Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone przez każdą ze stron umowy na okres próbny lub nie określony, a wszelkie zastrzeżenia umowne, pozbawiające pracownika prawa do wypowiedzenia umowy są nieważne; Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać złożone przez każdą ze stron umowy na okres próbny lub nie określony, a wszelkie zastrzeżenia umowne, pozbawiające pracownika prawa do wypowiedzenia umowy są nieważne; Wypowiedzenie: Wypowiedzenie: powinno nastąpić w formie pisemnej, tj. na dokumencie własnoręcznie podpisanym; powinno nastąpić w formie pisemnej, tj. na dokumencie własnoręcznie podpisanym; zostaje dokonane z chwilą dotarcia do drugiej strony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią; zostaje dokonane z chwilą dotarcia do drugiej strony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią; może zostać złożone - co do zasady - w przypadku 4 rodzajów umów: może zostać złożone - co do zasady - w przypadku 4 rodzajów umów: - umowy na czas nie określony; - umowy na czas określony powyżej 6 miesięcy, jeżeli strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia (tzw. klauzula wypowiedzenia); - umowy na okres próbny; - umowy na zastępstwo; Skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia złożonego pracownikowi wymaga jego zgody; Skuteczne cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia złożonego pracownikowi wymaga jego zgody;

3 Ustawa nakłada na pracodawcę dodatkowe ciężary związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Mianowicie: Ustawa nakłada na pracodawcę dodatkowe ciężary związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Mianowicie: w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy; w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy; w przypadku umowy na czas nie określony pracodawca zobowiązany jest wskazać rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia; w przypadku umowy na czas nie określony pracodawca zobowiązany jest wskazać rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia; o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy; o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy; pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku; pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;

4 Okres wypowiedzenia – czas, którego upływ skutkuje ustaniem stosunku pracy z mocy jednostronnie dokonanego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia – czas, którego upływ skutkuje ustaniem stosunku pracy z mocy jednostronnie dokonanego wypowiedzenia. W trakcie biegu okresu wypowiedzenia: W trakcie biegu okresu wypowiedzenia: - pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy; - pracodawca jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia; Okresy wypowiedzenia są zróżnicowane w zależności od typu zawartej umowy; Okresy wypowiedzenia są zróżnicowane w zależności od typu zawartej umowy; co do zasady nie mogą zostać skrócone; co do zasady nie mogą zostać skrócone;

5

6 Przysługuje w przypadku co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze: Przysługuje w przypadku co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze: 2 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie lub 1 miesiąc); 2 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie lub 1 miesiąc); - 3 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, oraz skróconym jednostronnie przez pracodawcę) - 3 dni roboczych (w okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, oraz skróconym jednostronnie przez pracodawcę) Dni wolne na poszukiwanie pracy mogą być udzielane zarówno łącznie, jak i oddzielnie, tylko w trakcie biegu okresu wypowiedzenia. Dni wolne na poszukiwanie pracy mogą być udzielane zarówno łącznie, jak i oddzielnie, tylko w trakcie biegu okresu wypowiedzenia. W trakcie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W trakcie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik nie jest zobowiązany skorzystać z udzielonego mu zwolnienia, a za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Pracownik nie jest zobowiązany skorzystać z udzielonego mu zwolnienia, a za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

7 Poprzez wadliwe rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem, rozumieć należy zarówno wypowiedzenie nieuzasadnione, jak i sprzeczne z prawem. Poprzez wadliwe rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem, rozumieć należy zarówno wypowiedzenie nieuzasadnione, jak i sprzeczne z prawem. Termin na złożenie odwołania do sądu pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. Termin na złożenie odwołania do sądu pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia.

8


Pobierz ppt "Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google