Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ Możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu higieny jamy ustnej w programach nauczania klasy drugiej szkoły podstawowej Opracowanie: Danuta Gromek

2 Wyjaśnienie pojęcia program
Analiza zaproponowanego materiału edukacyjnego Ocena zgodności zaproponowanych działań z Podstawą programową kształcenia ogólnego

3 PROGRAM NAUCZANIA jest to opis sposobu realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
Zawiera: cele edukacyjne, materiał nauczania, procedury osiągania założonych celów, opis osiągnięć uczniów i propozycje ich oceny

4 cykl zajęć poświęconych realizacji jakiegoś zagadnienia
PODSTAWA PROGRAMOWA obowiązkowy na danym etapie kształcenia zestaw celówi treści nauczania oraz zadań wychowawczych szkoły PROGRAM AUTORSKI obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny, wszystkie rodzaje aktywności, musi posiadać dwie opinie rzeczoznawców, jest wpisany na listę programów MEN PROGRAM WŁASNY obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny, wszystkie rodzaje aktywności, musi posiadać opinię n-la M lub D, musi być wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH cykl zajęć poświęconych realizacji jakiegoś zagadnienia

5 Omawiany program jest programem działań edukacyjnych
Omawiany program jest programem działań edukacyjnych. Zawiera: - cele edukacyjne, - materiał nauczania, - procedury osiągania założonych celów, - opis osiągnięć uczniów.

6 Polonistyczna Przyrodnicza Matematyczna Techniczna Ruchowa Muzyczna
leksyka, semantyka, formy wyp. Przyrodnicza higiena jamy ustnej Matematyczna zadania tekstowe DZIEŃ AKTYWNOŚCI Jak dbać o higienę jamy ustnej? Poznajemy zasady dbania o higienę jamy ustnej Dbam o higienę jamy ustnej WIELORAKA DZIAŁALNOŚĆ UCZNIÓW Techniczna składanka, modele Ruchowa interpretacja ruchowa Muzyczna śpiew Plastyczna plakat, kolorowanie

7 jest modelowym przykładem zajęć zintegrowanych
Program działań edukacyjnych jest modelowym przykładem zajęć zintegrowanych PODSTAWA INTEGRACJI: zagadnienie - Higiena jamy ustnej PŁASZCZYZNY INTEGRACJI cele: poznawcze, wykonawcze, afektywne treści: odnoszące się do różnych aktywności, odpowiednie, rzetelne, ważne, zrównoważone metody: słowne, oglądowe, ćwiczeniowe, aktywizujące środki: proste, złożone, zimne, gorące

8 Proponowane zadania dla uczniów mają logiczny układ:
WYPRAWA DO ZĘBOLANDII - Zapoznanie za zasadami higieny jamy ustnej. UCIECZKA Z LOCHU ZĘBOPSUJA - Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów. TURNIEJ ZĘBOWYCH DRUŻYN - Utrwalenie wiadomości dotyczących higieny jamy ustnej. ZĘBOLANDIA W LICZBACH - Matematyzowanie sytuacji życia codziennego. POWSTRZYMAĆ ATAK OSADU NAZĘBNEGO - uświadomienie konieczności przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. PUŁAPKA DR ZĄBKA - Utrwalenie zasad higieny jamy ustnej. LEGENDA SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW - Nauka techniki szczotkowania. GRAFIK DR ZĄBKOWSKIEJ - Podsumowanie wyników podjętych działań.

9 Mówienie Słuchanie UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE Liczenie Pisanie Czytanie

10 Uczenie się UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE Współdziałanie Działanie
Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób Komunikowanie się Doskonalenie się Poszukiwanie informacji

11 PRAKTYK CYKL UCZENIA SIĘ ANALITYK TEORETYZOWANIE PRAGMATYK
konkretne działanie CYKL UCZENIA SIĘ ANALITYK refleksyjna obserwacja PRAGMATYK eksperymentowanie TEORETYZOWANIE wiedza

12 Cele edukacji w szkole podstawowej (14):
- kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną - wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego m. in. - stwarzać warunki do zachowań prozdrowotnych. Zadania szkoły w odniesieniu do I etapu edukacyjnego (6): - kształtowanie nawyków higienicznych. Treści nauczania (55): - poznanie własnego ciała - dbałość o zdrowie, higienę własną i otoczenia.

13 Program RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ sprzyja:
Wyrabianiu nawyku dbania o higienę jamy ustnej; Rozwijaniu umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych; Kształtowaniu cech charakteru, np.: samodzielności, systematyczności, zaradności, odpowiedzialności. Włączaniu rodziców do współpracy. Osiągnięciu celów edukacyjnych Realizacji zadań szkoły

14 Państwu - realizatorom programu - i Waszym Uczniom powodzenia w kształtowaniu nawyku dbania o higienę jamy ustnej. Dziękując za uwagę życzę


Pobierz ppt "Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google