Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSP-W-1 „WYKŁAD INAUGURACYJNY. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSP-W-1 „WYKŁAD INAUGURACYJNY. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”"— Zapis prezentacji:

1 ZSP-W-1 „WYKŁAD INAUGURACYJNY. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”

2 Dr Paweł Wiązek POK. NR 205 „B” (w budynku „B” Wydziału; drugie piętro, główne wejście od strony ul. Kuźniczej):  PONIEDZIAŁEK: 13.00-15.00 Za wyjątkiem tych dni, w których nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne  WEEKENDY: 24.10.2015: g.: 16.30-17.30; 21.11.2015: g.: 18.00-19.00; 28.11.2015: g.: 12.30-13.30; 17.01.2016: g.: 13.00-14.00; 24.01.2016: g.: 09.00-10.00 TEL.: 0048-71-3752-763 E-MAIL: pwiazek@prawo.uni.wroc.pl

3 TEMATYCZNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH. 2. Z dziejów prawa karnego: PRZESTĘPSTWO 3. Z dziejów prawa karnego: KARA 4. Z dziejów postępowania sądowego PROCES KARNY 5. Z dziejów postępowania sądowego: PROCESY SPECJALNE (SZCZEGÓLNE) I PROCES CYWILNY 6. Z dziejów prawa w Anglii: SPECYFIKA ANGLOSASKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO 7. Z dziejów prawa cywilnego: PODSTAWOWE POJĘCIA CYWILISTYKI. PRAWO OSOBOWE. 8. Z dziejów prawa cywilnego: PRAWO MAŁŻEŃSKIE, RODZINNE I OPIEKUŃCZE 9. Z dziejów prawa cywilnego: PRAWO RZECZOWE 10. Z dziejów prawa cywilnego: PRAWO ZOBOWIĄZAŃ I PRAWO SPADKOWE

4 ZASADY PUNKTACJI (COLLOQUIUM) Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt Uzyskane punkty i oceny:  0 – 25 p – niedostateczny (2,0) ­­  26 – 30 p – dostateczny (3,0)  31 – 35 p – plus dostateczny (3,5)  36 – 40 p – dobry (4,0)  41 – 45 p – plus dobry (4,5)  46 – 50 p – bardzo dobry (5,0 )

5 Literatura przedmiotu Podstawowa:  Krzysztof Krasowski, Bogdan Lesiński, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz: "Powszechna historia państwa i prawa", Poznań 1993.  Marek Kinstler, Marian Józef Ptak: "Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych", Wrocław 1996 (lub późn.) Uzupełniająca:  Karol Koranyi: "Powszechna historia państwa i prawa", Warszawa 1961-67.  Iwo Jaworski: „Zarys powszechnej historii państwa i prawa”, Warszawa 1964.  Michał Sczaniecki: „Powszechna historia państwa i prawa”, Warszawa 2007.  Tadeusz Maciejewski: "Powszechna historia ustroju i prawa", Warszawa 2000.  Jan Baszkiewicz: "Powszechna historia ustrojów państwowych", Gdańsk 1998.  Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca: "Historia powszechna ustrojów państwowych", Toruń 2002.  Stanisław Grodziski: "Porównawcza historia ustrojów państwowych", Kraków 1998.  Grzegorz Górski, Stanisław Salmonowicz: "Historia ustrojów państw", Warszawa 2001.  Katarzyna Sójka Zielińska: "Historia Prawa", Warszawa 1986 (lub późn.)

6 TEKSTY ŹRÓDŁOWE:  Prawo Salickie (Lex Salica Francorum) – 507-5011 A.D.  Wielka Karta Wolności (Magna Charta Libertatum) – 1215 A.D.  Ruska Prawda (Правда Руськая) z XI i XII w.  Zwierciadło Saskie (Speculum Saxonum, Sachsenspiegel) z lat 1220-1235  Zwyczaje Paryża (La Coutume de Paris) z 1510 r.  Konstytucja Kryminalna „Carolina” (Constitutio Criminalis Carolina) z 1532 r.  Stany Generalne z 1614 r. w pamiętnikach kardynała Richelieu  Stany Generalne w pamiętnikach Colberta  Absolutyzm we Francji w wypowiedziach Ludwika XIII z 1632 i 1641 r.  Konstytucja federalna Stanów Zjednoczonych Ameryki –1787 A.D.  Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela – 1789 A.D.  Kodeks Napoleona (Code Napoléon, Code civil des Français) z 21 marca 1804 r.  Austriacki Kodeks Cywilny (ABGB - Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) z 1 czerwca 1811 r.  Ogólnoniemiecki Kodeks Cywilny (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch) z 18 sierpnia 1896 r.


Pobierz ppt "ZSP-W-1 „WYKŁAD INAUGURACYJNY. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA, JAKO DZIEDZINA WIEDZY I PRZEDMIOT NAUCZANIA NA STUDIACH PRAWNICZYCH”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google