Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia Wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia Wody."— Zapis prezentacji:

1 Energia Wody

2 Warunkiem pozyskania energii potencjalnej wody do napędu silników wodnych jest istnienie w określonym miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Energię wody zaczęto szerzej wykorzystywać do wytwarzania energii elektrycznej w końcu XIX wieku Na świecie energia z elektrowni wodnych stanowi około 20% całkowitej wyprodukowanej energii elektrycznej

3 historia Pierwsze wzmianki o urządzeniach, które morzmy nazwać silnikami wodnymi pochodzą od Filona z Bizancjum III w p.n.e. i dotyczą kół wodnych o osi poziomej, służyły one do podnoszenia wody. Pierwsza miejska elektrownia wodna  powstała w 1881 roku w Anglii, w garbarni, w Godalming. Wykorzystywała ona przepływ wody przez turbiny. Energia elektryczna dostarczana przez tą elektrownię służyła do oświetlania ulic i dostarczała energię do domów. W 1889 roku w Londynie została otwarta hydroelektrownia w Deptford. W 1895 roku przy wodospadzie Niagara powstała elektrownia wodna, którą zbudowali Tesla i Westinghouse’m. Najstarszą elektrownią powstałą w niepodległej  Polsce (ok.1922 r.) jest elektrownia na rzece Czarna Woda w Gródku (3,9 MW), zasilała ona w energię elektryczną Gdynię.

4 Nasiębierne – Śródsiębierne - Podsiębierne
Koło wodne Nasiębierne – Śródsiębierne Podsiębierne

5 RODZAJE ELEKTROWNI WODNYCH
Przepływowe bez zbiornika jej moc chwilowa zależy ściśle od chwilowego dopływu wody Regulacyjne z dużym zbiornikiem wodnym może wytwarzać przez pewien czas moc większą od mocy odpowiadającej chwilowemu dopływowi, zbiornik umożliwia regulację w cyklu dobowym i tygodniowym, a dodatkowo może stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zbiornikowe z małym zbiornikiem wodnym umożliwiają krótkoterminową regulację w godzinach tzw. Szczytu

6 RODZAJE ELEKTROWNI WODNYCH
Kaskadowe zastosowanie wielu zbiorników z możliwością indywidualnej i globalnej regulacji ich napełniania i opróżniania pozwala na optymalne wykorzystanie i regulację mocy, a także na magazynowanie nadwyżek energii. Zbiorniki te stanowią też dobre zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczytowo-pompowe Jedyny sposób magazynowania nadwyżek energii z sieci przesyłowej. System takiej elektrowni musi posiadać dwa zbiorniki usytuowane na różnych wysokościach, magazynowanie odbywa się przez pompowanie wody z dolnego zbiornika do górnego

7 Turbina wodna (turbina hydrauliczna)
Turbina wodna (hydrauliczna), silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Peltona – dla dużych spadów - wirnik z wklęsłymi łopatkami zasilany stycznie strumieniem wody z dyszy Francisa - dla średnich spadków, Kaplana - dla małych spadków Banki-Michella Tesli (turbina talerzowa) Śruba Archimedesa Turbiny VLH Poprzednikiem i wzorem dla turbin wodnych było koło wodne. Pierwszą turbinę skonstruował B. Fourneyron w 1827, jednak dopiero późniejsze udoskonalenia pozwoliły na jej przemysłowe wykorzystanie. W 1849 powstała turbina Francisa, w 1880 turbina Peltona, a w 1912 turbina Kaplana.

8 Turbina Peltona Turbina Peltona (1880) jest rozwinięciem “koła natryskowego”, Turbiny Peltona stosuje się dla spadków H>500 m, w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych konstrukcyjnie zamiast turbin Francisa od H=100m

9 Turbina Francisa Turbina Franscisa (1849) na spadki od 5 do 500 m.
Większe turbiny Francisa są projektowane specjalnie dla każdego miejsca, w którym zostaną zastosowane, co pozwala osiągać sprawność powyżej 90%. Regulacja odbywa się za pomocą ruchomej kierownicy.

10 Turbina Kaplana Turbina Kaplana (1912) na małe spadki 1, m. Turbina Kaplana to odmiana turbiny śmigłowej, czyli takiej której łopatki mają kształt podobny do śrub okrętowych. Sterowanie odbywa się zarówno za pomocą łopatek turbiny i łopatek kierownicy.

11 Turbina Kaplana

12 Turbina Banki-Michella
Turbina opracowana niezależnie w 1903 przez Michella w Austrii i Banka na Węgrzech Możliwa do stosowania w szerokim zakresie spadów od 1 do 100 m. Prosta budowa przy nieco niższej sprawności.

13 Turbina Tesli Turbina Tesli (turbina talerzowa) - szczególny przypadek
turbiny, konstrukcji Nikoli Tesli, wykorzystujący zjawisko adhezji do wprowadzania w ruch obrotowy równolegle, w niewielkich - rzędu 0,5 mm - odstępach ustawionych talerzy zamocowanych na osi. Gaz lub ciecz jest wprowadzany przez dyszę ustawioną w płaszczyźnie obrotu talerzy pomiędzy talerze. Talerze mają wokół osi otwory pozwalające na wypływ gazu lub cieczy. Obieg czynnika jest spiralny, zawężający się w kierunku środka. Turbina dzięki prostej budowie i wykorzystaniu adhezji warstwy przyściennej, a nie sił tarcia, pozwala na osiągnięcie wysokiej sprawności przy niewielkim ciężarze. Turbina jest częścią Silnika Tesli - turbinowego spalinowego silnika pulsacyjnego o kanałach zaworowych bez części ruchomych, również konstrukcji Tesli.

