Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 01-022 Warszawa ul. Bellottiego 3B tel. 022/636 72 00 fax. 022/636 72 00

3 POTRZEBY RYNKU PRACY A SYSTEM EDUKACJI Iwona Kukulak-Dolata

4 Cel główny badań Analiza zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w porównaniu z potrzebami łódzkiego rynku pracy.

5 Cele szczegółowe: Analiza wielkości i struktury popytu na pracę w przekroju zawodów; Ocena potencjału roboczego przez pracodawców; Identyfikacja luk/braków w kwalifikacjach i umiejętnościach pracowników; Aktywność edukacyjna pracodawców pod kątem dokształcania pracowników; Analiza aktualnej struktury podaży pracy; Identyfikacja aktywności edukacyjnej podaży pracy; Analiza oferty kształcenia systemu szkolnego; Analiza oferty kształcenia systemu pozaszkolnego (publicznej służby zatrudnienia).

6 Struktura pracujących w województwie łódzkim według poziomu wykształcenia Wyszczególnienie Lata 200220032004 Ogółem100,0 w tym z wykształceniem: Wyższym16,216,618,3 Policealnym i średnim zawodowym30,629,5 Średnim ogólnokształcącym8,68,89,2 Zasadniczym zawodowym27,930,129,9 Gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym 16,715,013,1

7 Pracujący według sekcji PKD w województwie łódzkim w 2002 r. i 2004 r. (stan 31.12.) Wyszczególnienie20022004 Ogółem %100 w tym: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo %21,821,7 przemysł %25,625,5 budownictwo %3,94,0 handel i naprawy %15,1 hotele i restauracje %1,3 transport, gospodarka magazynowa i łączność %4,94,7 pośrednictwo finansowe %1,9 obsługa nieruchomości i firm, nauka %6,36,2 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne %4,04,2 edukacja %6,27,3 ochrona zdrowia i opieka społeczna %6,65,6 pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna %2,42,5

8 Struktura pracujących według grup zawodów w 2002 r.

9 Struktura ofert pracy według zawodów w województwie łódzkim Lp.GRUPA ZAWODOWA Lata 200020022005 01Siły zbrojne 0,0 1Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,20,30,2 2Specjaliści 3,14,35,6 3Technicy i inny średni personel 7,09,917,6 4Pracownicy biurowi 12,214,112,8 5Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 13,214,212,7 6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1,30,90,4 7Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 28,528,823,8 8Operatorzy i monterzy maszyn I urządzeń 6,15,36,1 9Pracownicy przy pracach prostych 23,022,220,7 0Bez zawodu 5,5.. OGÓŁEM ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI 100,0

10 Struktura ofert pracy ukazujących się w łódzkiej prasie lokalnej według wielkich grup zawodów i kierowanych do PSZ Kod zawodu Nazwa kodu Średnia od marca do maja Kierowanych do urzędu pracy 1Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy5,20,2 2Specjaliści15,75,6 3Technicy i inny średni personel17,517,6 4Pracownicy biurowi3,612,8 5Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy14,212,7 6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy1,10,4 7Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy28,523,8 8Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń7,26,1 9Pracownicy przy pracach prostych7,120,7 Ogółem100,0

11 Struktura ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w 2005 r. według zawodów (kody czterocyfrowe) Lp. Kod zawodu Nazwa grupy zawodów% 1"9141"Gospodarze budynków9,1 2"5221"Sprzedawcy I demonstratorzy8,2 3"4191"Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani8,0 4"3431"Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni6,7 5"7436"Szwaczki, hafciarki i pokrewni6,8 6"9321"Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle4,2 7"3415"Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)3,1 8"4131"Magazynierzy i pokrewni2,5 9"9132"Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne2,3 10"9313"Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym1,9 11"7121"Murarze i pokrewni1,9 12"8323"Kierowcy samochodów ciężarowych1,6 13"7233" Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik - monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233) 1,5 14"3115"Technicy mechanicy1,4 15"3419"Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani1,2 16"7222"Ślusarze i pokrewni1,2

12 Wskaźnik intensywności deficytu dla zawodów o kodach czterocyfrowych w 2005 r. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 1"8229"Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani12,1 2"9161"Ładowacze nieczystości11,7 3"5149"Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani9,5 4"5142"Osoby do towarzystwa7,2 5"8286"Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów6 6"3482"Pracownicy bibliotek i informacji naukowej4,5 7"8112"Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin4,4 8"8111"Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni3,5 9"8284"Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych3,2 10"3411"Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni3,0 11"5111"Stewardzi3 12"5144"Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii3 13"8285"Monterzy wyrobów z drewna2,7 14"9141"Gospodarze budynków2,7 15"4142"Kodowacze i korektorzy2,6 16"3117"Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni2,6 17"3423"Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy2,6 18"9212"Robotnicy pomocniczy w leśnictwie2,5

