Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań."— Zapis prezentacji:

1

2 O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań techniczno – technologicznych dla istniejących badań podstawowych lub poprzez ich innowacyjne zastosowanie umożliwiających sprawniejsze osiąganie celów praktycznych), prac rozwojowych (wykorzystujących istniejącą wiedzę do opracowania lub ulepszenia istniejących rozwiązań techniczno - technologicznch), komercjalizacji wyników badań stosowanych i prac rozwojowych.

3 Krótka historia i długie doświadczenie
Bardzo często nowatorskie przedsięwzięcia posiadają wspólny mianownik, którym jest przypadek. W jednym miejscu dochodzi do połączenia elementów które doskonale do siebie pasują, tworząc uzasadnioną technologicznie, organizacyjnie i finansowo całość. Miejscem takim okazała się krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. W 2010 r. dwójka studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunku Technologia Chemiczna (Joanna Zontek-Wilkowska i Maciej Tajduś) ukończyła wspólnie interesujący projekt związany z materiałem dydaktycznym, propagującym wiedzę na temat złożonej natury szkła, jak również powłok funkcyjnych, nanoszonych na podłoża szklane. Projekt w zakresie powłok funkcyjnych okazał się na tyle rozwojowy, iż mgr inż. Joanna Zontek-Wilkowska po ukończonych studiach magisterskich rozpoczęła w ramach przygotowywania doktoratu aktywne prace badawcze zmierzające do opracowania nowoczesnych technologii cienko-warstwych. Jednocześnie współpracowała jako wykonawca projektów badawczo-rozwojowych dla czołowych firm z polskiej i zagranicznej branży szklarskiej.

4 Krótka historia i długie doświadczenie
W tym czasie mgr inż. Maciej Tajduś pracował nad zagadnieniami wiążącymi technologie chemiczną z branżą IT przy wykorzystaniu środków pochodzących z dofinansowania Unii Europejskiej. Kilka z tych projektów znajdowały się w portfolio projektów zarządzanych przez Grzegorza Witkowskiego. Owocna współpraca w ramach przedstawionych aktywności, skłoniła wymienione wyżej osoby do opracowania kolejnych projektów badawczo – rozwojowych. Od 2012 roku w ramach consultingu naukowo-technicznego zrealizowano kilkanaście bardzo nowatorskich projektów innowacji technologicznych, wśród których wymienić można opracowanie m.in.: • efektywnej powierzchni antifinger printing, • technologii powierzchni antyszronowych • nowatorskiej metody wielobarwnego wydruku 3D , • technologii warstw hydrofobowych i oleofobowych.

5 Krótka historia i długie doświadczenie
Zainteresowanie wynikami prac zespołu badawczo - wdrożeniowego prowadzonego przez Joannę Zontek-Wilkowską, Macieja Tajdusia i Grzegorza Witkowskiego doprowadziło do utworzenia we wrześniu 2015 roku firmy DMI sp. z o.o. realizującej usługi z zakresu opracowania nowoczesnych technologii dla biznesu, jak również consultingu naukowo-technicznego i realizacji prac B+R.

6 DMI – podmiot biznesowy
Firma DMI to podmiot prawa handlowego, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego posługujący się: numerem REGON: numerem NIP: numerem KRS:

7 Strona internetowa: www.3ddmi.com
DMI – podmiot biznesowy Siedziba: Plac Jana Matejki 10/6B Kraków Strona internetowa: Adres Tel: Tel kom: Fax:

8 Zarząd DMI sp. z o.o.

9 Zarząd DMI sp. z o.o. mgr inż. Joanna Zontek-Wilkowska
Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł zawodowy mgr inż. zdobyła w dziedzinie Technologia Chemiczna 2010 – praca mgr dotyczyła „Aktywowanej mechanicznie szkło-ceramiki do immobilizacji materiałów szkodliwych. Następnie w październiku 2010 podjęła studia III stopnia z zakresu technologii chemicznej, realizując badania w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Multifunkcyjne warstwy na szkle o strukturach hierarchicznych”. Ponadto była stałym współpracownikiem, wykonawcą naukowo-techniczny w projektach przedstawionych poniżej: „Pokrycia barwne na szkło na bazie materiałów hybrydowych” nr R11- wykonawca w projekcie od grudnia września 2011 „Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyższonej wytrzymałości opartej na stłucze odpadowej z kineskopów telewizyjnych i komputerowych nr wykonawca w projekcie od grudnia lipca 2013 „Thermal stability and crystallization kinetics of PPG Glass” nr wykonawca w projekcie od października do września 2011 „Mechanochemiczna synteza szkieł i kompozytów ze szklistą matrycą” nr – od grudnia czerwca 2011. “New glass ceramics for dental application” Nr , Straumann Institute – wykonawca w projekcie od stycznia 2012 roku do kwietnia 2012 roku. „Dedykowane materiały inteligentne do druku 3D” – MniSW – styczeń 2015-wrzesień 2015

