Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenie fałszywymi środkami ochrony roślin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenie fałszywymi środkami ochrony roślin"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenie fałszywymi środkami ochrony roślin
Nasz Wspólny Problem koalicja BEZPIECZNE ROLNICTWO

2 Zagrożenie zdrowia, życia i środowiska

3 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
Propagowanie Bezpiecznego Stosowania ŚOR

4 Istota Problemu 10% rolników wie o pokątnym handlu ŚOR
10% rolników oferowano podrobione ŚOR 10% kupiło „trefny” preparat

5 Istota Problemu Szacuje się zagrożenie na 7% rynku =
ha zagrożonych dewastacją zł dochodów zagrożone zł straty Skarbu Państwa (VAT)

6 WSZYSTKICH PRODUCENTÓW WSZYSTKICH IMPORTERÓW
Przykłady w Polsce Problem fałszywych preparatów dotyczy WSZYSTKICH PRODUCENTÓW WSZYSTKICH IMPORTERÓW

7 Koalicja BEZPIECZNE ROLNICTWO
1. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 2. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 3. Polski Związek Hodowców Koni 4. Polski Związek Owczarski 5. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 6. Polski Związek Pszczelarski 7. Polski Związek Hodowców Strusi 8. Gdański Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych. 9. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 10. Polski Związek Producentów Rośli Zbożowych 11. Polski Związek Producentów Kukurydzy 12. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 13. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 14. Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw 15. Polski Związek Ogrodniczy 16. Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu 17. Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu 18. Polski Związek Plantatorów Wikliny 19. Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych 20. Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego 21 Zrzeszenia Producentów Nasion Ogrodniczych Materiału Szkółkarskiego i Grzybni „SOGNAS” 22. Związek Gorzelni Polskich 23.Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

8 Kampania PSOR Edukacyjna Informacyjna Ustawodawcza Organizacyjna
Jak wspólnym działaniem ograniczyć zagrożenie fałszywymi preparatami?

9 Zakres Kontroli rynku ŚOR
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspektorat Ochrony Środowiska Inspekcja Sanitarna Inspekcja Handlowa Inspekcja Pracy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Stacja Chemiczno-Rolnicza Biuro Preparatów i Substancji Chemicznych Ministerstwo Rolnictwa

10 Okrągły Stoł Inspekcji

11 Kampania PSOR Edukacyjna Informacyjna Ustawodawcza Organizacyjna

12 Kampania Informacyjna
70% rolników kupuje u tego samego sprzedawcy 90% rolników ufa swojemu sprzedawcy Badania stanowią podstawę kampanii bezpośredniej, pośredniej i kampanii wspierających

13 Kampania Informacyjna
HURTOWNIE BĄDŹ WIARYGONYM PARTNEREM ROLNIK CI UFA ! P S O R DBAJ O SWOJE PLONY! NIE KUPUJ PODRÓBEK! SKLEPY ROLNICY DABAMY O ZDROWĄ KONKURENCJĘ, ZDROWE ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ. OTOCZENIE RYNKOWE

14 SYSTEM OGÓLNOPOLSKIEJ WYMIANY INFORMACJI

15 Źródła danych CENTRALNE REGIONALNE PRODUCENCI DORADCY
BAZA DANYCH SYSTEMU MINISTERSTWO ROLNICY SŁUŻBY KONTROLNE INSPEKTORATY CENTRALNE REGIONALNE

16 WZORCE INDENTYFIKACJI BIULETYN I AKTUALIZACJE
Zasoby WZORCE INDENTYFIKACJI PRODUCENCI REGULACJE PRAWNE MINISTERSTWO BAZA DANYCH SYSTEMU ZMIANY PRAWNE MINISTERSTWO HOT LISTA INSPEKCJE STATUS KONTROLI INSPEKCJE BIULETYN I AKTUALIZACJE OPERATOR SYSTEMU RODZAJ INFORMACJI ŹRÓDŁO

17 Kampania PSOR Edukacyjna Informacyjna Ustawodawcza Organizacyjna

18 Kampania Edukacyjna Na każdym etapie kampanii potrzebna jest pomoc wszystkich uczestników rynku ŚOR INTERESARIUSZY TEJ KAMPANII

19 Kampania Edukacyjna Oczekujemy włączenia do szkoleń prowadzonych przez Dystrybutorów SOR ostrzeżeń: O zagrożeniu fałszywymi preparatami Przed „nadzwyczajnymi okazjami”

20 Pamiętajmy, że: 70% rolników kupuje u tego samego sprzedawcy
90% rolników ufa swojemu sprzedawcy

21 Kampania PSOR Edukacyjna Informacyjna Ustawodawcza Organizacyjna

22 Kampania Ustawodawcza
Art W przypadku stwierdzenia, że środek ochrony roślin nie jest dopuszczony do obrotu i stosowania, jest sfałszowany, przeterminowany lub nie odpowiada wymaganiom jakościowym, wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie tego środka z obrotu i zakazuje jego stosowania. Ustawa o Ochronie Roślin Art W przypadku stwierdzenia, że środek ochrony roślin nie jest dopuszczony do obrotu, jest sfałszowany, przeterminowany, nie odpowiada wymaganiom jakościowym, lub jest sprzedawany w uszkodzonych lub nieoryginalnych opakowaniach, wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, na koszt posiadacza, wycofanie tego środka z obrotu lub zakazuje jego stosowania.”;

23 Kampania PSOR Edukacyjna Informacyjna Ustawodawcza Organizacyjna
NA KAŻDYM ETAPIE KAMPANII PSOR POTRZEBNA JEST POMOC UCZESTNIKÓW RYNKU ŚOR INTERESARIUSZY TEJ KAMPANII


Pobierz ppt "Zagrożenie fałszywymi środkami ochrony roślin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google