Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE Maciej Kazienko Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Marszałkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE Maciej Kazienko Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Marszałkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Działania WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE Maciej Kazienko Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - moc zainstalowana 40 kW Gdańsk 25.11.2015r.

2 Wzorcowa rola sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej Siedziba WFOŚiGW w Gdańsku – w trakcie budowy Projekt siedziby WFOŚiGW w Gdańsku – energooszczędny budynek użyteczności publicznej, EP – 8,4 kWh/m 2 /rok

3 3 Termomodernizacja pomorskich szpitali Modernizacja ogrzewania wraz z termomodernizacją w siedmiu szpitalach województwa pomorskiego: 1.Szpital Miejskim im. J.Brudzińskiego w Gdyni, 2.Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy w Gdyni, 3.Pomorskie Centrum Chorób,Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, 4.Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku, 5.Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, 6.Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Bilikiewicza w Gdańsku, 7.Szpital Morski w Gdyni, 8.Szpital Miejski im. PCK w Gdyni Termomodernizacja Szpitala na gdańskiej Zaspie Modernizacja systemu grzewczego w Szpitalu Dziecięcym na Polankach

4 4 Termomodernizacja pomorskich szpitali Blok kogeneracyjny Szpitala na Zaspie o mocy elektrycznej 160 kW i cieplnej 217 kW Instalacja solarna w Szpitalu Zakaźnym Koszt kwalifikowany: 36,8mln zł Dotacja UE: 30,4mln Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 3,6mln zł Środki własne Samorządu Województwa: 2,8 mln zł

5 5 Pierwsza polska membranowa oczyszczalnia ścieków Ze względu na sezonowy ruch turystyczny drastyczne różnice w rocznym rozkładzie przyjmowanych ścieków Qśrl = 4 835 m 3 /d Qśrz = 997 m 3 /d Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów komunalnych Oczyszczalnia Rowy z instalacją PV i jeziorem Gardno w tle

6 6 740 paneli PV każdy o mocy 240W. Całkowita moc zainstalowana to 200 kW. Roczne zużycie energii przez oczyszczalnię – 922 MWh Koszt rocznego zakupu energii– 264 118,00 zł Zakładany okres zwrotu ~ 8 lat Fotowoltaika powinna zapewnić ok. 30% zakładanego zużycia energii Elektrownia fotowoltaiczna zasilająca Oczyszczalnię Ścieków w Rowach

7 7 Termomodernizacja niewielkich obiektów gminnych Termomodernizacja budynku remizy OSP w Charzykowach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniu gmina Gniew

8 8 Modernizacja i rozbudowa instalacji odgazowania w ramach rekultywacji zamkniętej kwatery składowej na składowisku Ekodolina Sp. z o.o. - zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej o 13% z 440 do 620 MWh rocznie. Zapewnia to 100% pokrycie zapotrzebowania zakładu na energię. Okresowo występują również nadwyżki, które sprzedawane są do sieci. Instalacja odgazowania w Ekodolinie

9 9 SOWA - Modernizacja Oświetlenia Ulicznego w Gdańsku 3 932 szt. Wymienionych opraw Koszt: 5,1 mln zł Dotacja: 2,3 mln Oszczędność energii: 1GWh/rok Wymiana oświetlenia na węźle Kowale Pilotaż WFOŚiGW w Gdańsku 98 wymienionych opraw Koszt: 0,5 mln Dotacja: 0,2 mln Oszczędność: 54% fot. Dominik Staniszewski/trojmiasto.pl Modernizacja Oświetlenia Ulicznego

10 Projekty mikrobiogazowni w województwie pomorskim (w realizacji) 10 Biogazownia na odpady rolnicze w Bolesławowie Moc zainstalowana 40 kW Biogazownia rolnicza PODR w Lubaniu Moc zainstalowana 10 kW

11 11 Niskoemisyjny transport publiczny Autobusy na CNG Gdynia Fot. ZKM Gdynia

12 12 Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie Panele fotowoltaiczne na dachach 2 szkół w gminie Czarna Dąbrówka 58 paneli o łącznej mocy 14,5 kW Instalacja PV na budynku handlowo – usługowym w Kartuzach o mocy 27,5kW