13 Problemy pracodawców ze znalezieniem pracowników

14 Popularność tematyki szkoleń zewnętrznych w firmach woj. łódzkiego TEMATYKA SZKOLENIA:OGÓŁEM BHP 59,00% praktyczne wykonywanie zawodu 32,40% finanse, księgowość 18,10% techniki sprzedaży, obsługa klienta 16,90% szkolenia komputerowe programy specjalistyczne 10,50% dostosowanie do norm unijnych 9,50% rozwój osobisty 6,50% nowe produkty i ich zastosowanie 6,30% Inne 6,00% szkolenia komputerowe podstawowe 5,40% uprawnienia do obsługi wózków widłowych, koparek, itp. 4,90% zarządzanie zasobami ludzkimi 4,90% Marketing 4,40% Ubezpieczenia 4,30% języki obce 3,90% obsługa maszyn i urządzeń, np. tokarki, frezarki, itp. 3,60% medyczne, pielęgniarskie, pierwsza pomoc i pokrewne 3,10% znajomość przepisów szczegółowych (np. administracji, prawa pracy) 2,30% technologie produkcji 2,20%

15 Struktura bezrobotnych według zawodów w województwie łódzkim Lp.GRUPA ZAWODOWA Lata 2000r.2002r.2005r 01Siły zbrojne0,0 0,1 1Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy0,4 0,6 2Specjaliści3,64,65,8 3Technicy i inny średni personel9,210,113,8 4Pracownicy biurowi6,96,74,5 5Pracownicy usług osobist. i sprzedawcy10,010,110,3 6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy2,52,22,0 7Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy29,429,628,0 8Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń4,13,94,1 9Pracownicy przy pracach prostych10,110,512,4 0Bez zawodu24,022,018,5 OGÓŁEM ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI100,0

16 Ranking bezrobotnych wg zawodów (kody czterocyfrowe) w województwie łódzkim Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem % 1"5221"Sprzedawcy i demonstratorzy8,2 2"7436"Szwaczki, hafciarki i pokrewni4,9 3"9321"Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle4,8 4"4191"Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani2,9 5"3419"Pracownicy ds. finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani2,7 6"7222"Ślusarze i pokrewni2,7 7"7231"Mechanicy pojazdów samochodowych*2,6 8"9132"Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne2,4 9"3115"Technicy mechanicy2,3 10"7233"Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń*2,3 11"9313"Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym2,2 12"7121"Murarze i pokrewni2,1 13"7433"Krawcy, kapelusznicy i pokrewni2,0 14"9162"Zamiatacze i pokrewni1,8 15"9141"Gospodarze budynków1,8 16"7412"Piekarze, cukiernicy i pokrewni1,8 17"5122"Kucharze1,7

17 Aktywność pracujących w zakresie podnoszenia kwalifikacji według wykształcenia (w %)

18 Poziom uczestnictwa pracujących w kursach i szkoleniach podejmowanych "na własną rękę" oraz zakresy tematyczne Zakres kursu/szkolenia:Ogółem praktyczne wykonywanie zawodu28,2 języki obce27,0 Inne23,2 szkolenia komputerowe - programy specjalistyczne18,2 Finanse, księgowość13,4 szkolenia komputerowe podstawowe: Windows, Office12,7 BHP11,0 rozwój osobisty (np. autoprezentacja, kreatywne myślenie)9,8 dostosowanie do norm unijnych7,2 techniki sprzedaży, obsługa klienta4,5 zarządzanie zasobami ludzkimi4,1 Marketing3,6 zarządzanie przedsiębiorstwem2,9 Ubezpieczenia2,4 Obsługa urządzeń biurowych2,2 specjalistyczne prawa jazdy (np. autobus, samochód ciężarowy z naczepą itp.)2,2

19 Bezrobotni uczestniczący w szkoleniach według powiatów w województwie łódzkim w 2005 r. Powiat Odsetek bezrobotnych objętych szkoleniem Stopa bezrobocia Łódź8,116,4 Łódź-Wschód3,420,1 Brzeziny4,418,1 Pabianice3,618,7 Zgierz1,525,4 Łęczyca7,319,5 Piotrków Trybunalski5,716,6 Bełchatów9,215,9 Opoczno1,521,8 Pajęczno2,617,1 Radomsko1,621,9 1/2

20 Bezrobotni uczestniczący w szkoleniach według powiatów w województwie łódzkim w 2005 r. Powiat Odsetek bezrobotnych objętych szkoleniem Stopa bezrobocia Tomaszów Mazowiecki4,123,0 Sieradz3,818,3 Wieluń3,712,7 Zduńska Wola4,920,4 Poddębice1,216,4 Łask5,717,5 Wieruszów1,213,4 Skierniewice5,711,3 Łowicz3,113,2 Rawa Mazowiecki7,013,2 Kutno0,823,2 Ogółem Województwo:4,917,9 2/2

