Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Rok szkolny 2015/2016

2 NOWE WOROWO 78 73 45 28 16 49 29 15

3 https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/

4 KOSZALIN

5 Licea ogólnokształcące
I LO im. Stanisława Dubois Koszalin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Klasy: humanistyczna (2), biologiczno-chemiczna (2), matematyczna (2), matematyczno-ekonomiczna, II LO im. Władysława Broniewskiego ; Koszalin, ul. Chełmońskiego 7 Klasy: humanistyczna (2), biologiczno-chemiczna (2), matematyczna, ekonomiczna, ogólna

6 Licea ogólnokształcące
V LO w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Lema Koszalin, ul. Jedności 9 Klasy: językowo-turystyczna, przyrodnicza, biologiczno-medyczna, humanistyczno-prawna, psychologiczno-humanistyczna, matematyczna, inżynierska VI LO Koszalin, ul. Podgórna 55 Klasy: humanistyczno-filmowa, turystyczno-językowa, wojskowa, sportowa

7 Szkoły zawodowe Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Koszalin, ul. Władysława Andersa 30 Technikum Ekonomiczne Technikum Handlowe Technikum Zawodowe nr 1 technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa technik logistyk technik obsługi turystycznej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 kucharz

8 Szkoły zawodowe Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie Koszalin, ul. Orląt Lwowskich 18 Technikum Budowlane technik budownictwa technik architektury krajobrazu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik geodeta technik cyfrowych procesów graficznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

9 Szkoły zawodowe Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie
Koszalin, ul. Morska 108 Technikum Zawodowe nr 2 technik usług fryzjerskich technik technologii żywności Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, mechanik monter maszyn i urządzeń oddział wielozawodowy (1/2): stolarz, introligator, operator obrabiarek skrawających, tapicer, krawiec, złotnik, jubiler, obuwnik, wędliniarz, elektromechanik, drukarz

10 Szkoły zawodowe Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie
Koszalin, ul. Jedności 9 Technikum Elektroniczne technik elektronik technik organizacji reklamy technik informatyk (2) Technikum Elektryczne technik elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 elektryk monter elektronik

11 Szkoły zawodowe Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8 Technikum Samochodowe technik pojazdów samochodowych (2) Technikum Mechaniczne technik mechanik technik spedytor Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy (klasa patronacka Mercedes-Benz Polska)

12 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie Bonin, gmina Manowo, powiat Koszalin, internat Technikum technik architektury krajobrazu technik mechanizacji rolnictwa technik weterynarii technik żywienia i usług gastronomicznych technik turystyki wiejskiej technik agrobiznesu technik ogrodnik Zasadnicza Szkoła Zawodowa mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych kucharz ogrodnik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego / przetwórca ryb

13 Szkoły zawodowe Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie
Koszalin, ul. Połczyńska 71a Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 kucharz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie Koszalin, ul. Fałata 32 Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie (LP) ; Koszalin, ul. Racławicka 9 specjalizacje: projektowanie graficzne, snycerstwo, ceramika artystyczna, tkanina artystyczna

14 Szkoły niepubliczne Szkoły Informatyczne „Computer College”
Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71 Liceum Ogólnokształcące klasa wojskowa klasa policyjna klasa straży pożarnej klasa językowa klasa webmasterska klasa humanistyczno-prawna Publiczne Technikum Informatyczne technik informatyk

15 Szkoły niepubliczne Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie
Koszalin, ul. T. Chałubińskiego 15 Prywatne LO klasa ogólna klasa wojskowa klasa straży granicznej klasa sportowa Technikum Gastronomiczne technik żywienia i usług gastronomicznych Technikum Energetyczne technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

16 Szkoły niepubliczne Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie Koszalin, ul. Wojska Polskiego 83 IV Prywatne LO

17 Bursy i internaty Bursa Międzyszkolna
w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II 17 Internat w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 8 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

18 SZCZECINEK

19 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety
Szczecinek, ul. ks. Elżbiety 1 klasa akademicka (matematyka, fizyka) klasa lingwistyczno-turystyczna (j.angielski lub j.niemiecki, j.polski, geografia lub WOS) klasa prawno-dziennikarska (j.polski, historia, WOS) klasa medyczna (biologia, chemia) klasa przyrodnicza (biologia, chemia)

