Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ Możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu higieny jamy ustnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ Możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu higieny jamy ustnej."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ Możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu higieny jamy ustnej w programach nauczania klasy drugiej szkoły podstawowej Opracowanie: Danuta Gromek

2 Wyjaśnienie pojęcia program Analiza zaproponowanego materiału edukacyjnego Ocena zgodności zaproponowanych działań z Podstawą programową kształcenia ogólnego

3 PROGRAM NAUCZANIA jest to opis sposobu realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych. Zawiera: cele edukacyjne, materiał nauczania, procedury osiągania założonych celów, opis osiągnięć uczniów i propozycje ich oceny

4 PODSTAWA PROGRAMOWA obowiązkowy na danym etapie kształcenia zestaw celówi treści nauczania oraz zadań wychowawczych szkoły PROGRAM AUTORSKI obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny, wszystkie rodzaje aktywności, musi posiadać dwie opinie rzeczoznawców, jest wpisany na listę programów MEN PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH cykl zajęć poświęconych realizacji jakiegoś zagadnienia PROGRAM WŁASNY obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny, wszystkie rodzaje aktywności, musi posiadać opinię n-la M lub D, musi być wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

5 Omawiany program jest programem działań edukacyjnych. Zawiera: - cele edukacyjne, - materiał nauczania, - procedury osiągania założonych celów, - opis osiągnięć uczniów.

6 DZIEŃ AKTYWNOŚCI Jak dbać o higienę jamy ustnej? Poznajemy zasady dbania o higienę jamy ustnej Dbam o higienę jamy ustnej WIELORAKA DZIAŁALNOŚĆ UCZNIÓW Polonistyczna leksyka, semantyka, formy wyp. Przyrodnicza higiena jamy ustnej Matematyczna zadania tekstowe Techniczna składanka, modele Plastyczna plakat, kolorowanie Muzyczna śpiew Ruchowa interpretacja ruchowa

7 Program działań edukacyjnych jest modelowym przykładem zajęć zintegrowanych PODSTAWA INTEGRACJI: zagadnienie - Higiena jamy ustnej PŁASZCZYZNY INTEGRACJI cele: poznawcze, wykonawcze, afektywne treści: odnoszące się do różnych aktywności, odpowiednie, rzetelne, ważne, zrównoważone metody: słowne, oglądowe, ćwiczeniowe, aktywizujące środki: proste, złożone, zimne, gorące

8 WYPRAWA DO ZĘBOLANDII - Zapoznanie za zasadami higieny jamy ustnej. UCIECZKA Z LOCHU ZĘBOPSUJA - Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów. TURNIEJ ZĘBOWYCH DRUŻYN - Utrwalenie wiadomości dotyczących higieny jamy ustnej. ZĘBOLANDIA W LICZBACH - Matematyzowanie sytuacji życia codziennego. POWSTRZYMAĆ ATAK OSADU NAZĘBNEGO - uświadomienie konieczności przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. PUŁAPKA DR ZĄBKA - Utrwalenie zasad higieny jamy ustnej. LEGENDA SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW - Nauka techniki szczotkowania. GRAFIK DR ZĄBKOWSKIEJ - Podsumowanie wyników podjętych działań. Proponowane zadania dla uczniów mają logiczny układ:

9 UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE Słuchanie Czytanie Mówienie Liczenie Pisanie

10 UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE Uczenie się Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób Poszukiwanie informacji Doskonalenie sięKomunikowanie się WspółdziałanieDziałanie

11 CYKL UCZENIA SIĘ ANALITYK refleksyjna obserwacja PRAKTYK konkretne działanie PRAGMATYK eksperymentowanie TEORETYZOWANIE wiedza

12 Cele edukacji w szkole podstawowej (14): - kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną - wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego m. in. - stwarzać warunki do zachowań prozdrowotnych. Zadania szkoły w odniesieniu do I etapu edukacyjnego (6): - kształtowanie nawyków higienicznych. Treści nauczania (55): - poznanie własnego ciała - dbałość o zdrowie, higienę własną i otoczenia.

13 Program RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ sprzyja: Wyrabianiu nawyku dbania o higienę jamy ustnej; Rozwijaniu umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych; Kształtowaniu cech charakteru, np.: samodzielności, systematyczności, zaradności, odpowiedzialności. Włączaniu rodziców do współpracy. Osiągnięciu celów edukacyjnych Realizacji zadań szkoły

14 Państwu - realizatorom programu - i Waszym Uczniom powodzenia w kształtowaniu nawyku dbania o higienę jamy ustnej. Dziękując za uwagę życzę


Pobierz ppt "Szkolenie dla realizatorów programu edukacyjnego: RADOSNY UŚMIECH, RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ Możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu higieny jamy ustnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google