Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoretyczne podstawy kształcenia 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoretyczne podstawy kształcenia 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń"— Zapis prezentacji:

1 Teoretyczne podstawy kształcenia 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia.

3 TREŚCI PRZEDMIOTU: 1.Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej i najważniejszych idei kształcenia 3. Tendencje w kształceniu ogólnym i współczesne rozwiązania dydaktyczne 4. Osobowość i zawód nauczyciela. Kompetencje nowoczesnego nauczyciela 5. Style, strategie i metody kształcenia 6. Formy, zasady i środki kształcenia 7. Ewaluacja i refleksja w procesie kształcenia

4 Zakładane efekty kształcenia Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: 1.rozumiał rolę oraz przebieg procesu kształcenia w życiu ucznia w każdym wieku, 2.poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych oraz ról nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia,

5 3. interpretował podstawow e nurty myślenia o szkole i edukacji, 4. posługiwał sie wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy, 6. szanował i rozwijał w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego.

6 Literatura literatura podstawowa: Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków 2011. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Kraków 2012. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002.

8 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem ustnym warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

9 Na ocenę zaliczeniową składa się aktywność i udział studenta w zajęciach ćwiczeniowych czyli: punkty za obecność na ćwiczeniach (3 punkty za każdą obecność x 13 spotkań ćwiczeniowych = maksymalnie 39 punktów za obecności) punkty za aktywność indywidualną (w 1 części każdych ćwiczeń - od 1 do 5 punktów) i aktywność grupową (w 2 części każdych ćwiczeń – maksymalnie dwa punkty). Punktacja ocen z ćwiczeń: ocena 2.0 od 0 do 32 punktów ocena 3.0 od 33 do 39 punktów ocena 3.5 od 40 do 43 punktów ocena 4.0 od 44 do 47 punktów ocena 4.5 od 48 do 51 punktów ocena 5.0 powyżej 51 punktów

10 Przebieg i data egzaminu: Egzamin będzie przebiegał w postaci ustnej – osoby z oceną 5.0 losują zestaw dwóch pytań, pozostałe osoby zestaw trzech pytań. Termin wraz z miejscem egzaminu będzie ustalony i opublikowany na stronie internetowej wykładowcy do końca marca 2014.

11 konsultacje piątki 15.00-16.00 KA budynek C, pokój 334b


Pobierz ppt "Teoretyczne podstawy kształcenia 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google