20 Zespół Szkół Nr 1 im. KEN „Ekonom” www. zs1ken. szczecinek. gawex
Zespół Szkół Nr 1 im. KEN „Ekonom” Szczecinek, ul. Szczecińska 47a, internat Technikum  technik informatyk technik ekonomista technik organizacji reklamy LO  klasa multimedialna (multimedia i grafika komputerowa) klasa ratownictwo medyczne klasa humanistyczna klasa sportowa

21 Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV www. zs2warcislaw
Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV  Szczecinek, ul. 1 - go Maja 22, internat Technikum zawodowe  technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik handlowiec technik usług fryzjerskich technik logistyk technik obsługi turystycznej Zasadnicza Szkoła Zawodowa  kucharz sprzedawca piekarz cukiernik fryzjer oddział wielozawodowy (stolarz, murarz, masarz, mechanik pojazdów itp.)

22 Zespół Szkół Technicznych „Budowlanka” www. zs3szczecinek. edupage
Zespół Szkół Technicznych  „Budowlanka” Szczecinek, ul. Artyleryjska 9 Technikum   technik budownictwa technik architektury krajobrazu technik drogownictwa technik technologii drewna Zasadnicza Szkoła Zawodowa  murarz tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych stolarz

23 Zespół Szkół Nr 5 „Mechanik” www. zs5. szczecinek. net
Zespół Szkół Nr 5 „Mechanik” Szczecinek, ul. Koszalińska 81, internat Technikum   technik pojazdów samochodowych technik elektronik technik mechanik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa  elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych mechanik motocyklowy monter-elektronik

24 Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica „Rolnik” www. zsswiatki
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica „Rolnik” Szczecinek, ul. Stanisława Staszica 15 Technikum   technik ogrodnik technik agrobiznesu technik żywienia i usług gastronomicznych technik ochrony środowiska technik weterynarii LO  klasa strażacka (ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo)

25 Biały Bór Zespół Szkół Nr 1 im. Oskara Langego w Białym Borze Biały Bór, ul. Brzeźnicka 10, internat Liceum Ogólnokształcące klasa jeździecka klasa służb więziennych klasa humanistyczna klasa wojskowa klasa policyjna I LO im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze Biały Bór, ul. Dworcowa 25, internat - klasa ogólna z rozszerzonym j. ukraińskim

26 MIASTKO Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum: LO
Miastko, ul. Młodzieżowa 3, internat Technikum: technik informatyk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych technik urządzeń i systemów energii odnawialnej LO - klasa medyczno politechniczna klasa humanistyczno lingwistyczna ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych

27 WARCINO Technikum Leśne im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Kępice, Warcino 1, internat technik leśnik (2 klasy)

28 Połczyn Zdrój Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica
Połczyn – Zdrój, ul. St. Staszica 6, tel.: Technikum: Żywienia i Usług Gastronomicznych, Hotelarskie, Architektury Krajobrazu LO - profile klas: ekonomiczno-matematyczna (geografia i informatyka lub język obcy) medyczna, (biologia i chemia lub fizyka) filmowo-humanistyczna (język obcy i drugi język obcy lub historia) ZSZ - klasa wielozawodowa

29 Świdwin ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Świdwinie Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego
ul.Szczecińska 88, Świdwin, tel , internat Technikum: Informatyczne Ekonomiczne Mechanizacji rolnictwa Żywienia i usług gastronomicznych ZSZ - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz

30 Świdwin ZESPÓŁ SKÓŁ PODANGIMNAZJALNYCH im. Wł. Broniewskiego
ul. Kościuszki 28, Świdwin, tel LO - profile klas: biologiczno-medyczna - biologia, chemia  matematyczno-fizyczna - matematyka, fizyka, informatyka Humanistyczna - język polski, historia, WOS, językowo-ekonomiczna - język angielski/język niemiecki, geografia, matematyka ogólna - geografia, biologia ZSZ - KLASA wielozawodowa - kształcenie w wybranym zawodzie robotniczym, rzemieślniczym KLASA sprzedawca zawody: sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz, ślusarz, wędliniarz, kucharz, piekarz, cukiernik, monter-elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Praktyczna cześć nauki zawodu odbywa się w zakładach pracy w ramach zajęć praktycznych, zaś część teoretyczna realizowana jest poprzez kursy dokształcania zawodowego, które będziesz obywał w trakcie każdego roku szkolnego przez cztery tygodnie.

