Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE) Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE) Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA."— Zapis prezentacji:

1 Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE) Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

2 Kilka słów o prezenterze Robert Szlęzak 504 130 620 robert@szlezak.pl Ideopolis / 3W-STUDIO (Prezes Zarządu) Wschodni Klaster ICT (Prezes Inicjatywy) Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (Członek Zarządu) Polska Rada Koordynacyjna OZE (Przedstawiciel TRMEW)

3 Lp.Temat I Doktryna Zrównoważonego Rozwoju - historia i teraźniejszość, wpływ doktryny na branżę OZE II Wstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 2 III Foresight, Strategia, Studium Celowości, Studium Wykonalności IV Odnawialne źródła energii (OZE), wysokosprawna kogeneracja (CHP) - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje. V OZE i CHP w polityce energetycznej Unii Europejskiej VI OZE i CHP w polityce energetycznej Polski VII Prawo energetyczne VIII Raport Oddziaływania na Środowisko IX Źródła energii odnawialnej w Polsce - dostępność, rozwiązania techniczne, wady i zalety, efekty ekonomiczne zastosowania. X OZE i CHP w polityce energetycznej gminy XII OZE w firmie/urzędzie/gospodarstwie domowym (ćwiczenia) XIII Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP XIV System wsparcia rozwoju OZE XV Źródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania XVIUwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP - od pomysłu do realizacji (ćwiczenia) XVII Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP - od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP

4 Kto to jest Doradca do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ?

5 Doradca do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), to osoba posiadająca: - Znajomość branży / rynku OZE w Polsce i świadomość kierunków rozwoju branży i rynku OZE w UE i na Świecie, -Ogólną świadomość prawa dotyczącego OZE i kierunków jego ewaluacji (prawo międzynarodowe i krajowe), -Dobrą ogólną znajomość prawa Polskiego odnoszącego się do branży i rynku OZE -Zdolność do uczestnictwa w kluczowych procesach związanych z OZE (prognozowanie, ocena inicjatyw, budowanie i zarządzanie strategią, opracowyawnie koncepcji), -Zdolność do uczestnictwa w projektach inwestycyjnych OZE, -Zdolność do uczestniczenia w procesie eksploatacji systemów OZE, -Świadomość Doktryny Zrównoważonego Rozwoju. …

6 Faza I organizacyjno – edukacyjna Faza II strategiczna Faza III przed realizacyjna Faza IV realizacyjna Faza V eksploatacja

7 Faza I – Organizacyjno - edukacyjna Celem tej fazy jest zbudowanie kompetencji, wiedzy oraz identyfikacja potencjału informacyjno-wykonawczego otoczenia, pozwalającego na realizację projektu lub decyzję o jego zaniechaniu / wstrzymaniu. Faza ta jest szczególnie istotna w przypadku realizacji inicjatyw / projektów o charakterze innowacyjnym …

8 Faza II - Strategiczna Foresight, Analiza i Inwentaryzacja, Strategia Działania, Studium Celowości, Koncepcja Projektu, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro Projektu, Lobbing i zagadnienia formalno-prawne, szkolenia dla nowych członków zespołu realizacyjnego i otoczenia projektu.

9 Faza III – Przed realizacyjna Studium Wykonalności, Projekty Techniczne, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Promocja projektu, Biuro Projektu, Normy, Metodyki, Szkolenia, Udział w targach i konferencjach, Umowy i Porozumienia …

10 Faza IV –Inwestycyjna Przetargi, Dokumentacja, Nadzór, Realizacja Inwestycji, Umowy, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro Projektu, …

11 Faza V – eksploatacja Przetargi, Nadzór, Umowy, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro, Monitoring wskaźników i sprawozdawczość …

12 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii (OZE) Robert Szlęzak PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google