Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie innowacyjności w przedsiębiorstwach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie innowacyjności w przedsiębiorstwach"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie innowacyjności w przedsiębiorstwach
Konrad Kowalczuk – XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Innowacyjność, Rozwój, Finansw”

2 Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
Wspieramy rozwój polskich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych (do października 2006 roku pozyskaliśmy ponad 163 mln PLN dotacji) Zajęliśmy 7 miejsce w Polsce w rankingu na najskuteczniejszego doradcę w zakresie dotacji unijnych* Zajmujemy się doradztwem strategicznym, finansowym i inwestycyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności MSP Realizujemy projekt szkoleniowy: „Akademia Innowacji i Venture Capital” *ranking przeprowadzony i opublikowany przez czasopismo „Fundusze Europejskie”, nr luty – marzec 2006

3 Źródła finansowania innowacji
Publiczne Dotacje (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) Kredyt technologiczny Centrum Badawczo - Rozwojowe Komercyjne Venture Capital / Private Equity Business Angels Mieszane Inkubatory

4 PO IG – nowe podejście Inne niż dotychczasowe 2.2.1
Inne niż 2.3 SPO WKP Cele szczegółowe Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.  Skuteczne uzyskanie dotacji na innowacje wymaga innego podejścia niż w SPO WKP!!!

5 Innowacyjność Nacisk na technologie: Tworzenie technologii
Opracowanie technologii przez sferę naukową Wdrożenie technologii opracowanej dla przedsiębiorcy we współpracy z jednostką B+R Stworzenie technologii we własnym laboratorium B+R Utworzenie laboratorium B+R Zabezpieczenie praw własności intelektualnej

6 PO IG - Konkurencyjność
Priorytet Nazwa Kwota 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1 314,27 2 Infrastruktura sfery B+R 3 Kapitał dla innowacji 403,15 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 2 760,05 5 Dyfuzja innowacji 834,00 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 462,14 7 Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw 823,53 8 Pomoc techniczna 329,64 8 241,05

7 Kredyt Technologiczny
Finansowanie inwestycji technologicznej: zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług

8 Centrum Badawczo - Rozwojowe
Zwolnienie z podatku od nieruchomości (w tym od nieruchomości rolnych i leśnych) wykorzystywanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych Odpisy na tzw. Fundusz Innowacyjności: CBR może stworzyć Fundusz Innowacyjności z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 20% przychodu uzyskanego przez CBR w danym miesiącu Kwota odpisana na FI pomniejsza podstawę opodatkowania („tarcza podatkowa” równa 19% x wartość odpisów na FI) CBR będzie przeznaczać środki z Funduszu na pokrywanie kosztów bezpośrednio związanych z prowadzenia badań i prac rozwojowych

9 Definicje Venture Capital
Private equity (PE) – średnio i długoterminowe inwestycje (3-5 lat) na rynku niepublicznym o charakterze udziałowym (lub mieszanym), w przedsiębiorstwa stwarzające szanse na osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu wartości. Inwestycje połączone są ze wsparciem menedżerów realizujących ustaloną z funduszem strategię rozwoju. Venture capital (VC) – część rynku PE skupiona na wczesnych etapach rozwoju: „zasiew” (seed capital) uruchomienie biznesu (start up) ekspansja i rozwój

10 Rynek PE/VC w Polsce 27 funduszy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych Zarządzają łącznie ok. 7 mld Euro Zainwestowali w Polsce i w regionie ponad 3 mld Euro Mają w swoich portfelach ponad 470 spółek w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej

11 Fundusze PE/VC a wiek firmy
Start-up Rozwój / ekspansja Wykupy Zasiew Venture Capital Buyout Private Equity Wiek przedsiębiorstwa

12 Aniołowie Biznesu Osoby fizyczne dysponujące majątkiem do inwestycji
Posiadają doświadczenie w biznesie – często były przedsiębiorca Poszukujące projektów na bardzo wczesnym etapie – już w fazie pomysłu Inwestują od kilkadziesiąt tys. – kilka mln PLN Akceptują wysokie ryzyko – oczekują równie wysokiego zwrotu Inwestor aktywnie wspierający rozwój projektu

13 Finansowanie innowacyjności
Technologia = REALNY BIZNES Dostosować instrumenty do wieku i potrzeb Inżynieria finansowa: Środki własne Dług: kredyt, leasing Venture Capital Aniołowie Biznesu Dotacje Inne

14 Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Europejskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kopernika 34, Warszawa tel.: (22) , tel./faks: (22) , kom.: (0) internet:


Pobierz ppt "Finansowanie innowacyjności w przedsiębiorstwach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google