Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W mieście Suwałki 6 szkół prowadzi kształcenie zawodowe: 1. 3 prowadzone przez Miasto Suwałki oraz 2. 3 prowadzone przez inne podmioty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W mieście Suwałki 6 szkół prowadzi kształcenie zawodowe: 1. 3 prowadzone przez Miasto Suwałki oraz 2. 3 prowadzone przez inne podmioty."— Zapis prezentacji:

1 W mieście Suwałki 6 szkół prowadzi kształcenie zawodowe: 1. 3 prowadzone przez Miasto Suwałki oraz 2. 3 prowadzone przez inne podmioty

2

3 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach ul. Sejneńska 14 319 uczniów

4 technik ekonomista technik handlowiec technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa Proponowany kierunek kształcenia w roku szkolnym 2014/2015: technik technologii żywności Kierunki kształcenia:

5 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 67 w zawodach: technik ekonomista – 33 technik handlowiec – 8 technik hotelarstwa - 26

6 Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33 1174 uczniów

7 Kierunki kształcenia: TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK TECHNIK TELEINFORMATYK TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

8 TECHNIKUM nr 3 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 167 w zawodach: TECHNIK BUDOWNICTWA - 50 TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH - 9 TECHNIK ELEKTRONIK - 13 TECHNIK ELEKTRYK - 17 TECHNIK MECHANIK - 14 TECHNIK MECHATRONIK - 28 TECHNIK TELEINFORMATYK - 36 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 167 w zawodach: TECHNIK BUDOWNICTWA - 50 TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH - 9 TECHNIK ELEKTRONIK - 13 TECHNIK ELEKTRYK - 17 TECHNIK MECHANIK - 14 TECHNIK MECHATRONIK - 28 TECHNIK TELEINFORMATYK - 36

9 Kierunki kształcenia: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE O PERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE KLASY WIELOZAWODOWE: BLACHARZ SAMOCHODOWY CUKIERNIK ELEKTRYK FRYZJER KUCHARZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MURARZ MURARZ - TYNKARZ PIEKARZ RZEŹNIK - WĘDLINIARZ STOLARZ ŚLUSARZ WĘDLINIARZ

10 Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015: Operator obrabiarek skrawających Mechanik monter maszyn i urządzeń

11 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 83 w zawodach: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 10 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 18 KLASY WIELOZAWODOWE: CUKIERNIK 10 BLACHARZ SAMOCHODOWY 3 ELEKTRYK 2 FRYZJER 15 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 10 MURARZ 3 PIEKARZ 4 RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 1 STOLARZ 5 ŚLUSARZ 2

12 Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach ul. Sikorskiego 21 626 uczniów

13 technik pojazdów samochodowych technik technologii drewna technik informatyk technik spedytor technik logistyk technik organizacji reklamy technik obsługi turystycznej Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015: technik ochrony środowiska Kierunki kształcenia:

14 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 146 w zawodach: technik pojazdów samochodowych – 37 technik technologii drewna – 9 technik informatyk - 27 technik spedytor – 11 technik logistyk – 28 technik organizacji reklamy – 12 technik obsługi turystycznej – 22

15 mechanik pojazdów samochodowych – 21 elektromechanik pojazdów samochodowych - 11 Kierunki kształcenia i liczba absolwentów w zawodach kwiecień/czerwiec 2014r.

16 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wylotowa 30 Placówka prowadzi praktyczne kształcenie zawodowe dla 286 uczniów ZST 135 uczniów ZS6

17 Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczną do praktycznego kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach na kierunkach: technik mechanik technik mechatronik technik elektryk technik elektronik technik poligraf technik budownictwa technik urządzeń sanitarnych technik cyfrowych procesów graficznych technik technologii drewna technik pojazdów samochodowych technik organizacji reklamy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

18 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter mechatronik elektryk elektronik elektromechanik stolarz ślusarz drukarz dekarz elektromechanik elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych echanik-monter maszyn i urządzeń operator obrabiarek skrawających monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

19 Od 21 września 2013 r. realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

20 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa ul. Ogrodowa 49

21 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 63 w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego – 16 technik organizacji usług gastronomicznych – 16 technik agrobiznesu – 7 Technik rolnik – 18 Technik architektury krajobrazu – 6

22 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 17 w zawodach: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 17

23 Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Sejneńska 10

24 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 15 w zawodach: technik obsługi turystycznej – 15

25 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach ul. T. Kościuszki 23

26 Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 18 w zawodach: technik usług fryzjerskich – 11 technik organizacji usług gastronomicznych – 7

27 Szkoły mogą również organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe - czas trwania od 1 roku do 2 lat

28 Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach: KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Kwalifikacja z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Po uzyskaniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji T.15. kucharz uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

29 Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach: KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE K WALIFIKACJE ZAWODOWE : 1. M ONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2. W YKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH 3. P RZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH DO PROCESU DRUKOWANIA 4. W YKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH 5. D RUKOWANIE CYFROWE 6. M ECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

30 Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach: NOWA KWALIFIKACJA A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

31 Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach: A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania A.55. Drukowanie cyfrowe B.5. Montaż systemów suchej zabudowy B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

32 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Pobierz ppt "W mieście Suwałki 6 szkół prowadzi kształcenie zawodowe: 1. 3 prowadzone przez Miasto Suwałki oraz 2. 3 prowadzone przez inne podmioty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google