Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

2 VII Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 4 3-letnie liceum ogólnokształcące 4-letnie technika - Technikum Nr 2 ul. Kilińskiego 31 ul. Braci Mieroszewskich 42 - Technikum Nr 5 - Technikum Nr 6 ul. Kilińskiego 25 ul. Legionów 9

3 VII Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida oferta kształcenia: Klasa artystyczna z zajęciami artystycznymi teatralno-filmoznawczymi

4 VII Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida atuty szkoły: Realizacja projektów międzynarodowych w ramach programów Comenius Zaangażowanie w wolontariat i działalność charytatywną Różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach podnoszenia jakości kształcenia

5 VII Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida atuty szkoły: Wyposażenie medialne - kamery cyfrowe, programy do realizacji i montażu filmów, Green Box Zaplecze teatralne - scena, reflektory teatralne, wytwornica dymu, mikrofony bezprzewodowe, mikroporty Współpraca z ośrodkami kultury - teatrami, kinami, muzeami

6 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 4 Transportowe kierunki kształcenia: Technik transportu kolejowego Technik mechanik lotniczy Technik spedytor Technik eksploatacji portów i terminali

7 atuty szkoły: Technikum Nr 4 Transportowe
Atrakcyjne i nowoczesne kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów międzynarodowych umożliwiających podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej

8 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane kierunki kształcenia: Technik budownictwa Technik architektury krajobrazu Technik urządzeń sanitarnych Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

9 Architektoniczno-Budowlane
Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane atuty szkoły: Własne warsztaty szkolne Klasa budowlana pod patronatem ECOPASHOUSE Wyjazdy i praktyki w ramach programów unijnych Zaangażowanie w akcje charytatywne Konkursy i turnieje branżowe

10 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne kierunki kształcenia: Technik pojazdów samochodowych Technik mechatronik Technik mechanik Technik hutnik

11 Samochodowo-Mechatroniczne
Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne atuty szkoły: Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ścisła współpraca z pracodawcami Możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań

12 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kierunki kształcenia: Technik elektryk Technik analityk Technik logistyk Technik ochrony środowiska Technik górnictwa podziemnego Technik cyfrowych procesów graficznych

13 Grafiki, Logistyki i Środowiska
Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska atuty szkoły: Realizacja międzynarodowych projektów Klasa patronacka Katowickiego Holdingu Węglowego Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna Szkoła Nowych Technologii

14 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 ul. mjra H. Hubala- Dobrzańskiego 131 ul. Teatralna 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 ul. Kilińskiego 25 ul. Braci Mieroszewskich 42

15 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kierunki kształcenia: Kucharz Cukiernik Mechanik pojazdów samochodowych Murarz-tynkarz

16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna atuty szkoły: Mało liczne klasy zapewniające indywidualizację w procesie nauczania zajęcia prowadzone przez kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych Udział w olimpiadach przedmiotowych i sportowych

17 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kierunki kształcenia: Blacharz samochodowy Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Sprzedawca Introligator Ogrodnik

18 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kierunki kształcenia: Blacharz Elektromechanik pojazdów samochodowych Lakiernik Drukarz Tapicer Stolarz Ślusarz

19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
atuty szkoły: Klasy wielozawodowe integracyjne Realizacja społecznych projektów Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji Wsparcie w kształceniu praktycznym znanych i uznanych firm z regionu

20 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Architektoniczno-Budowlana kierunki kształcenia: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Elektryk Ogrodnik Dekarz z elementami alpinistyki

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Architektoniczno-Budowlana
atuty szkoły: Własne warsztaty szkolne Zaangażowanie w wolontariat i akcje charytatywne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei Nowoczesne technologie budowlane

22 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna kierunki kształcenia: Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i urządzeń Monter mechatronik Operator obrabiarek skrawających Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Ślusarz

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
atuty szkoły: Kształcenie praktyczne realizowane we własnych warsztatach szkolnych oraz doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych Współpraca z pracodawcami Możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań Realizacja projektów i programów międzynarodowych

24 dziękujemy za uwagę i zapraszamy do nas

25 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google