Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA UMIEJĘTNOŚCI myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa Cele kształcenia – wymagania ogólne Opanowanie czynności praktycznych Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ponadprzedmiotowe zadania szkoły:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Ponadprzedmiotowe zadania szkoły: Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych Zalecane warunki i sposób realizacji: • wycieczki edukacyjne • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi • wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych • zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Aby w pełni sprostać wymaganiom stawianym przez Nową Podstawę Programową szkoły mogą skorzystać z CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO CCKP Na zajęciach w CCKP każdy z uczniów może samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne, opisywać i interpretować ich wyniki. Dzięki temu uczniowie więcej wiedzą, więcej umieją i lepiej rozumieją trudne zagadnienia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Podniesienie atrakcyjności chemii jako przedmiotu szkolnego.
Cel główny - zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunku chemia Podniesienie atrakcyjności chemii jako przedmiotu szkolnego. Podniesienie poziomu kompetencji chemicznych wśród uczniów/uczennic biorących udział w projekcie. Poszerzenie wiedzy nt. praktycznych zastosowań chemii w życiu codziennym oraz rozwijanie zdolności/umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Wyrównanie poziomu wiedzy chemicznej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostosowanie sposobu nauczania do programu studiów w celu ułatwienia przyszłym, potencjalnym studentom kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. Dostarczenie uczniom możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i ich zastosowaniem w praktyce. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 w dwu sąsiadujących pracowniach połączonych pokojem przygotowawczym
Zajęcia laboratoryjne danej klasy odbywają się równolegle w dwu grupach ok. 15 osobowych w dwu sąsiadujących pracowniach połączonych pokojem przygotowawczym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela akademickiego
z udziałem technika laboratoryjnego oraz nauczyciela chemii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zajęcia laboratoryjne realizowane zgodnie ze standardami szkoły wyższej
Każdy uczeń: Jest szkolony z zakresu BHP dotyczącego zachowania w laboratorium chemicznym, zwłaszcza zachowania szczególnej ostrożności w kontakcie z substancjami chemicznymi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Każdy uczeń: Jest wyposażony w fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, rękawiczki, itp. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Każdy uczeń: Ma do dyspozycji zestaw odczynników, naczyń i akcesoriów laboratoryjnych niezbędnych do wykonania doświadczeń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Każdy uczeń: Samodzielnie wykonuje doświadczenia zgodnie z instrukcjami pod opieką pracownika naukowego oraz technicznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Każdy uczeń: Samodzielnie i indywidualnie zapisuje obserwacje z przebiegu doświadczenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Spotkanie z wybitnym naukowcem z dziedziny chemii
Prof. Ewa Bulska, Uniwersytet Warszawski, „Po-Ra-Na Chemię” Chemia jako nauka doświadczalna znajdująca zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Wyjazd edukacyjny do zakładów związanych z przemysłem chemicznym
Zakłady Chemiczne SYNTHOS S.A. w Oświęcimiu Fabryka FAJANSU we Włocławku Fabryka Papieru ROLLS Sp. z o.o. we Włocławku Zakład LIBELLA Sp. z o.o. w Kałuszynie i Kotuniu- producent chemii gospodarczej i artykułów spożywczych Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO S.A." Huta Szkła ZAWIERCIE Spółka z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zdecydowanie można więcej się nauczyć robiąc doświadczenia samodzielnie, niż w szkole, kiedy to profesor robi sam. Z przykrością muszę stwierdzić, że w mojej szkole bardzo rzadko wykonywane są doświadczenia. Według mnie pomagają uczniom w szybszym zrozumieniu chemii. Przedmiot ten wydawał mi się zagmatwany i trudny, a teraz wiem, że chemia może być wspaniałą zabawą i nie jest taka trudna. Uważam, ze zajęcia są prowadzone prawidłowo, ciekawie, sympatycznie, a prowadzący zajęcia są osobami uśmiechniętymi emanującymi optymizmem i sympatią, co sprawia, że chemia staje się przyjemnością, a do dnia dzisiejszego wręcz jej nienawidziłam. Chciałabym kontynuować, dalsze ćwiczenia laboratoryjne w następnej klasie, zajęcia są bardzo ciekawe, a dzięki nim moje zainteresowanie chemią znacznie wzrosło. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 % uczniów/uczennic pozytywnie oceniających zmiany w zakresie kształcenia praktycznego i formy wsparcia i/lub wyrażających opinię, że są one atrakcyjne % nauczycieli/ek pozytywnie oceniających innowacyjny sposób kształcenia praktycznego z chemii REZULTATY % uczniów/uczennic pogłębili swoją wiedzę i/lub podwyższyli swoje umiejętności praktyczne z chemii % uczniów/uczennic stwierdzających, iż chemia jest przedmiotem interesującym % uczniów/uczennic deklarujących wzrost samooceny i wiary we własne możliwości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 PRODUKT FINALNY PI „CHEMIA – WIEM, UMIEM, ROZUMIEM”
Koncepcja zasad funkcjonowania Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP) w oparciu o Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Propozycja zasad współpracy CCKP (na bazie Instytutu Chemii UPH w Siedlcach) ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami w zakresie prowadzenia nauczania praktycznego z chemii Katalogi zajęć praktycznych dla nowej podstawy programowej: „Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy” „Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres rozszerzony” „Katalog ćwiczeń laboratoryjnych. Wykazy sprzętu i odczynników. Gimnazjum” Instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych w postaci kart pracy dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy i rozszerzony oraz dla gimnazjum Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Nauczyciel akademicki
RADA PROGRAMOWA Dziekan WNŚ Dyrektor CCKP SZKOŁA Nauczyciel Nauczyciel akademicki CCKP Technik laborant Koordynator ds. Szkół INSTYTUT CHEMII Rektor UPH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Bloki tematyczne ćwiczeń laboratoryjnych
Szkoła ponadgimnazjalna, zakres podstawowy I. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego II. Chemia środków czystości III-A. Chemia wspomaga nasze zdrowie III-B. Chemia w kuchni IV. Chemia gleby V. Paliwa – obecnie i w przyszłości VI. Chemia opakowań i odzieży (43 doświadczenia) Szkoła ponadgimnazjalna, zakres rozszerzony I. Systematyka związków nieorganicznych II. Szybkość reakcji chemicznych III. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych III-A. Przygotowywanie roztworów o różnym stężeniu III-B. Metody rozdzielania mieszanin III-C. Reakcje jonowe IV. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale IV-A. Elektrochemia IV-B. Pierwiastki bloku d (mangan) V. Węglowodory. Hydroksylowe pochodne węglowodorów – alkohole i fenole VI. Związki karbonylowe − aldehydy i ketony Kwasy karboksylowe. Estry, tłuszcze VII. Związki organiczne zawierające azot. Białka VIII. Cukry (60 doświadczeń) Gimnazjum G-I. Substancje i ich właściwości G-II. Reakcje chemiczne G-III. Woda i roztwory wodne G-IV. Kwasy i zasady G-V. Sole G-VI. Węgiel i jego związki z wodorem Pochodne węglowodorów G-VII. Substancje o znaczeniu biologicznym (30 doświadczeń) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Siedlce Sokołów Podlaski Węgrów Łosice Mińsk Mazowiecki Siennica
Łochów Stoczek Kosów Lacki Żelechów Łaskarzew Radzyń Podlaski Szkoły, które podjęły współpracę po zakończeniu testowania produktu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 ZAJĘCIA POKAZOWE Chemia w kuchni sala 113
Chemia środków czystości sala 115 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
objęta patronatem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 24 września 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Innowacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google