14 Śruba Archimedesa Śruba Archimedesa jest maszyną prostą,
używaną od czasów starożytnych do nawadniania kanałów irygacyjnych. W Holandii służyła do osuszania terenów położonych poniżej poziomu morza. Koncepcja śruby archimedesa jest stosowana obecnie do budowy MEW

15 VERY LOW HEAD Śruba Archimedesa jest maszyną prostą,
Ultra nisko-spadowa implementacja turbiny Kaplana (VLH)

16 CZYM JEST MEW Mała energetyka wodna dzieli się ze względu na moc:
Mikro elektrownie – moc do 300kW Mini elektrownie – moc od 301kW do 1MW Małe elektrownie – moc od 1001kW do: 1,5 MW - Szwecja 3 MW – Włochy 5 MW - Polska 12 MW - Francja 15 MW - Indie 25 MW - Chiny 10 MW - Unia Europejska (ESHA)

17 CZYM JEST MEW Małe elektrownie wodne powstają zazwyczaj przy obiektach wybudowanych w celach innych niż energetyczne (retencja, nawadnianie…) Często wykorzystują już istniejące siłownie wodne (młyny, tartaki, folusze…) Najczęściej są to elektrownie przepływowe, w których produkcja energii jest ściśle uzależniona od chwilowych przepływów Są jedyną perspektywą wykorzystania potencjału energetycznego małych rzek bez konieczności zalewania dużych powierzchni

18 EKONOMIA MEW - INWESTYCJA
Wykorzystanie istniejącego jazu Stan techniczny jazu i możliwości jego adaptacji Własność jazu i terenów przyległych Opłaty dzierżawcze i koszty utrzymania Znane parametry piętrzenia – łatwy do oszacowania potencjał energetyczny Łatwe do sprawdzenia kolizje w zasięgu cofki Dokumentacja hydrotechniczna

19 EKONOMIA MEW - INWESTYCJA
Wykorzystanie istniejącej siłowni wodnej (młyn, tartak, folusz…) Stan techniczny turbiny, jazu, budynku… Duże koszty remontu w przypadku obiektów zabytkowych (nadzór konserwatora zabytków) Dokumentacja stopnia- znany reżim hydrologiczny Adaptacja urządzeń Problem wydajności turbiny: remontować starą czy wstawiać nową

20 EKONOMIA MEW - INWESTYCJA
Budowa nowego obiektu Długi i skomplikowany proces przygotowawczy Prace geodezyjne, geologiczne Trudny do oszacowania potencjał energetyczny Trudny do oszacowania zasięg cofki i wielkość terenów zalanych Wysokie koszty inwestycji Własność budowli i urządzeń zmniejszy koszty w przyszłości

21 EKONOMIA MEW KOSZTY POCZĄTKOWE
Znalezienie i zakup lokalizacji Projekt koncepcyjny, warunki techniczne Operat wodno-prawny, raport środowiskowy, ekspertyzy Postępowanie wodno-prawne Projekt budowlany Koszty budowy Koszty przyłączenia Koszty wyposażenia technicznego (urządzenia hydrotechniczne, elektryczne, sterujące…) Montaż urządzeń i rozruch Odbiory budowlane i energetyczne

22 EKONOMIA MEW - ENERGIA Przykład: Średni przepływ: 2 [m3/s]
Spadek: 3 [m] Maksymalny przepływ turbiny: 1,5 x (średni przepływ): 2 [m3/s] x 1,5 = 3 [m3/s] Straty wody: -15%: 0,15 x 2 [m3/s] = 0,3 [m3/s] Użyteczny przepływ: 2 [m3/s] - 0,3 [m3/s] = 1,7 [m3/s] Średnia wydajność dla turbiny i generatora: 80% Zainstalowana moc: 3 [m3/s] x 3 [m] x 9,81 x 85% = 75 [kW] Średnia moc chwilowa: 1,7 [m3/s] x 3 [m] x 9,81 x 80%= 40 [kW] Oczekiwana produkcja energii: 40 [kW] x 8760 [h/rok] = [kWh/rok] = 350,4 [MWh/rok]

23 EKONOMIA MEW - PIENIĄDZE
2 [m3/s] 3 [m] 350 [MWh/rok] Przychody: Dochody uzyskiwane przez producentów energii ze źródeł odnawialnych pochodzą z dwóch źródeł: Sprzedaż energii 152,11 PLN za 1 MWh - średnia cena w 2009r. wg URE 350MWh x 152,11 PLN = ,50 PLN Sprzedaż praw majątkowych do świadectw pochodzenia Ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia są kształtowane przez rynek, obrotem prawami majątkowymi zajmuje się Towarowa Giełda Energii. Obecnie ceny kształtują się na poziomie PLN za 1 MWh 350 MWh x 270 PLN = ,00 PLN Od podanych wartości należy jeszcze odliczyć podatki!!!

24 EKONOMIA MEW - KOSZTY Amortyzacja Eksploatacja Pracownicy Podatki
Koszty zróżnicowane w zależności od pór roku Diametralnie różne i specyficzne dla każdego obiektu Zależne od stopnia automatyzacji i wyposażenia technicznego Prowadzenie książek obiektu Przeglądy roczne i pięcioletnie Pracownicy Dla małych obiektów nie jest konieczny stały nadzór Możliwości zdalnego sterowania i pełnej automatyzacji Pracownicy muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne umożliwiające pracę z urządzeniami elektrycznymi Podatki Dzierżawy, podatki lokalne: Dzierżawa stopnia wodnego Podatek za grunty Skarbu Państwa pokryte wodami Podatek od nieruchomości Podatek dochodowy (w zależności od sytuacji prawnej MEW) Osoba fizyczna Osoba prawna Podatek z tyt. dochodów ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia Podatek Akcyzowy


Pobierz ppt "Energia Wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google