Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonały: Sandra Bołądź Dominika Trusewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonały: Sandra Bołądź Dominika Trusewicz"— Zapis prezentacji:

1 Wykonały: Sandra Bołądź Dominika Trusewicz
Energia Odnawialna Wykonały: Sandra Bołądź Dominika Trusewicz

2 Energia Odnawialna jest energią, którą można wytwarzać ze źródła naturalnego, nie zmniejszając przy tym jego zasobów. Energia Odnawialna budzi rosnące zainteresowanie ze względu na korzyści ekologiczne i społeczne, a także na koszty. Jest łatwo dostępna i nie powoduje zanieczyszczeń.

3 Istnieje pięć grup energii odnawialnych
Energia Wodna Energia Słoneczna Energia Wiatrowa Biomasa Energia Geometralna

4 Energia Wodna Woda pokrywa aż trzy czwarte naszej planety. Od dawna znajdowała zastosowanie w domach, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Dziś stanowi również jeden z największych potencjałów energetycznych.

5 Wady trwałe zajęcie obszarów, przeważnie o charakterze rolniczym lub leśnym, konieczność przemieszczenia ludności wraz z zabudową, degradacja zabytków, konieczność stworzenia nowych połączeń drogowych i kolejowych, zmiany klimatyczne (widoczne dopiero po kilkunastu latach), degradacja roślin chronionych.

6 Zalety pozyskiwanie energii elektrycznej bez emisji szkodliwych gazów i pyłów, uzyskiwanie relatywnie tańszej energii, możliwość lokalizacji małych (lokalnych) elektrowni wodnych, właściwa lokalizacja zbiorników retencyjnych działa przeciwpowodziowo i jednocześnie może być źródłem zaopatrzenia miast w wodę, uatrakcyjnienie krajobrazu, rozwój kompleksów rekreacyjnych i sportów wodnych.

7 Elektrownie wodne wykorzystanie wody do pozyskania energii przynosi wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, w warunkach naszego kraju, największy udział w produkcji energii elektrycznej mają elektrownie wodne o mocy do 10 MW.

8 ZALETY Czyste odnawialne źródło energii.
Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.

9 WADY Zależność od opadów deszczu.
Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt. Lokalne zmiany klimatyczne.

10 Turbina Wodna Umieszczone pod woda turbiny napędzane są energią prądów morskich. Produkowana energia elektryczna transportowana jest podwodnym kablem do sieci na lądzie.

11 Energia Słoneczna Jest to energia naturalna, niepowodująca zanieczyszczeń, ale nie wszędzie można z niej korzystać z równym powodzeniem, ponieważ pozostaje w znacznym stopniu uzależniona od warunków klimatycznych. Szczególnie przydatna może być w krajach o dużej ilości dni słonecznych.

12 Zalety Bezpłatne źródło energii, Mniejsze zużycie paliw naturalnych,
Czyste źródło energii, Przy wykorzystaniu lokalnym odpadają straty energii podczas transportu, zmniejsza się zależność od dużych przedsiębiorstw energetycznych.

13 Wady Wyprodukowanie jednego ogniwa jest drogie,
Długi proces produkcji, 25-letnie (krótkotrwałe) działanie ogniwa, Brak możliwości kumulacji energii, Skumulowany proces wytworzenia, Duże uzależnienie od promieniowania, pogody i pory roku.

14 Kolektory Słoneczne Energię słoneczną można wykorzystywać bezpośrednio do ogrzewania budynków o nowoczesnej konstrukcji. Kolektory słoneczne umieszczone na dachach domów absorbują promienie w panelach. Kolektor termiczny (inaczej niskotemperaturowy <100°C lub płaski) przekształca energię słoneczną w ciepło. Zdjęcie: Dominika Trusewicz i Sandra Bołądź Kolektory Słoneczne

15 Energia Wiatrowa Energia wiatrowa jest interesująca z punktu widzenia ekologii, ponieważ nie powoduje zanieczyszczeń. Z drugiej jednak strony, jej masowe zastosowanie może szpecić krajobraz oraz powodować zakłócenia akustyczne.

16 Elektrownie wiatrowe Energię odzyskują z wiatru, który stanowi czyste i niewyczerpalne źródło nowoczesnej mocy. Zasoby energii wiatru są silnie związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi.

17 Biomasa Biomasa to najwcześniej wykorzystywane przez człowieka źródło energii. Jest to największe potencjalne źródło energii na świecie. Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegające biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty, lub części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

18 Zalety pewna dostaw surowca z kraju (w przeciwieństwie do importu ropy i gazu) możliwość uzyskania dochodu przy nadprodukcji żywności nowe miejsca pracy i aktywacja lokalnych społeczności (głównie na wsi) zmniejszenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych, który (w przeciwieństwie do CO2 z biomasy) może zwiększać efekt cieplarniany decentralizacja produkcji energii (bezpieczeństwo energetyczne)

19 Wady ryzyko wprowadzenia monokultury w uprawie roślin
spalanie każdych paliw także biopaliw powoduje wydzielanie tlenków azotu (NOx) spalanie biomasy zawierającej pestycydy, tworzyw sztuczne czy związki chloropochodne powoduje powstanie związków o toksycznym i rakotwórczym działaniu

20 Biogazownie elektrownie, gdzie przy wykorzystaniu odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub odpadów organicznych, które poddawane są procesom fermentacji otrzymuje się biogaz, źródło energii. W Polsce taki system pozyskiwania energii nie jest wykorzystywany na szeroką skale. Jednym z podstawowych problemów ograniczającym powstawanie biogazowni jest wysoki koszt inwestycyjny.

21 Energia Geometralna Jednym z odnawialnych źródeł energii jest energia geotermalna. Gromadzi się ona w gruntach, skałach oraz szczelinach skalnych. Woda z opadów wnika w głąb ziemi, gdzie w wyniku kontaktu z intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy ulega nagrzaniu do znacznych temperatur. Tak nagrzana wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna.

22 Zalety Zasoby Energii Geometralnej są dostępne niezależnie od warunków klimatycznych czy też wahań pogody. Zasoby energii geotermalnej występują w każdym miejscu na Ziemi, co daje możliwość pozyskiwania jej w pobliżu odbiorcy. Instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

23 Wady Pozyskiwanie energii geotermalnej wymaga poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji. Istnieje ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji. Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały. Elektrownie geotermalne powinny kontrolować ilości emitowanego siarkowodoru, sulfatów, pyłów i innych zanieczyszczeń.

24

25 Instalacja geotermalna
Energia zmagazynowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających szczeliny skalne, jest niewyczerpalnym źródłem, stosowanym przede wszystkim do ogrzewania mieszkań. W Polsce energia geotermalna ma duży potencjał ze względu na obecność ogromnych i łatwo dostępnych zasobów ciepła, związanych z występowaniem trzech rozległych geotermalnych niecek osadowych na około 80% powierzchni kraju.

26 „Encyklopedia dla dociekliwych” Wydawnictwo: Elżbieta Jarmołkiewicz

27 KONIEC Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Wykonały: Sandra Bołądź Dominika Trusewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google