Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. PRAWOPOLSKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. PRAWOPOLSKIE."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

2

3 PRAWOPOLSKIE

4 Co to jest spróbuj PRAWO POLSKIE? ODPOWIEDZIEĆ sam…

5 PRAWO POLSKIE – to reguły, według których LUDZIE mieszkający w Polsce muszą postępować, bo gdy tego nie będą robić może ich spotkać kara - z góry przewidziana prawem. !!!!!! PRAWO w Polsce nakazuje chodzić do szkoły i kto nie wypełnia tego obowiązku BEZ usprawiedliwienia, może doprowadzić do sytuacji, że jego rodzice zostaną UKARANI. PRZYKŁAD

6 PRAWO można porównać do dwóch zbudowanych obok siebie domów, zwanych potocznie BLIŹNIAKIEM. DZIELI SIĘ PRAWO?

7 PRAWO PUBLICZNE A DRUGI Wyobraźmy sobie, że taki DOM BLIŹNIAK to PRAWO POLSKIE. JEDEN DOM TO PRAWO PRYWATNE

8 PRAWO PUBLICZNE W tym DOMU znajdziemy wiele MIESZKAŃ, np.: a ZŁODZIEJ musi się poddać KARZE i czasem nawet trafi do WIĘZIENIA! W tym prawie JEDNA STRONA ma WŁADZĘ – jest SILNIEJSZA a DRUGA jest SŁABSZA! PRAWO KARNE, które reguluje sprawy gdy ktoś popełni jakieś przestępstwo przykładowo okradnie bank. Wtedy w sprawie w SĄDZIE PAŃSTWO reprezentowane jest przez PROKURATORA

9 W tym DOMU także znajdziemy WIELE MIESZKAŃ tj. – np.: PRAWO PRYWATNE PRAWO CYWILNE regulujące sprawy między dwoma równymi osobami, które zawierają ze sobą umowę i piszą w niej to co by chcieli albo prawo pracy, w którym znajdują się wszystkie reguły dotyczące pracy dorosłych i młodzieży oraz ich wynagradzania za tę pracę.

10 Jakie AKTÓW mamy rodzaje prawnych?

11 W Polsce mamy wiele rodzajów AKTÓW PRAWNYCH, czyli spisanych w jednym miejscu zasad zachowania. Na jej podstawie wydawane są USTAWY, KODEKSY (ustawy regulujące całościowo daną dziedzinę np. Kodeks rodzinny i opiekuńczy obejmujący całość regulacji dotyczących rodziny). Najważniejszym aktem prawa w Polsce jest KONSTYTUCJA.

12

13 Oni właśnie głosując ustalają jakie reguły muszą być w Polsce przestrzegane i jakie kary poniosą osoby, które reguł tych nie przestrzegają. Treść aktów prawnych zależy od wybranych przez rodziców polityków - POSŁÓW I SENATORÓW pracujących w SEJMIE.

14

15 § Części np. KODEKSÓW, które czasami są długimi tekstami dla ułatwienia oznacza się specjalnymi znakami. Dwa podstawowe z nich to: ARTYKUŁ – oznacza się w skrócie Art., art. np. Art. 1 PARAGRAF – to najbardziej znany znaczek prawny, który wygląda tak: § § § § §

16 Pokoloruj dowolnie znak PARAGRAFU, a potem spróbuj narysować sam!

17 1. W którym prawie, publicznym czy prywatnym strony są równe sobie? 2. Czy jak ktoś coś ukradnie to złamiesz reguły prawa publicznego czy prywatnego a może pamiętasz czy prawa karnego czy cywilnego? 3. Jak nazywa się znaczek, którym oddziela się części aktów prawnych? Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę. SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ 4. W podanym tekście ustawy – kodeks karny - znajdź i podaj dokładną numerację jednostki mówiącej karze za niszczenie roślin pozostających pod ochroną : wpisz numer art. ……..§…….

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. PRAWOPOLSKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google