Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka Źródło:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka Źródło:"— Zapis prezentacji:

1 Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl Źródło: http://www.who.int

2 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

3 Bierne palenie tytoniu polega na wdychaniu dymu z wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, cygara czy fajki wodne, który wypełnia restauracje, biura i inne zamknięte pomieszczenia, przez osoby niepalące. Każda osoba eksponowana na środowiskowy dym tytoniowy jest również narażona na jego szkodliwy wpływ na zdrowie.

4 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Wytyczne dotyczące 8 artykułu Ramowej Konwencji dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control) opracowanej przez WHO, zawierają stwierdzenie, że bezpieczny stopień ekspozycji na dym tytoniowy nie istnieje. Tworzenie miejsce, w których obowiązuje całkowity zakaz palenia jest jedynym sposobem chroniącym osoby niepalące przed szkodliwymi skutkami dymu tytoniowego.

5 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Bierne palenie stanowi przyczynę 600 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 substancji chemicznych, z czego 250 uznawanych jest za szkodliwe, zaś więcej niż 50 figuruje na liście kancerogenów, przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych.

6 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu U osób dorosłych bierne palenie powoduje poważne schorzenia układu krążenia i układu oddechowego, z niedokrwienną chorobą serca i rakiem płuc włącznie. Bierne wdychanie dymu tytoniowego przez noworodki jest przyczyną nagłych zgonów, zaś środowiskowa ekspozycja na dym tytoniowy kobiet ciężarnych stanowi przyczynę niskiej masy urodzeniowej noworodka.

7 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Działania takie jak: odizolowane i wentylowane strefy w pomieszczeniach zamkniętych nie stanowią dostatecznego zabezpieczenia osób niepalących przed biernym wdychaniem dymu tytoniowego. Dym tytoniowy przenika ze strefy dla palących do strefy dla niepalących, nawet jeśli rozgraniczają je zamknięte drzwi, a pomieszczenie dla palących jest wentylowane. Tylko otoczenie całkowicie wolne od dymu zapewnia stosowną ochronę osobom niepalącym przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego.

8 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Szacuje się, że 40% całej populacji dzieci jest regularnie eksponowanych na dym tytoniowy w swoim domu. Aż 31% zgonów przypisywanych narażeniu na dym tytoniowy w środowisku życia dotyczy dzieci.

9 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Prawdopodobieństwo uzależnienia od palenia tytoniu jest nawet 1,5-2 razy wyższe w grupie młodzieży, w której w domu rodzinnym jest osoba paląca, niż u tych dzieci, w których domach w ogóle się nie pali.

10 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Około 10% wszystkich kosztów ekonomicznych związanych z paleniem tytoniu przypisywanych jest biernemu paleniu. Palenie tytoniu generuje zarówno koszty bezpośrednie związane z leczeniem chorób spowodowanych paleniem tytoniu, jak i pośrednie – związane z obniżoną wydajnością pracy czy świadczeniami wypłacanymi w przypadku choroby lub śmierci.

11 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Ponad 94% światowej populacji nie jest chroniona prawnie usankcjonowanym zakazem palenia. Jednak w roku 2008 liczba osób chronionych przed biernym paleniem odpowiednimi regulacjami prawnymi zwiększyła się o 74% w stosunku do roku ubiegłego – z 208 milionów w 2007 do 362 milionów. Spośród stu największych miast świata – 22 są wolne od dymu tytoniowego.

12 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu Państwa, które przyjęły traktat Ramowej Konwencji dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu mogą liczyć na pomoc WHO w wypełnianiu jego postanowień i ochronie osób narażonych środowiskowo na dym tytoniowy. Jednym z działań podjętych przez Światową Organizację Zdrowia jest program kontroli opakowań papierosów tzw. MPOWER


Pobierz ppt "Fakty wg WHO dr n. med. Lucyna Kapka Źródło:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google