Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w latach"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w latach 2008-2020
JÓZEF LEWANDOWSKI Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią / w organizacji / Poznań, 17 maja 2008 r.

2 Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku i projekt dyrektywy w sprawie promocji OZE (1)
Unia Europejska Cel na rok 2020 – 20% w bilansie energii finalnej Wykonanie za rok 2005 – 8,5% w bilansie energii finalnej

3 Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku i projekt dyrektywy w sprawie promocji OZE (2)
Polska Cel na rok 2020 – 15% w bilansie energii finalnej Wykonanie za rok 2005 – 7,2% w bilansie energii finalnej

4 Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce w roku 2007

5 Energia elektryczna z OZE
Cel na rok 2010 – 7,5% Wykonanie za rok 2007 – 3,4%* Prognoza na rok 2020 – ? * dane wstępne

6 Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2007* roku - struktura
* dane wstępne

7 Moc zainstalowana OZE Produkcja OZE
2005 [MW] 2006 [MW] 2007 [MW] 1 269 1 378 1 530* Produkcja OZE 2005 [MWh] 2006 [MWh] 2007 [MWh] * * dane wstępne

8 Energia elektryczna z OZE – prognoza 2020 (1)
Energetyka wiatrowa – oczekiwany bardzo duży przyrost mocy zainstalowanej, w tym na morzu Biomasa – układy kogeneracyjne (biometanownie), wykorzystanie odpadów z produkcji rolnicznej i komunalnych, zwiększenie wykorzystania upraw energetycznych Biogaz – wykorzystanie biogazu uwalnianego ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków

9 Energia elektryczna z OZE – prognoza 2020 (2)
Energetyka wodna – rozwój przede wszystkim w zakresie małej energetyki wodnej Fotowoltaika – ze względu na koszty w ograniczonym zakresie Geotermia – w miarę rozwiązań technologicznych

10 Program innowacyjna energetyka, rolnictwo energetyczne
Budowa do 2020 roku biogazowni o łącznej mocy elektrycznej 3 GW (2 tys. instalacji – ok.250 w Wielkopolsce) Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa

11 Zobowiązania rynkowe Zobowiązanie do nabycia całej ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE po średniej cenie rynkowej energii elektrycznej z roku ubiegłego Średnia cena rynkowa jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

12 Inwestorzy i producenci energii elektrycznej z OZE mają dwa rodzaje przychodów
Ze sprzedaży energii elektrycznej po cenie rynkowej Ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii

13 Ciepło z OZE – prognoza 2020 Biomasa – przede wszystkim układy kogeneracyjne Geotermia, w tym pompy ciepła – oczekiwany bardzo duży rozwój Kolektory słoneczne – oczekiwany bardzo duży rozwój

14 Mechanizm wsparcia produkcji ciepła z OZE
Obowiązek zakupu nałożony na sprzedawców ciepła Wielkość obowiązku nie może przekraczać zapotrzebowania odbiorców ciepła Ulgi podatkowe ! /planowane/

15 Biopaliwa transportowe
Cel na rok 2010 – 5,75% Wykonanie za rok 2006 – 0,92% Cel na rok 2020 – 10%

16 Wyzwania Standaryzacja i harmonizacja w zakresie wymagań jakościowych dla biopaliw Dostosowanie pojazdów do spalania nowych rodzajów biopaliw Rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej generacji i zwiększenie ich wykorzystania

17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Działanie 9
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4 Wytwarzanie energii z OZE Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii z OZE Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE Wysokość środków dla Polski mln euro

18 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013

19 Dziękuję za uwagę Józef Lewandowski
Doradca Zarządu d/s Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Piekary 19, POZNAŃ


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google