10 Zarząd DMI sp. z o.o. mgr inż. Maciej Tajduś
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynieria Materiałowa i Ceramika ( ) oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy. Ukończył studia Podyplomowe z zakresu projektowania aplikacji webowych na Akademii Górniczo-Hutniczej. Karierę ukierunkował w stronę branży IT i reklamowej. Specjalizuje się w wiązaniu rozwiązań naukowych z nowoczesnymi technologiami z branży IT. Od dwóch lat zajmujący się rozwiązaniami materiałowymi dla druku 3D. W latach pracownik działu Promocji Starostwa Powiatowego w Limanowej. Od 2012 do 2014 Specjalista ds. promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W 2015 projektant graficzny dla Agencji Reklamowej Studio-Em. Obecnie wspiera dział IT Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Od 2010 do 2015 freelancer z zakresu IT współpracujący z fundacjami i firmami prywatnymi.

11 Zarząd DMI sp. z o.o. mgr inż. Grzegorz Witkowski
Absolwent Ochrony Środowiska (Uniwersytet Rolniczy), Integracji Europejskiej i Kształcenia Urzędników Europejskich (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie), Controllingu i Finansów Przedsiębiorstw (UE Kraków), Instrumentów i Technik Zarządzania (AGH Kraków). Pracował w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w angielsko – amerykańskiej firmie doradczej. Wieloletni pracownik szczebla kierowniczego w jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie zajmował się realizacją inwestycji strategicznych oraz marketingiem i promocją. Trener, wykładowca, konsultant w zakresie zarządzania projektami, zarządzania jakością i wdrażania systemów zarządzania ISO. Autor licznych wdrożeń systemów zarządzania opartych na normach ISO (m.in. zarządzanie jakością, ochrony środowiska, bhp, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji) w firmach, jednostkach administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych. Zarządzał projektami inwestycyjnymi, kulturalnymi, IT i B+R w przedziale od zł do zł. Posiada certyfikat kompetencji Project Management Certification, Six Sigma, Total Quality Management, PRINCE 2, M_o_R, P3O, MSP, MOP, ITIL, audytora i implementatora ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 22000, 22301, 29990, Jest akredytowanym trenerem PECB - międzynarodowej instytucji szkoleniowej będącej przedstawicielem ISO w zakresie szkoleń.

12 DMI sp. z o.o. Zespół DMI sp. z o.o.

13 Eksperci Prof. Jerzy Lis Prof. Jan Wasylak Dr Jacek Gurgul
Dr inż. Małgorzata Ciecińska Dr inż. Renata Żak Dr inż. Dominika Zabiegaj

14 Partnerzy

15 DMI DMI – doradztwo, materiały, innowacje Materiały Innowacje

16 Wizja, misja, wartości Wizja:
DMI sp. z o.o. najbardziej innowacyjna firma naukowo-techniczna w Europie, wprowadzająca do biznesu najnowocześniejsze i najoptymalniejsze produkty oraz rozwiązania technologiczne.

17 Wizja, misja, wartości Misja:
Misją firmy DMI jest prowadzenie badań naukowych, urynkowienie ich wyników oraz optymalizacja rozwiązań technologicznych, w taki sposób, aby stały się dostępne, użyteczne i finansowo atrakcyjne dla wszystkich uczestników rynkowych.

18 Wizja, misja, wartości Wartości:
Nasza wizja to strategiczny cel do osiągnięcia, realizowany poprzez działania wynikające z misji, przy uwzględnieniu najważniejszych dla nas zasad - Wartości: Zaufanie – poprzez budowanie długotrwałych i partnerskich relacji opierających się na wiarygodności, Wiarygodność – poprzez wykorzystanie najbardziej aktualnej wiedzy naukowej gromadzonej przez zespół światowej klasy specjalistów, przy rozwijaniu tworzonej technologii zapewniając kompleksowość rozwiązań, Kompleksowość – poprzez stosowanie szerokiego spektrum narzędzi z zakresu nauki, technologii i biznesu do optymalizacji działań Partnerów.

19 Usługi W ramach prowadzonej działalności badawczo –rozwojowej wykonujemy: audyty techniczno – technologiczne stosowanych w firmach rozwiązań związanych z wytworzeniem produktów i/lub usług oraz funkcjonowaniem procesów , opracowywanie opinii nt. innowacyjności projektu, studia wykonalności, analizy finansowe, biznesplany wskazujące zasadność stosowania wyników prac R+B w biznesie, tworzenie i rozwijanie pomysłów, technologii optymalizujących sposób produkcji, pozyskiwanie finansowania na rozwój technologiczny , wdrażanie wyników prac naukowo – badawczych do biznesu.

