Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i Obowiązki Obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i Obowiązki Obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Prawa i Obowiązki Obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2 I. Pierwsze dokumenty odnoszące się do praw jednostki 1. Wielka Karta Wolności (1215, Anglia) 2. Petycja Praw (1628, Anglia) 3. Karta Praw (1689, Anglia) 4. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789, Francja)

3 II. XX wiek dla Obywatela 1.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948, ONZ) 2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000)

4 III. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a. Zasady ogólne b. Prawa i wolnosci osobiste c. Prawa i wolnosci polityczne d. Prawa i wolnosci ekonomiczne, socjalne i kulturalne

5 IIIa. Zasady ogólne Wskazują trzy idee, przez pryzmat których należy interpretować przepisy. Określają zakres stosowania praw i wolności.

6 IIIa. Zasady ogólne Zasada godności Zasada wolności Zasada równości (…)przyrodzona i niezbywalna, nienaruszalna(…) (…)zakaz zmuszania do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje(…) (…)wobec prawa, równego traktowania przez w ł adze, zakaz dyskryminacji(…)z jakiejkolwiek przyczyny(…)

7 Prawa i wolności osobiste IIIb

8 prawo do Ż Y C I A

9 NIE tykalność OSOBISTAOSOBISTA

10 Prawo do rzetelnej procedury sądowej

11 PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

12 W O L N O Ś Ć przemieszczania się

13 Wolność sumienia i religii

14 W O L N O Ś Ć wyrażania poglądów i opinii

15 Prawa i wolności polityczne IIIc

16 Udział w życiu politycznym WOLNOŚĆWOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ

17 Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturowe IIId

18 PRAWO WŁASNOŚCIWŁASNOŚCI do ochrony zdrowia DO NAUKI do minimalnego wynagrodzenia do wypoczynku

19 OBRONA PRAW CZŁOWIEKA Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Europejski Trybunał Praw Człowieka

20 OBOWIĄZ KI OBYWATE LA

21 WIERNOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ PRZESTR ZEGANIE PRAWAPRAWA DBAŁOŚĆ O środowisko

22 koniec. Marta Majcherczyk


Pobierz ppt "Prawa i Obowiązki Obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google