Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem."— Zapis prezentacji:

1

2 Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

3 Zadanie 1 Modernizacja procesów i technik zzl w JST Dr Katarzyna Wojtaszczyk Zadanie 3 Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Mgr Małgorzata Żak-Skwierczyńska Zdanie 6 Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego Dr Beata Banachowicz

4 OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO Zadanie 6

5 Celem głównym zadania jest promowanie innowacji w zarządzaniu publicznym. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które zainteresowane są poprawą sprawności zarządzania poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych. Cel i adresaci zadania 6

6 Formy wsparcia Laboratorium Innowacji (Living Lab - LL) Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego (OPSI)

7 Laboratorium Innowacji - LL W ramach Living Lab innowacje technologiczne i procesowe będą opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych Innowacyjne produkty, usługi czy aplikacje opracowane w wyniku współpracy JST oraz interdyscyplinarnych zespołów ekspertów będą wdrażane w organizacjach, dla których zostały przygotowane Szczególnie istotnym założeniem Living Lab jest szeroko pojęte partnerstwo

8 Etapy Laboratorium Innowacji

9 Laboratorium Innowacji - LL Zespół zadaniowy złożony z ekspertów i pracowników JST delegowanych do udziału w projekcie dokona wyboru kluczowych problemów lokalnych, które staną się przedmiotem działania. Zespół zadaniowy, w partnerstwie z podmiotami, których dotyczy działanie opracuje adekwatne rozwiązania wybranych problemów lokalnych. Zespół zadaniowy przygotuje rozwiązania do wdrożenia, uwzględniając szczególne uwarunkowania danej JST oraz zaprezentuje rezultaty podjętych działań. Zespół zadaniowy dokona analizy kosztów i korzyści proponowanych rozwiązań problemów lokalnych.

10 Efekty Laboratorium Innowacji Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dedykowanych poprawie sprawności funkcjonowania JST i podniesieniu jakości zarządzania w sektorze usług publicznych Opracowanie instrumentów analizy kosztów i korzyści umożliwiających ocenę użyteczności innowacji w zarządzaniu JST Opracowanie katalogu innowacji pomyślnie zaimplementowanych w JST wraz z wytycznymi ich wdrożenia

11 Obserwatorium Innowacji - OPSI Głównym celem OPSI jest systematyczne gromadzenie, klasyfikowanie, analizowanie i rozprzestrzenianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w JST, przy wykorzystaniu interaktywnej bazy danych dostępnej online Ważne jest poszukiwanie mechanizmów wspierania władz samorządowych w zakresie podniesienia sprawności i efektywności ich funkcjonowania, szczególnie w świetle rosnących wymagań w zakresie świadczenia usług publicznych

12 Zakres działań Obserwatorium Innowacji 1 Gromadzenie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w JST (mapa praktyk innowacyjnych, studia przypadków zastosowania innowacji w JST, baza danych on-line innowacyjnych rozwiązań dedykowanych JST) 2 Opracowanie wytycznych dotyczących wdrażania i promocji innowacji w procesie dostarczania usług publicznych 3 Ocena kosztów i korzyści wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w JST

13 Efekty Obserwatorium Innowacji Stworzenie i udostępnienie metodyki gromadzenia i analizowania zbioru praktyk innowacyjnych zaimplementowanych w JST Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i promocji innowacji w procesie dostarczania usług publicznych Mapa praktyk innowacyjnych wdrożonych w jst wraz z wytycznymi dla potrzeb promocji innowacji Opisane studia przypadków zastosowania innowacyjnych rozwiązań w JST

14 Dodatkowe wsparcie Gromadzenie, analizowanie i rozwijanie metod analizy kosztów i korzyści wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w JST – ocena wyników Promowanie innowacji sektora publicznego poprzez przygotowanie: Materiałów szkoleniowych i informacyjnych Konferencji promujących innowacyjność sektora publicznego Biuletynów informacyjnych o zasięgu ogólnopolskim

15 Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2


Pobierz ppt "Partner w Projekcie Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google