21 W 2005 r. w województwie łódzkim 9646 osób rozpoczęło szkolenie, których organizatorem była PSZ. Z grupy tej 94,3% osób je ukończyło, a 36,5% podjęło pracę. W populacji osób objętych szkoleniami : -3,2% stanowiły osoby poszukujące pracy, - 96,8% to osoby posiadające status bezrobotnego. -Szkolenia dla pracodawców, które opierały się na podpisaniu trójstronnych umów stanowiły 11,6%, a szkolenia indywidualne 15,2%. Skuteczność tych szkoleń była wyższa od średniej notowanej w województwie ( 36,5%) i wynosiła odpowiednio 69,5%; 78,2%.

22 Obszary tematyczne szkoleń i ich skuteczność w województwie łódzkim w 2005 r. Obszary tematyczne szkoleń Odsetek bezrobotnych objętych szkoleniem Efektywność szkoleń Ogółem osoby szkolone100,036,5 Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej1,749,1 Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 13,831,3 Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 5,625,8 Zarządzanie i administrowanie 9,948,7 Prace sekretarskie i biurowe 1,622,9 Prawo 0,180,0 Informatyka i wykorzystanie komputerów 9,320,0 Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) 1,329,8 Architektura i budownictwo 2,133,5 Opieka zdrowotna 0,247,6 Ochrona własności i osób 1,736,3 Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 0,473,7 Usługi gastronomiczne 1,221,1 Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 1,032,6 Usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) 18,242,6

23 Struktura bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego w województwie łódzkim w 2005 r.

24 W 2005 r. w województwie łódzkim z poradnictwa zawodowego urzędów pracy korzystało 26 133 osób bezrobotnych (13,2% ogółu bezrobotnych) z tego 8,8% zostało poddanych specjalistycznym badaniom, mającym stwierdzić predyspozycje bezrobotnych do wykonywania określonych zawodów.

25 Efektywność poradnictwa zawodowego urzędów pracy w województwie łódzkim w roku 2005 Poziom wykształcenia Bezrobotni korzystający z usług poradnictwa zawodowego Bezrobotni podejmujący pracę Bezrobotni uczestniczący w szkoleniach (%) Ogółem100,022,020,3 Wyższe12,724,416,7 Policealne i średnie zawodowe 32,822,021,0 Średnie ogólnokształcące17,514,917,7 Zasadnicze zawodowe21,126,125,5 Gimnazjalne i poniżej15,922,318,1

26 Co może zapewnić większą spójność między oczekiwaniami pracodawców i bezrobotnych w zakresie działań podejmowanych przez PSZ: dokonywanie przez urzędy pracy bardziej starannego doboru osób objętych różnymi instrumentami, szczególnie istotne jest badanie predyspozycji pod kątem dalszej nauki i postaw wobec samej pracy; większe aktywizowanie bezrobotnych poprzez prowadzenie i upowszechnianie usług z zakresu poradnictwa zawodowego; organizowanie egzaminów przez osoby z zewnątrz firmy, na podstawie których można byłoby zbadać poziom nabytych umiejętności przez bezrobotnych objętych przygotowaniem zawodowym i stażami pracy; inicjowanie w większym zakresie szkoleń przez te urzędy pracy, na obszarze działania których stopa bezrobocia jest wysoka; 1/3

27 Co może zapewnić większą spójność między oczekiwaniami pracodawców i bezrobotnych w zakresie działań podejmowanych przez PSZ: organizowanie w większym zakresie szkoleń opartych na umowach trójstronnych lub tzw. szkoleń indywidualnych, ze względu na ich wysoką stosunkowo efektywność; dokonywanie doboru tematu szkoleń na podstawie potrzeb rynku pracy; kontrolowanie w większym zakresie programów i treści szkoleń prowadzonych przez te instytucje edukacyjne, które realizują tematy szkoleń o mniejszej skuteczności. Duże zainteresowanie dostrzegamy szkoleniami dotyczącymi informatyki i wykorzystania komputerów zarówno przez pracodawców jak i osoby pracujące samodzielnie je finansujące, natomiast oficjalne statystyki PUP pokazują stosunkowo niską ich efektywność; 2/3

28 Co może zapewnić większą spójność między oczekiwaniami pracodawców i bezrobotnych w zakresie działań podejmowanych przez PSZ: większa kontrola pracodawców pod kątem realizacji w ich firmach programów opracowanych na potrzeby staży pracy i przygotowania zawodowego; wprowadzenie sankcji karnych, które byłyby stosowane w przypadku tych pracodawców, którzy nie wykonują zadań zgodnie z treścią umów dotyczących staży i przygotowania zawodowego; 3/3

29 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google