Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). mgr inż. Daniel Kiestra Zarządzanie innowacjami na styku nauki i biznesu

2 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). W naszym Projekcie aktywne działania na rzecz identyfikacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz analizy ich potencjału rynkowego wykonywane są przez Brokerów Innowacji Broker Innowacji – Broker Technologii – Asystent Innowacji – Menadżer Wiedzy Jedną z rekomendacji zmian w systemie transferu i komercjalizacji wiedzy jest inicjowanie współpracy, kooperacji i integracji innowacyjnego biznesu oraz partnerów w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Nowe produkty, usługi i technologie są rezultatem licznych, złożonych interakcji między firmami, instytucjami naukowymi, organizacjami publicznymi i parapublicznymi działającymi w określonej przestrzeni.

3 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają instytucje wsparcia, działające na styku biznesu, nauki i administracji publicznej – Ośrodki Innowacji. Jednostki te umożliwiają współpracę i integrację w takich dziedzinach jak: badania, promocja i zdobywanie nowych rynków zbytu, pozyskiwanie środków finansowych, czy rozwój sieci wytwórczych. Główny nacisk kładzie się na transfer wiedzy i wyspecjalizowanych usług. Istotą tej integracji jest dobrze rozwinięta infrastruktura informatyczna jednostek integrujących się w proinnowacyjnej sieci współpracy – Wortal Transferu Wiedzy – początkowo lokalny, następnie globalny networking jako sieć kontaktów osób, firm i instytucji aktywnych na rynkach technologicznych.

4 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Model Klastra – Platformy Kontaktowej Współpraca przedsiębiorstw działających w sektorze wysokiej technologii a)z uniwersytetami i instytutami badawczymi a)z bankami i parabankowymi instytucjami finansowymi a)z instytucjami oferującymi wyspecjalizowane usługi biznesowe a)z konsultantami a)z klientami

5 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Rolą naszego projektu będzie skuteczne zarządzanie innowacjami – usługami proinnowacyjnymi. Usługi proinnowacyjne to usługi służące rozwojowi przedsiębiorcy przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu, produktu lub rozwiązania, dotyczące w szczególności: -oceny zgłoszonych przez przedsiębiorcę potrzeb w zakresie dotychczas wytwarzanych/stosowanych lub nowych produktów, procesów, rozwiązań organizacyjnych i marketingu, - wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, - innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii

6 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Grupy usług proinnowacyjnych: transfer technologii, doradztwo, zarządzanie, współpraca i sieciowanie, wywiad rynkowy. Uwaga: Od pomysłu do wdrożenia – Podążamy za nowościami na rynkach zagranicznych – będziemy chcieli spopularyzować model open innovation, jako alternatywne podejście do ochrony własności intelektualnej. To model kooperacyjnego dzielenia się innowacjami i umiejętnego korzystania z dorobku innych – opracowanie zestawu dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych pokazujących możliwe rozwiązania w obszarze open innovation oraz alternatywnych form ochrony zasobów intelektualnych – kluczowe znaczenie ma model biznesowy dla szybkiego wykorzystania wiedzy.

7 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Istotnymi elementami, które pojawiają się na drodze w kierunku skutecznego zarządzania innowacjami na styku nauki i biznesu są: - Budowanie podstaw zaufania, współpracy i partnerstwa - Przełamywanie uprzedzeń w relacjach nauki i biznesu - Budowanie kultury przedsiębiorczości akademickiej (kształcenie kreatywności i przedsiębiorczości wśród studentów; ukierunkowywanie prac magisterskich, doktorskich na bezpośrednie wdrożenia – komercjalizację wiedzy)

8 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Przykład 1 Uniwersytet w Twente – model uczelni działającej na rzecz lokalnej gospodarki Kampus Uniwersytetu zajmuje 140 ha powierzchni zagospodarowanej zgodnie z wzorcami amerykańskimi. Uniwersytet zmieniając zasady dotyczące publikacji i obowiązków pracowników naukowych, kieruje potencjał uczelni na obszar przedsiębiorczości, kształtując młodych przedsiębiorców i świadcząc usługi dla już działających. Kadra naukowa zobowiązana jest do działań na rzecz przedsiębiorczości poprzez badania, które mogą być wykorzystane w biznesie oraz angażowanie się w rozwój przedsiebiorstw w ramach własnej specjalizacji. www.utwente.nl

9 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Przykład 2 Krajowa Rada przedsiębiorczości Akademickiej w Wielkiej Brytanii Jej misją jest promocja przedsiębiorczości, jako alternatywnego wyboru kariery wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni. Obszary działalności: organizacja seminariów i konferencji, portal informacyjny i wydawnictwo, kształcenie nauczycieli akademickich w zakresie nowoczesnej przedsiębiorczości. Tworzenie sieci partnerstw między sektorem publicznym, prywatnym oraz uniwersytetami skupiających swoją uwagę na kluczowych dla gospodarki sektorach. Monitorowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania i rozpowszechniania postaw innowacyjnych. www.ncge.com

10 Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Przykład 3 PROOF OF CONCEPT – szkocki program finansowania wczesnego etapu rozwoju projektów technologicznych na uniwersytetach i w instytucjach badawczych Unikatowy program, który wspiera proces prekomercjalizacji wiodących nowych technologii z uniwersytetów i instytutów badawczych w Szkocji. Pomaga naukowcom eksportować swoje pomysły i wynalazki na światowe rynki oraz tworzyć nowe, stabilne firmy w Szkocji. Program skupia się na możliwych do skomercjalizowania badaniach na etapie, kiedy nie można jeszcze przesądzić o powodzeniu pomysłu.


Pobierz ppt "Projekt Wortal Transferu Wiedzy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google