Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel. 661 657 875.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel. 661 657 875."— Zapis prezentacji:

1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel

2 Wiadomości wstępne Kurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do matury z chemii na poziomie rozszerzonym w maju 2016 roku. Cykl kształcenia obejmuje 45 godzin lekcyjnych. Organizator zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych.

3 Cele edukacyjne Poznawcze: opanowanie wiedzy chemicznej w zakresie niezbędnym do: - dalszego kształcenia w zakresie chemii - opanowania zagadnień z zakresu innych przedmiotów przyrodniczych (np. biologii) - zrozumienia przemian chemicznych przebiegających w otoczeniu człowieka - właściwego i bezpiecznego posługiwania się substancjami i procesami chemicznymi w życiu codziennym Kształcące: kształcenie i rozwijanie umiejętności intelektualnych: - kształcenie umiejętności obserwacji i wnioskowania - kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego - kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy do wyjaśniania obserwowanych faktów Wychowawcze: kształcenie społecznie akceptowanych postaw: - wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych - rozwijanie umiejętności pracy w grupie - rozwijanie bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi - poznanie znaczenia wiedzy chemicznej w odniesieniu do otaczającego świata - ukształtowanie postawy dotyczącej zakresu ochrony środowiska

4 Przebieg zajęć Część nawiązująca: sprawdzenie zdobytej wiedzy z danej partii materiału poprzez odpytywanie, sprawdziany. Część postępująca: wykład, rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych z danej partii materiału. Część podsumowująca: odpytywanie, praca domowa.

5 Harmonogram zajęć Lp.DataZagadnienia Liczba godzin Organizacja zajęć. Budowa atomu. Wiązania chemiczne Tlenki, wodorotlenki, kwasy, zasady, sole Podstawowe prawa chemiczne Roztwory, przeliczanie stężeń. Rozpuszczalność Alkany, alkeny, alkiny. Węglowodory aromatyczne Alkohole jedno- i wielowodorotlenowe, fenol Aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe Aminy, amidy, aminokwasy, białka Estry, tłuszcze, hydroksykwasy, izomeria optyczna. Cukry Szybkość reakcji Efekty energetyczne reakcji Procesy równowagowe. Proces dysocjacji Teorie kwasowo-zasadowe, jonowa interpretacja procesów zachodzących w roztworach Procesy zachodzące z wymianą elektronów Elektrochemia.3 Łącznie45

6 Koszt uczestnictwa Cena za godzinę zajęć to 10 zł, co łącznie daje 450 zł (45x10zł). Opłatę za kurs dokonujemy jednorazowo. Zajęcia odbywają się w Sali szkoleniowej mieszczącej się w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres Informacje o kursie są dostępne pod nr tel


Pobierz ppt "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel. 661 657 875."

Podobne prezentacje


Reklamy Google