Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego biznes w Polsce nie inwestuje w innowacje? Zygmunt Grajkowski Konferencja: OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ. TEORIA I PRAKTYKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego biznes w Polsce nie inwestuje w innowacje? Zygmunt Grajkowski Konferencja: OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ. TEORIA I PRAKTYKA."— Zapis prezentacji:

1

2 Dlaczego biznes w Polsce nie inwestuje w innowacje? Zygmunt Grajkowski Konferencja: OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ. TEORIA I PRAKTYKA

3 Biznes w Polsce inwestuje w innowacje i B+R ! Biznes intensywnie inwestuje w innowacje i to znacznie więcej niż to obrazują suche dane statystyczne, na których podstawie powstają raporty gdzie Polska plasuje się w ogonie państw innowacyjnych. Argument 1: od kilkunastu lat na polskim rynku można znaleźć wiele innowacyjnych produktów Made in Poland, które najpierw wyparły z rynku słabszej jakości towary wschodnio azjatyckie, potem skutecznie konkurowały z zachodnimi markami w Polsce a od pewnego czasu z sukcesem wchodzą na rynki eksportowe. Argument 2: dlaczego statystyki dotyczące nakładów przedsiębiorców na B+R są tak niskie skoro nakłady są ponoszone i widoczne w produktach? Ten paradoks zawdzięczamy polityce fiskusa, który wszystkich, którzy wykazują w sprawozdaniach poniesione nakłady na prace badawczo rozwojowe „karze” prawie 20% podatkiem od dochodu, którego de facto gotówkowo przedsiębiorca nie ma.

4 Jak młody polski biznes radzi sobie bez kapitału? Polski prywatny przemysł jest tak młody jak polska transformacja zaczął 25 lat temu od stolikowego handlu aby zakumulować kapitał na utworzenie przedsiębiorstwa technologicznego nowego typu. Musi przy tym walczyć z konkurentami ze wielu krajów: Szwajcarii, Niemiec czy USA, które swój kapitał finansowy gromadziły dziesiątki a nawet setki lat. Nie mając dostępu do kapitału polskie firmy musiały i ciągle muszą wygrywać tylko tym co posiadają: kapitałem intelektualnym, innowacyjnością, technologicznym sprytem i nowością wynikającą ze świeżego spojrzenia raczej niż ogromnych nakładów na B+R. Jak można przedsiębiorców wspomóc?

5 Jak można wspomóc przedsiębiorców aby więcej inwestowali w innowacje i B+R? W tym może pomóc PO Inteligentny Rozwój, który w istotnym stopniu został skierowany właśnie do przedsiębiorców. Środkami takich programów ja Szybka Ścieżka zostaną wsparte dotacją nakłady własne przedsiębiorcy przeznaczona na rozwój ryzykownego innowacyjnego produktu. To skierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców wpłynie na przyspieszenie okresu od dotacji do zaistnienia produktu na rynku a nawet powołania nowych podmiotów – technologicznych start up –ów w tym założonych przez wynalazców wywodzących się z uczelni. Ważne jest że w tych programach środki publiczne mogą zostać poniesione głównie na rozwój technologii wewnątrz polskiego przedsiębiorstwa a nie jak było w poprzednich programach na zakup przez nich technologii z zewnątrz. Mamy jako Polska dzięki programowi PO IR unikalną i ostatnią szansę dać koło zamachowe rozwoju innowacji polskim przedsiębiorcom.

