Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM Plan prezentacji I.Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie proinnowacyjnych usług dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM Plan prezentacji I.Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie proinnowacyjnych usług dla."— Zapis prezentacji:

1 AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM Plan prezentacji I.Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie proinnowacyjnych usług dla Firm. II.Korzyści dla Firm, płynące z uczestnictwa w projekcie. III.Zasady bezpłatnego uczestnictwa w projekcie. Plan prezentacji I.Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie proinnowacyjnych usług dla Firm. II.Korzyści dla Firm, płynące z uczestnictwa w projekcie. III.Zasady bezpłatnego uczestnictwa w projekcie.

2 ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU Projekt Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" to ogólnopolski projekt mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im dostępu do wysokiej jakości doradczych usług proinnowacyjnych. Pomoc doradcza w oferowanych usługach proinnowacyjnych realizowanych przez ośrodek Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest świadczona według regularnie sprawdzanych standardów świadczenia usług Projekt Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" to ogólnopolski projekt mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im dostępu do wysokiej jakości doradczych usług proinnowacyjnych. Pomoc doradcza w oferowanych usługach proinnowacyjnych realizowanych przez ośrodek Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest świadczona według regularnie sprawdzanych standardów świadczenia usług

3 ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU AUDYT TECHNOLOGICZNY – ETAP I Usługa polegająca na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, w tym możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub świadczonych usług TRANSFER TECHNOLOGII – ETAP II Wsparcie doradcze w procesie, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, polegający na przekazaniu informacji o naturze technicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu.

4 ETAP I – AUDYT TECHNOLOGICZNY Konsultanci ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości: 1.Wizyta w siedzibie Klienta. 2.Przygotowanie raportu z audytu – zawierający co najmniej diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę konkurencyjności, przykładowe źródła finansowania inwestycji oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia planowanych technologii. 3.Prezentacja i omówienie raportu. Konsultanci ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości: 1.Wizyta w siedzibie Klienta. 2.Przygotowanie raportu z audytu – zawierający co najmniej diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę konkurencyjności, przykładowe źródła finansowania inwestycji oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia planowanych technologii. 3.Prezentacja i omówienie raportu.

5 ETAP II – TRANSFER TECHNOLOGII Proces transferu technologii obejmuje następujące podprocesy: 1.Zapytanie do Bazy Danych Technologii KSI przygotowane w wyniku audytu technologicznego wraz z przeglądem profili umieszczonych w bazie. 2.Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawca a odbiorca technologii, a następnie pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy. 3.W zależności od potrzeb monitoring wykonania umowy, jak również doradztwo przy wdrażaniu technologii. Warunkiem uznania wykonania pełnej usługi transferu technologii przez ośrodek KSI KSU jest wykonanie podprocesu pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy, którego rezultatem jest zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii. Proces transferu technologii obejmuje następujące podprocesy: 1.Zapytanie do Bazy Danych Technologii KSI przygotowane w wyniku audytu technologicznego wraz z przeglądem profili umieszczonych w bazie. 2.Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawca a odbiorca technologii, a następnie pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy. 3.W zależności od potrzeb monitoring wykonania umowy, jak również doradztwo przy wdrażaniu technologii. Warunkiem uznania wykonania pełnej usługi transferu technologii przez ośrodek KSI KSU jest wykonanie podprocesu pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy, którego rezultatem jest zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii.

6 GŁÓWNE KORZYŚCI DLA FIRM PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcy, poprzez udział w projekcie uzyskają możliwość: poprawy konkurencyjności i zdobycia silniejszej pozycji rynkowej; poprawy efektywności produktów i usług oraz ich optymalizacji; poprawy jakości produktów i usług oraz sprostaniu nowym, często bardziej ekonomicznym, modelom funkcjonowania na rynku; zwiększenia zysków przedsiębiorstwa; dokonania oceny bieżącej sytuacji firmy przed przystąpieniem do procesów inwestycyjnych; pozyskania rekomendacji na temat planowanych do wdrożenia technologii, bądź nowych kierunków rozwoju, wyrażonych w raporcie z audytu technologicznego. uzyskania niezależnej oceny Konsultantów KSI dla potrzeb potencjalnych partnerów inwestycyjnych lub aplikacji dotacyjnych. Przedsiębiorcy, poprzez udział w projekcie uzyskają możliwość: poprawy konkurencyjności i zdobycia silniejszej pozycji rynkowej; poprawy efektywności produktów i usług oraz ich optymalizacji; poprawy jakości produktów i usług oraz sprostaniu nowym, często bardziej ekonomicznym, modelom funkcjonowania na rynku; zwiększenia zysków przedsiębiorstwa; dokonania oceny bieżącej sytuacji firmy przed przystąpieniem do procesów inwestycyjnych; pozyskania rekomendacji na temat planowanych do wdrożenia technologii, bądź nowych kierunków rozwoju, wyrażonych w raporcie z audytu technologicznego. uzyskania niezależnej oceny Konsultantów KSI dla potrzeb potencjalnych partnerów inwestycyjnych lub aplikacji dotacyjnych.

7 ZASADY BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Systemowe usługi proinnowacyjne są bezpłatne dla przedsiębiorców. Usługi te stanowią pomoc de miminis dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w projekcie nie mogą jednak przekroczyć limitu tej pomocy, który został określony jako 200 tys. euro na 3 lata kalendarzowe, liczone od dnia udzielenia pomocy, przy czym maksymalna wartość oferowanych w projekcie usług to: 3,5 tys. zł dla audytu technologicznego 35 tys. zł dla transferu technologii Ponadto pomoc de minimis nie może zostać udzielona m.in. przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, działającemu w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych. Systemowe usługi proinnowacyjne są bezpłatne dla przedsiębiorców. Usługi te stanowią pomoc de miminis dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w projekcie nie mogą jednak przekroczyć limitu tej pomocy, który został określony jako 200 tys. euro na 3 lata kalendarzowe, liczone od dnia udzielenia pomocy, przy czym maksymalna wartość oferowanych w projekcie usług to: 3,5 tys. zł dla audytu technologicznego 35 tys. zł dla transferu technologii Ponadto pomoc de minimis nie może zostać udzielona m.in. przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, działającemu w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych.

8 ZASADY BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W celu rozpoczęcia procedury kwalifikującej przedsiębiorstwo do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej: www.audytytechnologiczne.pl Usługi będą świadczone dla przedsiębiorców w okresie do września 2011r., przy czym ilość bezpłatnych usług w projekcie jest ograniczona. W celu rozpoczęcia procedury kwalifikującej przedsiębiorstwo do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej: www.audytytechnologiczne.pl Usługi będą świadczone dla przedsiębiorców w okresie do września 2011r., przy czym ilość bezpłatnych usług w projekcie jest ograniczona.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel.: 022 745 19 19 fax: 022 628 20 27 e-mail: audyty@inkubatory.pl -------------------------------------- Zapraszam na strony: www.inkubatory.pl www.audytytechnologiczne.pl Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tel.: 022 745 19 19 fax: 022 628 20 27 e-mail: audyty@inkubatory.pl -------------------------------------- Zapraszam na strony: www.inkubatory.pl www.audytytechnologiczne.pl


Pobierz ppt "AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM Plan prezentacji I.Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie proinnowacyjnych usług dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google