Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne Źródła Energii Autor: Tomasz Ptak. Rodzaje źródeł energii odnawialnej Energia słońca Energia słońca Energia wiatru Energia wiatru Energia wodna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne Źródła Energii Autor: Tomasz Ptak. Rodzaje źródeł energii odnawialnej Energia słońca Energia słońca Energia wiatru Energia wiatru Energia wodna."— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne Źródła Energii Autor: Tomasz Ptak

2 Rodzaje źródeł energii odnawialnej Energia słońca Energia słońca Energia wiatru Energia wiatru Energia wodna Energia wodna Energia biomasy Energia biomasy Energia geotermalna Energia geotermalna

3 Energia Słoneczna Kolektory i baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne Kolektory umieszcza się zazwyczaj na dachach budynków

4 Energetyka słoneczna (solarna) zajmuje się pozyskaniem energii promieniowania słonecznego i przetworzeniem jej na energię elektryczną lub cieplną. Do zamiany energii słonecznej na inne rodzaje energii służą tak zwane kolektory słoneczne lub baterie słoneczne, wśród których wyróżnia się kilka rodzajów. Przy tym rodzaju energii najważniejsza jest roczna wartość nasłonecznienia na danym obszarze. Rośnie ona wraz ze spadkiem szerokości geograficznej. Im niższa szerokość tym stosowanie systemów solarnych jest bardziej opłacalne. Kolektor słoneczny jest tylko jednym z elementów całej instalacji solarnej, która skład się jeszcze z:panelu sterującego, zasobnika ciepłej wody, pompa, naczynie zbiorcze.

5 Wady i zalety energii słonecznej Wady : Wysoki koszt zakupu instalacji Uzależnienie od war. pogodowych Ogniwa budowane z toksycznych pierwiastków Zalety : Wszechobecna Darmowa Instalacja nie wymaga częstych konserwacji

6 Największa na świecie elektrownia słoneczna [350MW] Pustynia Mojave (California, USA)

7 Energia Wiatru Turbiny wiatrowe

8 Energetyka wiatrowa – polega na przetworzeniu energii kinetycznej wiejącego wiatru na energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych. Turbina zbudowana jest z trzech podstawowych elementów: wieży rurowej, gondoli, wirnika. Moc elektrowni wiatrowych jest zależna od prędkości wiatru. Budowa jest opłacalna tylko gdy prędkość wiatru jest większa niż 4m/s. Dlatego coraz częściej farmy wiatrowe budowane są na morzu, gdzie prędkość wiatru zazwyczaj osiąga wysokie wartości. Światowymi liderami w produkcji turbin wiatrowych są: Duńczycy, Amerykanie, Niemcy, Holendrzy. Moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce wynosi 63MW.

9 Wady i zalety energii wiatrowej Wady: Wysoki koszt budowy elektrowni Wysoki koszt budowy elektrowni Turbiny utrudniają migracje ptakom Turbiny utrudniają migracje ptakom Hałas wytwarzany przez elektrownie Hałas wytwarzany przez elektrownie Ingerencja w krajobraz Ingerencja w krajobrazZalety: Czyste źródło energii odnawialnej Czyste źródło energii odnawialnej Może być użyta w miejscach gdzie brak sieci energetycznej Może być użyta w miejscach gdzie brak sieci energetycznej Koszty utrzymania są znikome Koszty utrzymania są znikome

10 Elektrownia wiatrowa w Pucku

11 Energia wodna Turbiny wodne

12 Energia wodna - zajmuje się pozyskiwaniem energii wód (najczęściej śródlądowych) i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu silników wodnych (turbin wodnych). Energię wody wykorzystywano od wieków budując nad rzekami młyny, tartaki, kuźnie w których woda spadając poruszała koła wodne napędzając tym samym inne maszyny. Poza energetycznym, elektrownie wodne zbiornikowe mogą spełniać jednocześnie inne zadania, jak zabezpieczenie przeciwpowodziowe, regulacja przepływu ze względu na żeglugę, rekreacja. Rozróżnia się trzy podstawowe typy elektrowni wodnych : przepływowa, zbiornikowa, szczytowo – pompowa.

13 Wady: Uzależnienie od opadu atmosferycznego Uzależnienie od opadu atmosferycznego Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludności Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludności Ingerencja w ekosystem wodny danego obszaru Ingerencja w ekosystem wodny danego obszaruZalety: Zbiornik elektrowni może pełnić funkcje retencyjną Zbiornik elektrowni może pełnić funkcje retencyjną Energia dostępna w każdej chwili Energia dostępna w każdej chwili Niższe koszty produkcji energii niż w elektrowniach tradycyjnych Niższe koszty produkcji energii niż w elektrowniach tradycyjnych Wady i zalety energii wodnej

14 Elektrownia wodna Żarnowiec – 716 MW mocy

15 Energia biomasy

16 BiomasaTo masa materii w organizmach żywych. Może być wykorzystana jako pokarm (energia) dla człowieka lub jako energia elektryczna. Do uzyskania energii wykorzystuje się: Biomasa - To masa materii w organizmach żywych. Może być wykorzystana jako pokarm (energia) dla człowieka lub jako energia elektryczna. Do uzyskania energii wykorzystuje się: drewno słabe technologicznie, drewno słabe technologicznie, odchody zwierząt, odchody zwierząt, słomę, wodorosty, słomę, wodorosty, odpady organiczne, odpady organiczne, osady ściekowe osady ściekowe oraz oleje roślinne oraz oleje roślinne tłuszcze zwierzęce. tłuszcze zwierzęce. Spalanie biomasy jest korzystniejsze niż paliw kopalnych, bo emituje mniej siarki oraz dwutlenku węgla, który był wchłaniany przez rośliny, które stworzyły biomasę. Spalanie biomasy jest korzystniejsze niż paliw kopalnych, bo emituje mniej siarki oraz dwutlenku węgla, który był wchłaniany przez rośliny, które stworzyły biomasę.

17 Zalety i wady biomasy Zalety i wady biomasy Zalety: Jest to tanie źródło energii Jest to tanie źródło energii Energię pozyskuje się w prosty sposób Energię pozyskuje się w prosty sposóbWady: Emituje CO2 Emituje CO2

18 Energia geotermalna

19 Energia geotermalna - Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię, wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90 °C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni co sprawia, że znajdują one zastosowanie głównie w energetyce cieplnej.

20 Wady i zalety energii geotermalnej Wady: Wysoki koszt odwiertów i instalacji Wysoki koszt odwiertów i instalacji Konieczność częstej konserwacji i czyszczenia systemu geotermalnego Konieczność częstej konserwacji i czyszczenia systemu geotermalnego Możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych Możliwość zanieczyszczenia wód gruntowychZalety: Nieograniczone zasoby Nieograniczone zasoby Duże możliwości wykorzystania Duże możliwości wykorzystania Jej użycie nie jest uzależnione od warunków pogodowych Jej użycie nie jest uzależnione od warunków pogodowych

21

22 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę !!!!


Pobierz ppt "Odnawialne Źródła Energii Autor: Tomasz Ptak. Rodzaje źródeł energii odnawialnej Energia słońca Energia słońca Energia wiatru Energia wiatru Energia wodna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google