Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet stabilizacji i rozwoju: „Bezpieczeństwo finansowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet stabilizacji i rozwoju: „Bezpieczeństwo finansowe"— Zapis prezentacji:

1 Pakiet stabilizacji i rozwoju: „Bezpieczeństwo finansowe
rodzin i przedsiębiorców” 25 listopada 2008r.

2 WPROWADZENIE kryzys finansowy na świecie nie ogranicza się tylko do instytucji finansowych, wywiera przede wszystkim negatywny wpływ na wiele innych obszarów funkcjonowania gospodarki oraz konsumentów; działania zmierzające do złagodzenia w Polsce skutków tego procesu muszą być podejmowane w różnych działach gospodarki; wnosimy o to, aby propozycje zawarte w opracowanym przez ZBP pakiecie stabilizacji i rozwoju „Bezpieczeństwo finansowe rodzin i przedsiębiorców”, stały się punktem prac Parlamentu, Rady Ministrów, NBP oraz KNF; istotną cechą Pakietu stabilizacji i rozwoju jest nie tylko wskazywanie podstawowych celów działania, lecz także proponowanie praktycznych środków ich realizacji

3 WPROWADZENIE Prezydent, Rząd, Parlament Banki NBP, KNF
banki i ich klienci są ze sobą na dobre i na złe. Kiedy przychodzi czas trudniejszy, tylko świadomość wzajemnej relacji może pomóc w przejściu przez problemy; minimalizowanie skutków globalnych trudności finansowych dla polskiej gospodarki może wymagać pewnych wyrzeczeń; Dlatego tak ważna jest dobra współpraca i koordynacja działań.

4 GŁÓWNE CELE ochrona miejsc pracy i źródeł dochodów obywateli;
rozwój potencjału i infrastruktury kraju – szczególnie w zakresie projektów wspieranych środkami Unii Europejskiej; Podejmowanie działań służących wdrażaniu w Polsce strategii lizbońskiej Unii Europejskiej; utrzymywanie płynności finansowej w procesie rozwoju działalności kredytowej banków; utrzymanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego; budowanie pozytywnego obrazu Polski w oczach inwestorów wzmocnienie potencjału instytucji finansowych

5 UTRZYMYWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, WSPIERANIE AKTYWNOŚCI KREDYTOWEJ I ROZWOJU INSTYTUCJI FINANSOWYCH
dalsze wdrażanie „Pakietu zaufania”; objęcie nadzorem wszystkich instytucji finansowych; podwyższanie gwarancji depozytów, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej; wzmocnienie funduszy poręczeniowych i gwarancyjnych; rozwiązania sprzyjające oszczędnościom na cele emerytalne, zdrowotne i oświatowe; eliminacja „podatku Belki” dla lokat powyżej 1 roku i od zysków z długotrwałych inwestycji kapitałowych; gwarancje na pożyczki międzybankowe; zmiany dotyczące opodatkowania rezerw celowych; zmiany w zakresie opodatkowania transakcji repo i sekurytyzacji; zmiany zasad opodatkowania odsetek od lokat z zagranicy; wspólna akcja informacyjna i promocyjna Prezydenta, Rządu i Parlamentu oraz biznesu: Polska stabilna, przyjazna inwestorom.

6 WSPARCIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
dalsze uelastycznienie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania uruchomienie programów rządowych wspierających budownictwo mieszkaniowe, w tym zwłaszcza na wynajem, poprzez np. wprowadzenie możliwości stosowania dopłat ze środków KFM do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki komercyjne inwestorom budującym mieszkania na wynajem w ramach PPP z gminami utworzenie funduszu gwarancyjnego (także w oparciu o środki budżetowe) w celu częściowego (np. okresowego) gwarantowania spłaty kredytów hipotecznych klientów indywidualnych, gdy wystąpią niesprzyjające warunki makroekonomiczne stworzenie programu wspierającego i w razie potrzeby restrukturyzującego projekty mieszkaniowe inwestorów budowlanych (deweloperów) w przypadku niemożności z ich strony wywiązania się z umów z klientami oczekującymi na mieszkanie (program ochrony nabywców) stworzenie spójnych przepisów odnoszących się do ochrony lokatorów, uwzględniających aspekt socjalny, ale też prawa właścicieli i wymogi wobec jednostek samorządu terytorialnego

7 ROZWÓJ POTENCJAŁU I INFRASTRUKTURY KRAJU
podniesienie zdolności realizacyjnej państwa na lata poprzez dofinansowanie strategicznych projektów rozwojowych; uproszczenia i zmiany w pakiecie ustaw niezbędnych do przyspieszenia projektów infrastrukturalnych; dostosowanie prawa do dyrektyw unijnych w obszarze dokonania ocen oddziaływania na środowisko; wprowadzenie zmian w ustawie prawo budowlane - ułatwienie prowadzenia inwestycji; zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o PPP – pilne wdrożenie, promocja i szkolenie w zakresie nowych przepisów, ułatwiających prowadzenie inwestycji przy współudziale finansowym przedsiębiorców; zacieśnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z bankami; nowelizacja ustawy o obligacjach, ułatwienia dla obligacji przychodowych; budowa systemu wspierania rozwoju kapitału intelektualnego; udział we wdrożeniu strategii obrotu bezgotówkowego w ramach prac nad e-gospodarką

8 OCHRONA MIEJSC PRACY I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW OBYWATELI
program prac publicznych w miejscach zagrożonych bezrobociem na skutek likwidacji zakładów pracy; wzmocnienie kapitałowe BGK w celu umożliwienia szerszego wsparcia realizacji programów rozwojowych; wzmocnienie kapitałowe funduszu poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych; wspieranie systemu wymiany informacji gospodarczej; powszechny dostępu do Internetu, gospodarka elektroniczna, obrót bezgotówkowy; KUKE – aktualizacja strategii i form działania

9 BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU POLSKI W OCZACH INWESTORÓW
Polska krajem przyjaznym dla FDI. Dobre praktyki makroekonomiczne Ustalenie drogi do EURO skoordynowane misje dyplomatyczne i biznesowe: Rządu, Prezydenta, przedstawicieli biznesu do centrów gospodarczych, ściśle – do naszych obecnych i potencjalnych inwestorów; aktywny udział przedstawicieli Polski w przygotowywaniu regulacji dotyczących świata finansów: MF, NBP, KNF, ZBP, BFG (koordynacja współdziałania). wyposażenie wszystkich placówek dyplomatycznych w aktualne materiały informacyjne przygotowane przez Parlament, Rząd RP, NBP i ZBP

10 PODSUMOWANIE niektóre omówione rozwiązania są właśnie wdrażane
część wymaga pewnego czasu, aby efekty były odczuwalne dla obywateli; niektóre sugestie dziś przedstawiamy w formie postulatów, sądzimy, że wspólnie warto nad nimi pracować;


Pobierz ppt "Pakiet stabilizacji i rozwoju: „Bezpieczeństwo finansowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google