13 13 Fot. Energa S.A. Koszt: 9,2mln zł Dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku: 6,88mln zł Elektrownia fotowoltaiczna Gdańsk – 1,6 MW

14 14 Ograniczenie niskiej emisji w Słupsku – podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe - Tczew Ograniczenie niskiej emisji

15 15 Konkursy edukacyjne dla rodzin W akcji wzięło udział ponad 200 rodzin z których 80 najlepszych zostało nagrodzonych nowoczesnymi energo i wodooszczędnymi pralkami "Razem oszczędzamy wodę i energię" „Nowe ze starego” 72 rodziny, które wzięły udział konkursie, zostały nagrodzone nowoczesnymi energo i wodooszczędnymi zmywarkami

16 16 Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku W 2014 roku w ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka organizacyjna pn. Zespół ds. Poszanowania Energii - realizacja zobowiązania wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Rozwijając ten pomysł Fundusz zaangażował się we współpracy z NFOŚiGW w projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Powstał sześcioosobowy zespół specjalistów – Doradcy Energetyczni Aktualne zadania Doradców: -wsparcie merytoryczne pomorskich samorządów w pracach nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej (ponad 40 zaopiniowanych dokumentów), -udział w konferencjach i warsztatach – przekazywanie wiedzy i konsultacje, -wsparcie w ocenie merytorycznej oraz w poszukiwaniu dofinansowania dla projektów energetycznych (m.in. poprzez weryfikację audytów energetycznych), -zwiększanie kompetencji - udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych.

17 17 Plany na przyszłość: 1.Wsparcie merytoryczne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: a)oceny jakości dokumentów z zakresu energetyki i efektywności energetycznej (audyty energetyczne, aktualizacja i tworzenie PGN oraz SEAP), b)aplikowania o środki zewnętrzne na projekty związane z efektywnością energetyczną i energetyką, c)analizy projektów energetycznych pod kątem możliwości i celowości ich realizacji, d)utworzenia na terenie województwa sieci gminnych i powiatowych doradców energetycznych ; Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku 2.Stworzenie bazy dobrych, ale i trudnych praktyk związanych z inwestycjami energetycznymi; 3.Działanie na rzecz tworzenia platformy współpracy pomiędzy światem nauki, przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi w zakresie wdrażania nowych rozwiązań energetycznych; 4.Działalność edukacyjno – informacyjna.

18 18 7 lutego 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę o partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej Tym samym WFOŚiGW w Gdańsku dołączył do grona Terytorialnych Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów. Jako Terytorialny Koordynator Porozumienia Fundusz zobowiązał się do: -promocji idei Porozumienia wśród pomorskich gmin, -zapewnienia Sygnatariuszom merytorycznego, finansowego, administracyjnego oraz politycznego wsparcia w opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) -wspierania organizacji Pomorskich Dni Energii. Porozumienie Burmistrzów

19 19 Porozumienie Burmistrzów Podczas pierwszej edycji Pomorskich Dni Energii w 2011 roku do Porozumienie Burmistrzów przystąpiły pierwsze gminy z Województwa Pomorskiego. W tym roku 20 GMIN z terenu województwa pomorskiego zadeklarowało przystąpienie do POROZUMIENIA W skali kraju 26 z 60 Sygnatariuszy POROZUMIENIA BURMISTRZÓW to samorządy z Województwa Pomorskiego

20 20 Zadania dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu EOG Gmina Smętowo Graniczne Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 41 mln zł30 mln zł Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Gmina Dzierzgoń Gmina Człuchów Miasto Gdynia Gmina Czersk Gmina Bytów Gmina Nowy Dwór Gdański Gmina Chmielno Gmina Gardeja Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym http://zkiw-smetowo-graniczne.manifo.com/ http://www.turnusy24.pl/index.php?a=osrodki&id=410

21 21 Zadania dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu EOG „Słoneczne dachy dla Gminy Dzierzgoń” 300 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w instalacje solarne do przygotowania c.w.u. Koszt kwalifikowany – ok. 2,5 mln zł Dotacja– 1,7 mln

22 Dziękuję za uwagę Maciej Kazienko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27 80-837 Gdańsk tel./fax. (058) 301-91-92 http://www.wfosigw.gda.pl


Pobierz ppt "Działania WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE Maciej Kazienko Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Marszałkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google