31 Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące
Barwice, ul. Moniuszki 12, tel.: LO

32 Kołobrzeg Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak ul.Łopuskiego 13, Kołobrzeg, tel.: , internat Technikum: Technikum Hotelarskie Technikum Ekonomiczne Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych Technikum Handlowe Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy Centrum Kształcenia Praktycznego jest jednostką organizacyjnie podległą Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu i stanowi bazę szkoleniową.

33 Kołobrzeg ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 IM. BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO ZSZ
uL. PIASTOWSKA 5, KOŁOBRZEG tel.: , internat ZSZ Szkoła kształci w zawodach: Blacharz samochodowy  Cieśla  Cukiernik  Elektromechanik  Elektromechanik pojazdów samochodowych  Elektryk  Fotograf   Fryzjer   Kucharz   Lakiernik   Mechanik pojazdów samochodowych   Monter instalacji i urządzeń sanitarnych   Monter kadłubów okrętowych   Ogrodnik   Operator urządzeń przemysłu chemicznego   Piekarz   Ślusarz   Sprzedawca   Stolarz TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 – technik mechanik    

34 Kołobrzeg Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza LO profile klas:
ul. 1 Maja 47, Kołobrzeg, tel.: , internat LO profile klas: humanistyczno medialna z edukacją filmową sportowa politechniczna biologiczno-chemiczna Technikum – technik informatyk

35 Kołobrzeg Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika LO
ul. Łopuskiego 42-44, KOŁOBRZEG telefon: (94) , inernat LO humanistyczny z elementami dziennikarstwa i filmoznawstwa biologiczno-chemiczny humanistyczno-językowy z elementami nauk społecznych matematyczno-fizyczny z informatyką matematyczno-fizyczny z geografią

36 technik eksploatacji portów i terminali technik nawigator morski
Zespół Szkół Morskich w Darłowie ul. Szpitalna 1, internat Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21, internat technik eksploatacji portów i terminali technik nawigator morski technik logistyk technik mechanik okrętowy technik mechanik okrętowy technik mechanik okrętowy – klasa wojskowa technik nawigator morski technik nawigator morski – klasa straży granicznej technik hotelarstwa technik logistyk klasa lingwistyczna

37 Czaplinek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Technikum:
ul. Grunwaldzka 1, Czaplinek, tel.: , , internat Technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik technologii drewna LO im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich- profile klas: ratownictwa medycznego lingwistyczny humanistyczno-teatralny ekonomiczno-społeczny ZSZ im. St. Czarneckiego- ślusarz, kucharz, stolarz, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik klasa wielozawodowa – mechanik poj. samochodowych, fryzjer, sprzedawca

38 Złocieniec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł.Andersa
ul. Stefana Okrzei 9, Złocieniec, , tel.: , , internat Technikum: Technikum Ochrony Środowiska, specjalność: Odnawialne źródła energii, Technikum Ekonomiczne, specjalność: Rachunkowość małych firm LO - profile klas: językowo-humanistyczny matematyczno-biznesowy medyczno-przyrodniczy sportowo-wojskowy ZSZ - klasa wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz , piekarz,fryzjer, sprzedawca, elektryk, kucharz, stolarz

39 Drawsko Pomorskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska 7, tel.: , internat Technikum: technik organizacji reklamy - geografia, język obcy technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język obcy technik hotelarstwa - geografia, język obcy technik pojazdów samochodowych - matematyka, fizyka technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - matematyka, fizyka LO ul. Złocieniecka 25 – klasy: humanistyczna – z edukacją europejską matematyczno – fizyczno – informatyczna przyrodnicza z elementami edukacji zdrowotnej ZSZ - ul. Seminaryjna 2, - klasa wielozawodowa: mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz – tynkarz, kucharz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, cukiernik, piekarz, sprzedawca

40 Kalisz Pomorski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku , ul. Wolności 20, Kalisz Pomorski, tel.: , internat Technikum: technik cyfrowych procesów graficznych LO klasy z oddziałami dwujęzycznymi

41 Białogard Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Technikum:
ul. Grunwaldzka 1, Czaplinek, tel.: Technikum: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk technik obsługi turystycznej technik elektryk technik mechanik ZSZ elektryk - 3 lata kucharz (dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) - 3 lata klasa wielozawodowa - 3 lata (na przykład: piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, rzeźnik, krawiec, itd.

42 Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X
ul. Grunwaldzka 46 , Białogard, (+94) LO


Pobierz ppt "SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google