Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka

2 Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza; i po trzecie, że każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw.

3 Każdy człowiek ma podstawowe prawa są to :
Prawo do życia Prawo do wolności Prawo do własności Prawa te są nienaruszalne i niezbywalnie wyznaczają one granice działań władz

4 Dokumenty , które odegrały wielką rolę w uznaniu nienaruszalności praw człowieka
Francuska Deklaracja Praw Człowieka i obywatela

5 b) Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

6 Ważne działania prowadził Martin Luther King był pastorem i działaczem ruchu praw obywatelskich . Walczył o równość czarnych obywateli USA wobec prawa

7

8 Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw
Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

9 Trzeba tak żyć, żeby można było mieć szacunek dla samego siebie.
Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.     

10 Prawa człowieka i dokumenty w których są zawarte
Prawa krajowe Prawo międzynarodowe Prawo naturalne Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych Wolności Europejska Karta Socjalna Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Międzynarodowy pakt Praw Ekonomicznych

11 Najczęściej łamane prawa człowieka są w
Turcji więźniowie są bici torturowani za pomocą elektrowstrząsów głodzeni

12 Angoli zakazana działalność partii politycznych
Iranie skazują na śmierć ludzi za krytykowanie władzy

13 Chinach zakaz demonstracji wystąpień przeciwko polityce

14 Kubie władze kontrolują prasę telewizje radio zakaz głoszenia praw innych niż oficjalne . Nie wolno wyjeżdżać bez pozwolenia władz Ghana ludzie zamykani są w więzieniach bez wyroku sądowego

15 Korei Północnej nie można swobodnie podróżować po kraju i z niego wyjeżdżać wiezienie bez wyroku sądowego

16 Organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka
Polska Akcja Humanitarna

17 Amnesty International
Komitety Helsińskie

18 Prawa dziecka – prawa rodzica
Prawa osobiste dziecka Prawa socjalne Prawa kulturalne Szczególne prawa dla dzieci upośledzonych fizycznie umysłowo a także dla osób niepełnosprawnych społecznie

19

20 KONIEC Bartosz Piasek


Pobierz ppt "Prawa człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google