Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA UMIEJĘTNOŚCI myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa C ELE KSZTAŁCENIA – wymagania ogólne Opanowanie czynności praktycznych Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Ponadprzedmiotowe zadania szkoły: Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych Zalecane warunki i sposób realizacji: wycieczki edukacyjne współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na zajęciach w CCKP każdy z uczniów może samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne, opisywać i interpretować ich wyniki. Dzięki temu uczniowie więcej wiedzą, więcej umieją i lepiej rozumieją trudne zagadnienia. CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO CCKP Aby w pełni sprostać wymaganiom stawianym przez Nową Podstawę Programową szkoły mogą skorzystać z

5 Cel główny - zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunku chemia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie atrakcyjności chemii jako przedmiotu szkolnego. Podniesienie poziomu kompetencji chemicznych wśród uczniów/uczennic biorących udział w projekcie. Poszerzenie wiedzy nt. praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym oraz rozwijanie zdolności/umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Wyrównanie poziomu wiedzy chemicznej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostosowanie sposobu nauczania do programu studiów w celu ułatwienia przyszłym, potencjalnym studentom kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. Dostarczenie uczniom możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i ich zastosowaniem w praktyce.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dwu sąsiadujących pracowniach połączonych pokojem przygotowawczym Zajęcia laboratoryjne danej klasy odbywają się równolegle w dwu grupach ok. 15 osobowych

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem technika laboratoryjnego oraz nauczyciela chemii Ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela akademickiego

8 Zajęcia laboratoryjne realizowane zgodnie ze standardami szkoły wyższej Każdy uczeń: Jest szkolony z zakresu BHP dotyczącego zachowania w laboratorium chemicznym, zwłaszcza zachowania szczególnej ostrożności w kontakcie z substancjami chemicznymi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Każdy uczeń: Jest wyposażony w fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, rękawiczki, itp. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Każdy uczeń: Ma do dyspozycji zestaw odczynników, naczyń i akcesoriów laboratoryjnych niezbędnych do wykonania doświadczeń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Każdy uczeń: Samodzielnie wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcjami pod opieką pracownika naukowego oraz technicznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Każdy uczeń: Samodzielnie i indywidualnie zapisuje obserwacje z przebiegu doświadczenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Spotkanie z wybitnym naukowcem z dziedziny chemii Chemia jako nauka doświadczalna znajdująca zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prof. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski, Po-Ra-Na Chemię

14 Zakłady Chemiczne SYNTHOS S.A. w Oświęcimiu Fabryka FAJANSU we Włocławku Fabryka Papieru ROLLS Sp. z o.o. we Włocławku Zakład LIBELLA Sp. z o.o. w Kałuszynie i Kotuniu- producent chemii gospodarczej i artykułów spożywczych Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO S.A." Huta Szkła ZAWIERCIE Spółka z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyjazd edukacyjny do zakładów związanych z przemysłem chemicznym

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdecydowanie można więcej się nauczyć robiąc doświadczenia samodzielnie, niż w szkole, kiedy to profesor robi sam. Z przykrością muszę stwierdzić, że w mojej szkole bardzo rzadko wykonywane są doświadczenia. Według mnie pomagają uczniom w szybszym zrozumieniu chemii. Przedmiot ten wydawał mi się zagmatwany i trudny, a teraz wiem, że chemia może być wspaniałą zabawą i nie jest taka trudna. Uważam, ze zajęcia są prowadzone prawidłowo, ciekawie, sympatycznie, a prowadzący zajęcia są osobami uśmiechniętymi emanującymi optymizmem i sympatią, co sprawia, że chemia staje się przyjemnością, a do dnia dzisiejszego wręcz jej nienawidziłam. Chciałabym kontynuować, dalsze ćwiczenia laboratoryjne w następnej klasie, zajęcia są bardzo ciekawe, a dzięki nim moje zainteresowanie chemią znacznie wzrosło.

16 REZULTATY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego % uczniów/uczennic pozytywnie oceniających zmiany w zakresie kształcenia praktycznego i formy wsparcia i/lub wyrażających opinię, że są one atrakcyjne % nauczycieli/ek pozytywnie oceniających innowacyjny sposób kształcenia praktycznego z chemii % uczniów/uczennic pogłębili swoją wiedzę i/lub podwyższyli swoje umiejętności praktyczne z chemii % uczniów/uczennic stwierdzających, iż chemia jest przedmiotem interesującym % uczniów/uczennic deklarujących wzrost samooceny i wiary we własne możliwości

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 PRODUKT FINALNY PI CHEMIA – WIEM, UMIEM, ROZUMIEM Koncepcja zasad funkcjonowania Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP) w oparciu o Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Propozycja zasad współpracy CCKP (na bazie Instytutu Chemii UPH w Siedlcach) ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami w zakresie prowadzenia nauczania praktycznego z chemii Katalogi zajęć praktycznych dla nowej podstawy programowej: Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres rozszerzony Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Gimnazjum Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych w postaci kart pracy dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy i rozszerzony oraz dla gimnazjum

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RADA PROGRAMOWA Dziekan WNŚ Dyrektor CCKP SZKOŁA Nauczyciel Nauczyciel akademicki CCKP Technik laborant Koordynator ds. Szkół INSTYTUT CHEMII Rektor UPH

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła ponadgimnazjalna, zakres podstawowy I. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego II. Chemia środków czystości III-A. Chemia wspomaga nasze zdrowie III-B. Chemia w kuchni IV. Chemia gleby V. Paliwa – obecnie i w przyszłości VI. Chemia opakowań i odzieży (43 doświadczenia) Szkoła ponadgimnazjalna, zakres rozszerzony I. Systematyka związków nieorganicznych II. Szybkość reakcji chemicznych III. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych III-A. Przygotowywanie roztworów o różnym stężeniu III-B. Metody rozdzielania mieszanin III-C. Reakcje jonowe IV. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV-A. Elektrochemia IV-B. Pierwiastki bloku d (mangan) V. Węglowodory. Hydroksylowe pochodne węglowodorów – alkohole i fenole VI. Związki karbonylowe aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe. Estry, tłuszcze VII. Związki organiczne zawierające azot. Białka VIII. Cukry (60 doświadczeń) Bloki tematyczne ćwiczeń laboratoryjnych Gimnazjum G-I. Substancje i ich właściwości G-II. Reakcje chemiczne G-III. Woda i roztwory wodne G-IV. Kwasy i zasady G-V. Sole G-VI. Węgiel i jego związki z wodorem. Pochodne węglowodorów G-VII. Substancje o znaczeniu biologicznym (30 doświadczeń)

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Siedlce Sokołów Podlaski Węgrów Łosice Mińsk Mazowiecki Siennica Łochów Stoczek Kosów Lacki Żelechów Łaskarzew Radzyń Podlaski Szkoły, które podjęły współpracę po zakończeniu testowania produktu.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 www.innowacyjnachemia.uph.edu.pl CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAJĘCIA POKAZOWE Chemia w kuchni sala 113 Chemia środków czystości sala 115

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA objęta patronatem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 24 września 2013 r.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google