Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Administracji Ćwiczenia I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Administracji Ćwiczenia I."— Zapis prezentacji:

1 Historia Administracji Ćwiczenia I.
Zajęcia organizacyjne dr Jacek Przygodzki Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Historia Administracji Ćwiczenia I.

2 LITERATURA Podręcznik:
W. Witkowski, Historia administracji w Polsce , Wydawnictwo Naukowe PWN. Teksty źródłowe: A. Konieczny, T. Kruszewski, Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Kolonia Limited 2001.

3 Ćwiczenia II Administracja Księstwa Warszawskiego
Teksty źródłowe: Dekret Napoleona z 14 stycznia 1807 r. o ustanowieniu Komisji Rządzącej (cz. IV. nr 1); Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. (cz. IV. nr 2); Uchwała Rady Ministrów w sprawie tymczasowej organizacji Rady Ministrów z 8 października 1807 r. (cz. IV. nr 3); Dekret Księcia Warszawskiego dotyczący organizacji ministerstw z 20 kwietnia 1808 r. (cz. IV. nr 4); Właściwy rozdział z podręcznika W. Witkowskiego dotyczący Księstwa Warszawskiego.

4 Ćwiczenia III Administracja Królestwa Polskiego 1815-1914
Teksty źródłowe: Konstytucja Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 r. (cz. IV. nr 7); Postanowienie królewskie z 29 kwietnia 1818 r. o władzy namiestnika (cz. IV. nr 9); Statut organiczny dla Królestwa Polskiego z 14/26 lutego 1832 r. (cz. IV. nr 18); Ukaz cesarsko-królewski z 26 marca 1861 r. o Radzie Stanu (cz. IV. nr 22); Ukaz o władzy namiestnika w Królestwie Polskim z 8 czerwca 1862 r. (cz. IV. nr 26); Właściwy rozdział z podręcznika W. Witkowskiego dotyczący Królestwa Polskiego w latach

5 Ćwiczenia IV Administracja zaboru pruskiego
Teksty źródłowe: Patent królewski z 15 maja 1815 r. o utworzeniu Księstwa Poznańskiego i odezwa do mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego (cz. IV. nr 6); Ustawa o urządzeniu stanów prowincjonalnych dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 27 marca 1824 r. (cz. IV. nr 12); Właściwy rozdział z podręcznika W. Witkowskiego dotyczący zaboru pruskiego w latach

6 Ćwiczenia V Administracja Rzeczypospolitej Krakowskiej i autonomia Galicji
Teksty źródłowe: Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1818 r. (cz. IV. nr 11); Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 29 lipca 1833 r. (cz. IV. nr 20); Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, allegat do patentu z 26 lutego 1861 r. (cz. IV. nr 21); Właściwy rozdział z podręcznika W. Witkowskiego dotyczący Wolnego Miasta Krakowa i autonomii Galicji w latach

7 Ćwiczenia VI Kolokwium i sprawa polska w okresie I wojny światowej
Ćwiczenia VI Kolokwium i sprawa polska w okresie I wojny światowej. Odzyskanie niepodległości Teksty źródłowe: Proklamacja 5 listopada 1916 r.(cz. V. nr 4); Rozporządzenie z 6 grudnia 1916 r. o Tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskim (cz. V. nr 5); Patent z 12 września 1917 r. w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim (cz. V. nr 6); Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego z 4 lutego 1918 r. (cz. V. nr 8); Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego z 11 listopada 1918 r. (cz. V. nr 11); Orędzie Rady Regencyjnej z 14 listopada 1918 r. o przekazaniu najwyższej władzy państwowej Józefowi Piłsudskiemu (cz. V. nr 12); Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z 22 listopada 1918 r. (cz. V. nr 13); Uchwała Sejmu z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania Urzędu Naczelnika Państwa (cz. V. nr 15); Właściwy rozdział z podręcznika W. Witkowskiego dotyczący odzyskania niepodległości.

8 Ćwiczenia VII Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej
Teksty źródłowe: Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierająca Statut Organiczny Województwa Śląskiego (cz. V. nr 25); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z 17 marca 1921 r. (cz. V. nr 26); Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję z 17 marca 1921 r. (cz. V. nr 31); Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (cz. V. nr 32); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z 23 kwietnia 1935 r. (cz. V. nr 36); Właściwy rozdział z podręcznika W. Witkowskiego dotyczący ustroju II Rzeczypospolitej.


Pobierz ppt "Historia Administracji Ćwiczenia I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google