20 Dlaczego DMI? Wprowadzenie najnowszych zdobyczy nauki oraz innowacyjnych pomysłów do biznesu nie jest zadaniem prostym. Mnogość czynników decydujących o ostatecznym wyniku finansowym jest sprawą kluczową. Tylko ich właściwe połączenie, w odpowiednim miejscu i czasie zapewnia sukces.

21 Dlaczego DMI? Decydując się na usługi świadczone przez firmę DMI sp. z o.o. posiadacie Państwo pewność, iż dla realizowanego projektu: pracować będą najlepsi teoretycy i praktycy – uprawiający naukę, ale rozumiejący także biznes i rządzące nim zasady, osiągnięte zostanie optimum w zakresie stosunku nakładów do zysków, wskaźniki finansowe inwestycji będą jednym z kluczowych elementów, włączone zostaną optymalne rozwiązane prawne zabezpieczające interes Klienta, wprowadzane technologie będą optymalnie dostosowane do konkretnych warunków, poświęcona zostanie maksymalna uwaga naszego zespołu, oferowana jest pomoc doradcza na etapie implementacji rozwiązań oraz etapie eksploatacji, relacja ceny do jakości usług będzie najlepsza na rynku.

22 Stolik do drukarek 3D (FDM/FFF)

23 PROBLEM Obecnie na polskim jak i zagranicznym rynku pojawiło się wielu użytkowników drukarek 3D opartych o FDM (fused deposition modeling), modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym. Najsłabszym ogniwem wielu modelach kultowych obecnie urządzeń do wydruków 3D jest podłoże do wydruków zapewniające każdorazowo bezbłędny wydruk. Jest to spowodowane kilkoma zależnościami: Niewystarczającą adhezją pierwszej warstwy gorącego wydruku do powierzchni podłoża stolika Nadmierną adhezją wydruku do powierzchni stolika po schłodzeniu / wydruk ulega dekohezji w momencie odrywania Różnica temperatur pomiędzy chłodnym podłożem a rozgrzanym filamentem powoduje podkurczanie się warstw podstawy wydruku a co za tym idzie odseparowanie wydruku od powierzchni.

24 DOSTĘPNE ROZWIĄZANIE Producenci oraz środowiska związane z drukiem 3D proponują bardzo zawodne i niepowtarzalne rozwiązania, które użytkownik musi stosować dodatkowo, aby urządzenie drukowało poprawie: nakładanie dodatkowo na stoliki warstw dwustronnej taśmy malarskiej, lakieru do włosów, kleju do papieru, roztworu z materiału używanego do drukowanego elementu, taśma kaptonowa.

25 BRAKI STOSOWANEGO OBECNIE ROZIĄZANIA
Obecnie stosowane rozwiązane są: Nietrwałe (warstwa lakieru, kleju taśmy wytrzymuje maksymalnie kilka cykli) Zawodne( nie zawsze warstwa spełnia swoje zadanie) Uciążliwe( oprócz drukarki musimy pamiętać o zakupie dodatków) Niejednolitość podłoża wydruku( podłoże wydruku będzie tak jednolite jak nałożona warstwa)

26 OPIS TECHNOLOGII Tworzymy ceramiczny kompozyt (stolik) składający się z warstwy grzewczej, pracującej w granicach temperaturowych od 90 do 1500C jak również powłoki termoprzewodzącej o zmiennych parametrach zależnych od temperatury: adhezyjnej dla temperatur w granicach C antyadhezyjnej dla temperatur poniżej 900C Jest to niezbędne, aby materiał nadrukowywany na powierzchnię stolika mający określoną temperaturę, otrzymaną w wyniku topienia materiału nie podlegał efektowi płynięcia (I fazie odkształcenia plastycznego)wydruku. Warstwa funkcyjna jest modyfikowana w skali nano aby uzyskać efekt rzepu dla wysokich temperatur oraz uproszczenie powierzchni dla temperatur poniżej 900C

27 INNOWACYJNOŚC ROZWIĄZANIA TECHNOLOGII DMI
Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych warstw o zmiennych właściwościach adhezyjnych i antyadhezyjnych posiadających dodatkowo bardzo dobrą termo przewodność możliwe jest stworzenie powierzchni roboczej drukarki 3D opartej o FDM, która pozwala na niezawodny wydruk z każdego materiału. Innowacją na skalę światową proponowaną w niniejszym projekcie jest stolik, posiadający zespół warstw na swojej powierzchni, zapewniających osiągnięcie dobrego efektu końcowego w postaci wydruku 3D.

28 ZALETY STOSOWANIA TECHNOLOGII
Powtarzalność wydruku Trwałość Zintegrowana warstwa grzewcza


Pobierz ppt "O firmie DMI DMI sp. z o.o. specjalizuje się w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej (B+R) w zakresie: badań stosowanych (poszukujących rozwiązań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google