Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV warsztaty eksperckie SUiKZP Policentryczność Gdańska I 16 października 2015 I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV warsztaty eksperckie SUiKZP Policentryczność Gdańska I 16 października 2015 I."— Zapis prezentacji:

1 IV warsztaty eksperckie SUiKZP Policentryczność Gdańska I 16 października 2015 I

2 11.00 – 11.10 Powitanie – dyr. Edyta Damszel-Turek Przedstawienie panelistów oraz zagadnień do dyskusji – prof. Piotr Lorens 11.10 – 11.50 Wypowiedzi panelistów 11.50 – 13.45 Dyskusja Podsumowanie dyskusji – sformułowanie wniosków do poszczególnych zagadnień 13.45 – 14.00 Podsumowanie – prof. Piotr Lorens

3 VIII luty - kwiecień 2015 maj - lipiec 2015 listopad 2017 – styczeń 2018 wrzesień 2015 – kwiecień 2016 Spotkanie z RMG Spotkanie z NGO ‘s Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” Spotkania BRG z Radami Dzielnic Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie Konferencja panelowa Gdańsk w nowej perspektywie SUIKZP warsztaty dla mieszkańców – 3 spotkania SUIKZP warsztaty dla mieszkańców – 3 spotkania Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej Raport BRG na temat dotychczasowej partycypacji społecznej KAMPANIA INFORMACYJNA WYZWANIA/ PROBLEMY ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKT SUIKZP UCHWALENIE SUIKZP maj 2016 – październik 2017 Warsztaty eksperckie nad dylematami rozwoju przestrzennego miasta (5 spotkań) Warsztaty eksperckie nad dylematami rozwoju przestrzennego miasta (5 spotkań) 3 spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów 3 spotkania seminaryjne dla mieszkańców na temat wybranych problemów Publiczna prezentacja założeń do SUIKZP Publiczna prezentacja projektu roboczego SUIKZP Wyłożenie projektu SUIKZP Dyskusja publiczna Publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag do SUIKZP Publikacja SUIKZP Publikacja SUIKZP Konferencja naukowa – podsumowanie Konferencja naukowa – podsumowanie Publikacja SUIKZP w wersji popularyzator. Publikacja SUIKZP w wersji popularyzator. Stanowiska RD na temat projektu SUIKZP PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA SUIKZP Strona internetowa Strategia Gdańsk 2030 Plus - warsztaty Konferencja prasowa Spotkania BRG z Radami Dzielnic Spotkania BRG z Radami Dzielnic

4 1.Rozwój układu transportowego Gdańska (4 września 2015) 2.Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego (18 września 2015) 3.Dobro publiczne a dobro prywatne (25 września 2015) 4.Policentryczność Gdańska (16 października 2015) 5.Jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska? (30 października 2015)

5 dr Anna Golędzinowska (Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego/ Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Aniołki) dr Danuta Kochanowska (Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek (Politechnika Gdańska) arch. Marcin Woyciechowski (Członek Zarządu HOSSA S.A.)

6 1.Nadanie ulicom i placom w osiedlach rangi pełnowartościowych przestrzeni publicznych. „Gęstość” wyposażenia (mała architektura, mebel uliczny, zieleń, infrastruktura rowerowa, funkcje w krawędziach), zróżnicowanie form i stylów, poziom restrykcyjności (reklamy, parkowanie, organizacja ruchu, kolorystyka pierzei), obudowanie funkcjami miastotwórczymi (usługi o znaczeniu lokalnym i ponad-lokalnym, inne funkcje?) Kryteria ewentualnego zróżnicowania? 2.Zidentyfikowanie interesariuszy procesów rozwojowych układów przestrzeni publicznych w mieście (mieszkańcy pobliskich osiedli, mieszkańcy całego miasta i metropolii, turyści krajowi i zagraniczni) oraz określenie znaczenia / wagi ich głosu w dyskusji nad sposobem ich zagospodarowania – w jakim stopniu należy brać je pod uwagę? 3.Określenie znaczenia jakości i sprawności indywidualnego transportu drogowego jako elementu jakości życia mieszkańców osiedli peryferyjnych. 4.Określenie kierunków dalszego rozwój systemu usługowego w Gdańsku. Czy w obecnym stanie rozwoju sieci ośrodków (Centralne Pasmo Usługowe, Zachodnie Pasmo Usługowo- Handlowe, zrealizowane – przynajmniej częściowo – ośrodki usługowe: Przymorze, Chełm, Rakoczego/ Piekarnicza, rozwinięta sieć sklepów dyskontowych) jest miejsce na kolejne, planowane dotąd ośrodki: dzielnicowy w dzielnicy Południe (Jabłoniowa/ Warszawska) i ośrodek na Zaspie (pas startowy Młyniec)?

7 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.brg.gda.pl Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Więcej informacji na:


Pobierz ppt "IV warsztaty eksperckie SUiKZP Policentryczność Gdańska I 16 października 2015 I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google