Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM"— Zapis prezentacji:

1 AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM
Plan prezentacji Zakres i sposób realizacji oferowanych w projekcie proinnowacyjnych usług dla Firm. Korzyści dla Firm, płynące z uczestnictwa w projekcie. Zasady bezpłatnego uczestnictwa w projekcie.

2 ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU
Projekt „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" to ogólnopolski projekt mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im dostępu do wysokiej jakości doradczych usług proinnowacyjnych. Pomoc doradcza w oferowanych usługach proinnowacyjnych realizowanych przez ośrodek Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest świadczona według regularnie sprawdzanych standardów świadczenia usług

3 ZAKRES USŁUG PROINNOWACYJNYCH KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU
AUDYT TECHNOLOGICZNY – ETAP I Usługa polegająca na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa, w tym możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub świadczonych usług TRANSFER TECHNOLOGII – ETAP II Wsparcie doradcze w procesie, który służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, polegający na przekazaniu informacji o naturze technicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu.

4 ETAP I – AUDYT TECHNOLOGICZNY
Konsultanci ośrodka Krajowej Sieci Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości: Wizyta w siedzibie Klienta. Przygotowanie raportu z audytu – zawierający co najmniej diagnozę przedsiębiorstwa, analizę SWOT, analizę konkurencyjności, przykładowe źródła finansowania inwestycji oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia planowanych technologii. Prezentacja i omówienie raportu.

5 ETAP II – TRANSFER TECHNOLOGII
Proces transferu technologii obejmuje następujące podprocesy: Zapytanie do Bazy Danych Technologii KSI przygotowane w wyniku audytu technologicznego wraz z przeglądem profili umieszczonych w bazie. Nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawca a odbiorca technologii, a następnie pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy. W zależności od potrzeb monitoring wykonania umowy, jak również doradztwo przy wdrażaniu technologii. Warunkiem uznania wykonania pełnej usługi transferu technologii przez ośrodek KSI KSU jest wykonanie podprocesu „pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy”, którego rezultatem jest zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii.

6 GŁÓWNE KORZYŚCI DLA FIRM PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Przedsiębiorcy, poprzez udział w projekcie uzyskają możliwość: poprawy konkurencyjności i zdobycia silniejszej pozycji rynkowej; poprawy efektywności produktów i usług oraz ich optymalizacji; poprawy jakości produktów i usług oraz sprostaniu nowym, często bardziej ekonomicznym, modelom funkcjonowania na rynku; zwiększenia zysków przedsiębiorstwa; dokonania oceny bieżącej sytuacji firmy przed przystąpieniem do procesów inwestycyjnych; pozyskania rekomendacji na temat planowanych do wdrożenia technologii, bądź nowych kierunków rozwoju, wyrażonych w raporcie z audytu technologicznego. uzyskania niezależnej oceny Konsultantów KSI dla potrzeb potencjalnych partnerów inwestycyjnych lub aplikacji dotacyjnych.

7 ZASADY BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE Systemowe usługi proinnowacyjne są bezpłatne dla przedsiębiorców. Usługi te stanowią pomoc de miminis dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w projekcie nie mogą jednak przekroczyć limitu tej pomocy, który został określony jako 200 tys. euro na 3 lata kalendarzowe, liczone od dnia udzielenia pomocy, przy czym maksymalna wartość oferowanych w projekcie usług to: 3,5 tys. zł dla audytu technologicznego 35 tys. zł dla transferu technologii Ponadto pomoc de minimis nie może zostać udzielona m.in. przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, działającemu w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych.

8 ZASADY BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE W celu rozpoczęcia procedury kwalifikującej przedsiębiorstwo do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny na stronie internetowej: Usługi będą świadczone dla przedsiębiorców w okresie do września 2011r., przy czym ilość bezpłatnych usług w projekcie jest ograniczona.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji ul. Piękna 68, Warszawa tel.: fax: Zapraszam na strony:


Pobierz ppt "AUDYTY TECHNOLOGICZNE I TRANSFERY TECHNOLOGII DLA FIRM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google