6 Przełamywanie kulturowej bariery współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi: Uczelnie ( bardziej niż sami indywidualni naukowcy) obawiają się współpracy z przemysłem tym bardziej im jest on mniejszy. W przedsiębiorstwach czas płynie w innym tempie jak na uczelniach – konkurencja na rynkach i ich globalizacja wymaga szybkiego rozwoju technologii i nowych produktów i ich niezwłocznego wprowadzania na rynek. W niektórych uczelniach współpraca z „prywatnym” przedsiębiorcą ciągle nie jest co najmniej powodem do dumy a komercja(lizacja) jest czymś podejrzanym i raczej niegodnym zajęcia prawdziwego naukowca. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBiR i rektorzy coraz częściej i mocniej mówią o potrzebie efektów pracy uczelni zwłaszcza technicznych dla gospodarki i wsparcia dla komercjalizacji wynalazków wywodzących się z uczelni – W tym duchu uchwalono w 2014 r wspierającą komercjalizację wynalazków nowelizacji Prawa o Szkolnictwie Wyższym.

7 Dalej rozwijać przyjazny ekosystem rozwoju innowacji w polskich przedsiębiorstwach Współpraca uczelni, dużego i małego przemysłu dla rozwoju innowacji Za bezprzedmiotową należy uznać trwającą dyskusję czy środki publiczne na rozwój badań B+R powinny być skierowane głównie do JBR dużych przedsiębiorstw czy do małych i średnich w tym technologicznych start up ów - Oba centra rozwoju innowacji są Polsce potrzebne i muszą się wzajemnie komplementarnie wspierać: - Duży przemysł potrzebuje otwartego myślenia i zapraszania do siebie z pomysłami wszystkich w ramach tzw Open Innovation – wynalazców i przedsiębiorców i oferować współpracę naukowo wdrożeniową. Przyjazny Ekosystem dla Innowacji to nie tylko dobre prawo w tym podatkowe, wsparcie administracyjne dla nowatorskich przedsiębiorstw: wsparcie w patentowaniu, misje gospodarcze ale i kultura promocji i szacunku dla zwłaszcza innowacyjnych przedsiębiorców.

8 Budowa polskiego sektora Venture Capital – głównego źródła finansowania innowacji. Finansowanie innowacji powinno być zapewnione długoterminowo – nie tylko w okresie funkcjonowania POIR ale zwłaszcza po jego ustaniu. Taką rolę w gospodarkach uważanych za liderów światowych w dziedzinie innowacji pełni sektor funduszy venture capital, który odpowiada za finansowanie znaczącej ilości miejsce pracy i to w najnowszych spółkach technologicznych. To fundusze VC przejmą po POIR rolę identyfikacji i finansowania nowoczesnych spółek i budowy innowacyjnej polskiej gospodarki. Polska powinna wesprzeć tworzenie i trwałe osadzenie w polskiej gospodarce takich funduszy w nadchodzących kilkunastu latach. Niestety jak na razie to niekorzystnymi regulacjami podatkowymi najgorszymi w Unii Europejskiej i niespotykanymi na świecie nie tylko takich funduszy do Polski nie ściągamy, nie wspieramy ich tworzenie w Polsce ale wręcz „wypychamy” poza nasze granice !

9 Podsumowanie prezentacji: 1. Biznes w Polsce inwestuje bardzo mocno w innowacje… … ale nie stać go na raportowanie takich nakładów w sprawozdaniach finansowych skutkujące opodatkowaniem 2. Polskiego przedsiębiorcę można wesprzeć finansowo w opracowywaniu innowacyjnych technologii i produktów w najbliższych kilku latach dotacją z POIR … … ale dotacje się skończą za kilka lat i przez te lata powinnością państwa jest zbudować trwały system finansowania technologicznych start upów i innowacji ze źródeł prywatnych co na świecie realizuje sektor venture capital 3. Finansujący innowacyjne przedsiębiorstwa i start upy sektor venture capital buduje się latami … … państwo powinno myśleć strategicznie i długoterminowo stwarzając funduszom wspólnego inwestowania nie tyle lepsze ale nie gorsze warunki do istnienia w Polsce jak mają w każdym innym kraju Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Dlaczego biznes w Polsce nie inwestuje w innowacje? Zygmunt Grajkowski Konferencja: OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ. TEORIA I PRAKTYKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google