Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia."— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

2 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się po upływie ściśle określonego w prawie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się po upływie ściśle określonego w prawie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik.

3 Jakie umowy? Nie wszystkie umowy o pracę mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem. Umowy na czas określony, na zastępstwo oraz czas wykonywania określonej pracy powinny gwarantować stronom w miarę dużą stabilność w okresie na jaki zostały zawarte. Z tego właśnie powodu umów tych w tym trybie rozwiązać niestety nie można - z jednym jednakże wyjątkiem, o czym poniżej. Nie wszystkie umowy o pracę mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem. Umowy na czas określony, na zastępstwo oraz czas wykonywania określonej pracy powinny gwarantować stronom w miarę dużą stabilność w okresie na jaki zostały zawarte. Z tego właśnie powodu umów tych w tym trybie rozwiązać niestety nie można - z jednym jednakże wyjątkiem, o czym poniżej.

4 Które umowy można rozwiązać w drodze wypowiedzenia? umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na okres próbny, umowa o pracę na okres próbny, w drodze wyjątku od reguły umowa o pracę na czas określony - tylko jednak w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie: w drodze wyjątku od reguły umowa o pracę na czas określony - tylko jednak w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie: umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie. strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie. Obydwa wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie. Obydwa wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

5 Forma wypowiedzenia Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej. W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik nie musi ono spełniać żadnych szczególnych wymagań, najlepiej gdy zawarte będą w nim następujące informacje: oznaczenie pracownika, oznaczenie pracownika, oznaczenie pracodawcy, oznaczenie pracodawcy, data sporządzenia, data sporządzenia, oznaczenie umowy o pracę, oznaczenie umowy o pracę, właściwa treść oświadczenia (np.: wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu...) właściwa treść oświadczenia (np.: wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu...)

6 W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu. W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu. Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia. Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia. Uwaga - częsty błąd! Przyczyna nie może być wskazana w sposób ogólny i lakoniczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi należy wskazać konkretnie przyczynę zwolnienia, musi być ona dla niego jasna i zrozumiała. Uwaga - częsty błąd! Przyczyna nie może być wskazana w sposób ogólny i lakoniczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi należy wskazać konkretnie przyczynę zwolnienia, musi być ona dla niego jasna i zrozumiała.

7 Okresy wypowiedzenia Po złożeniu przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) stosunek pracy nie rozwiązuje się od razu - musi upłynąć najpierw okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę. Po złożeniu przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) stosunek pracy nie rozwiązuje się od razu - musi upłynąć najpierw okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę.

8 Umowa o prace na czas nieokreślony Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia i wynosi: 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat

9 Umowa o prace na okres próbny Okres wypowiedzenia zależy od okresu na jaki została zawarta i wynosi: 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni, 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni, 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie, 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie, 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być). 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).

10 Umowa o prace na czas określony Jeżeli istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie Jeżeli istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie

11 Dni wolne na poszukiwanie pracy W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. W przypadku gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni. W przypadku gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni. Za powyższe dni wolne pracownikowi przysługuje wynagrodzenie Za powyższe dni wolne pracownikowi przysługuje wynagrodzenie

12 Pamiętać należy, że jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik dni wolne nie przysługują (jest tak od niedawnej nowelizacji) Pamiętać należy, że jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik dni wolne nie przysługują (jest tak od niedawnej nowelizacji) Powyższe uprawnienie przysługuje w przypadku wypowiedzenia wszystkich rodzajów umów, które w ogóle można wypowiedzieć - czyli również tych na okres próbny i czas określony. Powyższe uprawnienie przysługuje w przypadku wypowiedzenia wszystkich rodzajów umów, które w ogóle można wypowiedzieć - czyli również tych na okres próbny i czas określony.


Pobierz ppt "Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google