Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z CHEMII W RAMACH PROJEKTU „RÓWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z CHEMII W RAMACH PROJEKTU „RÓWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ”"— Zapis prezentacji:

1

2 OPIS ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z CHEMII W RAMACH PROJEKTU „RÓWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ”
ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – WYRÓWNAWCZE Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie mgr Aneta Górowska Luty 2009

3 Dwa ostatnie zajęcia poświęciłam na zapoznanie uczniów ze wzorami i nazwami soli.
Uczniowie wiedzą już: jak zbudowane są cząsteczki soli, jak zapisujemy wzór ogólny soli, jak tworzymy nazwy soli pochodzących od kwasów beztlenowych i tlenowych, jaka jest rola wartościowość przy poprawnym zapisie wzoru sumarycznego soli, że pisząc wzory strukturalne soli, możemy wyobrazić sobie, jak zbudowana jest cząsteczka soli. Umieją: ustalić wzór soli na podstawie nazwy i odwrotnie, narysować wzór strukturalny soli.

4 Tematem dzisiejszych zajęć była dysocjacja jonowa (elektrolityczna) soli.
Głównym celem zajęć było wykształcenie umiejętności pisania i odczytywania równań reakcji dysocjacji jonowej soli. Uczniowie dowiedzieli się: jak przebiega dysocjacja jonowa soli, jakie jony powstają w czasie dysocjacji soli w wodzie, że reakcji dysocjacji ulęgają tylko sole rozpuszczalne w wodzie, jak korzystać z tablicy rozpuszczalności wodorotlenków i soli.

5 Zajęcia zaczęliśmy od przypomnienia sobie wzoru ogólnego soli, następnie zapisałam uczniom ogólne równanie dysocjacji soli: Razem z uczniami sformułowaliśmy definicję dysocjacji jonowej soli. Przedstawiłam uczniom kilka przykładów dysocjacji soli rysując na tablicy reakcje za pomocą modeli cząsteczek np.: KNO3 → K+ + NO3- MgSO4→ Mg2+ + SO42- NaCl → Na+ + Cl-

6 Przypomniałam uczniom, że tak jak to było w przypadku dysocjacji jonowej kwasów i zasad liczba wytwarzanych w procesie dysocjacji ładunków dodatnich jest równa liczbie wytwarzanych równocześnie ładunków ujemnych. Aby ułatwić uczniom przyswojenie sobie tego materiału zaproponowałam wykonywanie modeli cząsteczek soli z plasteliny. Każdy uczeń wykonywał modele przydzielonych mu soli a następnie miał przeprowadzić reakcję dysocjacji tych soli.

7 Oto kilka naszych zdjęć:
My przy pracy:

8 To my przy pracy:

9 To my przy pracy:

10 To my przy pracy:

11 To efekty naszej pracy

12 To efekty naszej pracy

13 To efekty naszej pracy

14 To efekty naszej pracy


Pobierz ppt "OPIS ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z CHEMII W RAMACH PROJEKTU „RÓWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google