gdański Park Naukowo - Technologiczny, o Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., o Inne.  Koncerny energetyczne,  Instytucje wspierające naukę,  Parki Naukowo Technologiczne,  Uczelnie,  Konsorcja naukowo – przemysłowe,  Przedsiębiorstwa technologiczne,  Instytucje finansowe,  Jednostki obsługujące inwestorów,  Instytucje Państwowe,  Interesariusze Platformy Transferu Technologii,  Podmioty z portfela ARP Venture Sp. z o.o.,  Inne.

5 Kompleksowa oferta rozwoju innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP S.A. 5 Finansowanie rozwoju innowacji środkami ARP Kapitał własny Kapitał obcy Pomoc w pozyskaniu finansowania/ współfinansowania Kapitał własny Kapitał obcy Dotacje Pomoc w pozyskaniu partnerów naukowych, branżowych, sfery B+R, transferu technologii, oraz jednostek administracji Pomoc w kojarzeniu dawców i biorców technologii w celu komercjalizacji Pomoc w uzyskania dostępu do rynku zbytu produktów wytworzonych w związku z realizacją projektów innowacyjnych Pomoc w dostępie do Specjalnych Stref Ekonomicznych ARP: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN Consulting projektów innowacyjnych: technologiczny, finansowy, podatkowy, rynkowy, prawa własności intelektualnej, inne

6 Adresaci oferty 6  Zatrudnienie > 250 osób, lub  roczny obrót > 50 mln EUR i suma bilansowa > 43 mln EUR, lub  co najmniej 25% udziałów należy do podmiotu/ podmiotów publicznych.  Dobra kondycja finansowa  Istotny potencjał rozwojowy  Możliwe podmioty nowo-zawiązane lub celowe DUZI PRZEDSIĘBIORCY  Polska myśl technologiczna  Innowacja produktowa  Na etapie wdrożenia na skalę przemysłową  Produkcja w Polsce  Istotny wpływ na gospodarkę w skali makro  Możliwość współpracy (synergii) w ramach spółek z GK ARP i Skarbu Państwa DOJRZAŁE INNOWACJE Adresaci oferty

7 Ogólne warunki finansowania innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP S.A. 7 Finansowanie średnioterminowe 5-10 lat 01 02 03 07 04 05 06 Przeciętna oczekiwana stopa zwrotu = rynkowy koszt kapitału + premia za ryzyko projektu + marża Zabezpieczenia – zależne od specyfiki projektu, w przypadku pożyczki > 120% kwoty pożyczki Wymagany wkład własny 20% budżetu projektu Finansowanie w formie kapitału własnego i/lub obcego Minimalny poziom finansowania > 15 mln PLN Preferowany udział koinwestorów i dotacji w strukturze finansowania

8 Proces udzielania finansowania innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP S.A. 8 Wniosek o finansowanie Wstępna analiza projektu Szczegółowa analiza projektu Oferta finansowania projektu Ustalenie warunków umowy finansowania Opinia Komitetu Inwestycyjnego ARP Zgody korporacyjne ARP

9 Korzyści oferty ARP S.A. 9 Brak kosztów oceny wnioskuIndywidualne podejście do klienta/projektuAktywna współpraca z klientemOptymalizacja kosztów ekspertyz dot. klienta/projektu Finansowanie innowacji w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, w tym nowo-zawiązanych lub zorganizowanych w formie spółek celowych (SPV) Wybór produktów finansowych z grupy instrumentów dłużnych i/lub kapitałowych Budowa kompleksowej oferty wsparcia rozwoju innowacji w dużych przedsiębiorstwach w ramach katalogu usług Ekosystemu ARP Dostosowanie zabezpieczeń do specyfiki klienta/projektuNegocjowane i preferencyjne warunki finansowaniaMonitoring udzielonego finansowania w oparciu o uzgodnione z klientem KPI

10 Podsumowanie - Finansowanie dużych innowacji przez ARP S.A. 10 Kto? Duże przedsiębiorstwa Kluczowe kryterium > 250 zatrudnienie Dobra kondycja finansowa Istotny potencjał rozwojowy Możliwe podmioty nowo-zawiązane lub celowe Jaka faza projektu? Produkcja seryjna Brak finansowania fazy B+R Brak finansowania budowy/testu prototypu Jakie sektory? Energetyka odnawialna, efektywność energetyczna Nano/biotechnologie Technologie kosmiczne inne wg „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” Inne wg „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” Jakie innowacje? Produktowe Zdolne do komercjalizacji Dochodowe Skalowalne Zakup akcji/udziałów nowej emisji Finasowanie hybrydowe, w tym konwersja długu na kapitał Pożyczka, zakup obligacji, poręczenie Jakie finansowanie?  7-10 lat  WIBOR + marża  Indywidualne zabezpieczenia  Prosty proces  Samodzielne finansowanie lub koinwestycja z partnerem branżowym i/lub finansowym  5-7 lat  WACC + marża  Indywidualne zabezpieczenia  Prosty proces  Samodzielne finansowanie lub koinwestycja z partnerem branżowym i/lub finansowym  Indywidualne warunki do negocjacji

11 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Departament Ekosystemu Włodzimierz Pomierny wlodzimierz.pomierny@arp.pl www.arp.pl 11 Kontakt


Pobierz ppt "Ekosystem wsparcia innowacji Warszawa, listopad 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google