Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel. 661 657 875.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel. 661 657 875."— Zapis prezentacji:

1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych ssnp@poczta.pl Tel. 661 657 875

2 Wiadomości wstępne Kurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do matury z chemii na poziomie rozszerzonym w maju 2016 roku. Cykl kształcenia obejmuje 45 godzin lekcyjnych. Organizator zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych.

3 Cele edukacyjne Poznawcze: opanowanie wiedzy chemicznej w zakresie niezbędnym do: - dalszego kształcenia w zakresie chemii - opanowania zagadnień z zakresu innych przedmiotów przyrodniczych (np. biologii) - zrozumienia przemian chemicznych przebiegających w otoczeniu człowieka - właściwego i bezpiecznego posługiwania się substancjami i procesami chemicznymi w życiu codziennym Kształcące: kształcenie i rozwijanie umiejętności intelektualnych: - kształcenie umiejętności obserwacji i wnioskowania - kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego - kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy do wyjaśniania obserwowanych faktów Wychowawcze: kształcenie społecznie akceptowanych postaw: - wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych - rozwijanie umiejętności pracy w grupie - rozwijanie bezpiecznego obchodzenia się z substancjami chemicznymi - poznanie znaczenia wiedzy chemicznej w odniesieniu do otaczającego świata - ukształtowanie postawy dotyczącej zakresu ochrony środowiska

4 Przebieg zajęć Część nawiązująca: sprawdzenie zdobytej wiedzy z danej partii materiału poprzez odpytywanie, sprawdziany. Część postępująca: wykład, rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych z danej partii materiału. Część podsumowująca: odpytywanie, praca domowa.

5 Harmonogram zajęć Lp.DataZagadnienia Liczba godzin 109.01.2016Organizacja zajęć. Budowa atomu. Wiązania chemiczne.3 216.01.2016Tlenki, wodorotlenki, kwasy, zasady, sole.3 323.01.2016Podstawowe prawa chemiczne.3 430.01.2016Roztwory, przeliczanie stężeń. Rozpuszczalność.3 506.02.2016Alkany, alkeny, alkiny. Węglowodory aromatyczne.3 613.02.2016Alkohole jedno- i wielowodorotlenowe, fenol3 720.03.2016Aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe.3 827.02.2016Aminy, amidy, aminokwasy, białka.3 905.03.2016Estry, tłuszcze, hydroksykwasy, izomeria optyczna. Cukry.3 1012.03.2016Szybkość reakcji.3 1119.03.2016Efekty energetyczne reakcji.3 1202.04.2016Procesy równowagowe. Proces dysocjacji.3 1309.04.2016 Teorie kwasowo-zasadowe, jonowa interpretacja procesów zachodzących w roztworach. 3 1416.04.2016Procesy zachodzące z wymianą elektronów.3 1523.04.2016Elektrochemia.3 Łącznie45

6 Koszt uczestnictwa Cena za godzinę zajęć to 10 zł, co łącznie daje 450 zł (45x10zł). Opłatę za kurs dokonujemy jednorazowo. Zajęcia odbywają się w Sali szkoleniowej mieszczącej się w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: ssnp@poczta.plssnp@poczta.pl Informacje o kursie są dostępne pod nr tel. 695 036 119.


Pobierz ppt "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA GRUPY 5-10 OSÓB Organizator: Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych Tel. 661 657 875."

Podobne prezentacje


Reklamy Google