Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSZTAŁCENIE W ZAWODACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSZTAŁCENIE W ZAWODACH"— Zapis prezentacji:

1 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
W mieście Suwałki 6 szkół prowadzi kształcenie zawodowe: 1. 3 prowadzone przez Miasto Suwałki oraz 2. 3 prowadzone przez inne podmioty

2 SZKOŁY KSZTAŁCĄ W 48 ZAWODACH
KSZTAŁCENIE W ZAWODACH SZKOŁY KSZTAŁCĄ W 48 ZAWODACH

3 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
ul. Sejneńska 14 319 uczniów

4 Kierunki kształcenia:
TECHNIKUM nr 4 Kierunki kształcenia: technik ekonomista technik handlowiec technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa Proponowany kierunek kształcenia w roku szkolnym 2014/2015: technik technologii żywności

5 TECHNIKUM nr 4 w zawodach: technik ekonomista – 33
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 67 w zawodach: technik ekonomista – 33 technik handlowiec – 8 technik hotelarstwa - 26

6 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33 1174 uczniów

7 Kierunki kształcenia:
TECHNIKUM nr 3 Kierunki kształcenia: technik budownictwa technik cyfrowych procesów graficznych technik elektronik technik elektryk technik mechanik technik mechatronik technik teleinformatyk technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń sanitarnych

8 TECHNIKUM nr 3 w zawodach: technik budownictwa - 50
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 167 w zawodach: technik budownictwa - 50 technik cyfrowych procesów graficznych - 9 technik elektronik - 13 technik elektryk - 17 technik mechanik - 14 technik mechatronik - 28 technik teleinformatyk - 36

9 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Kierunki kształcenia: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych technolog robót wykończeniowych w budownictwie KLASY WIELOZAWODOWE: blacharz samochodowy cukiernik elektryk fryzjer kucharz mechanik pojazdów samochodowych murarz murarz-tynkarz piekarz rzeźnik-wędliniarz stolarz ślusarz wędliniarz

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015: Operator obrabiarek skrawających Mechanik monter maszyn i urządzeń

11 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 83 w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 18 KLASY WIELOZAWODOWE: cukiernik blacharz samochodowy elektryk fryzjer mechanik pojazdów samochodowych murarz piekarz rzeźnik-wędliniarz stolarz ślusarz

12 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
6 Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach ul. Sikorskiego 21 626 uczniów

13 Kierunki kształcenia:
TECHNIKUM nr 2 Kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych technik technologii drewna technik informatyk technik spedytor technik logistyk technik organizacji reklamy technik obsługi turystycznej Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015: technik ochrony środowiska

14 TECHNIKUM nr 2 technik pojazdów samochodowych – 37
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 146 w zawodach: technik pojazdów samochodowych – 37 technik technologii drewna – 9 technik informatyk - 27 technik spedytor – 11 technik logistyk – 28 technik organizacji reklamy – 12 technik obsługi turystycznej – 22

15 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2
Kierunki kształcenia i liczba absolwentów w zawodach kwiecień/czerwiec 2014r. mechanik pojazdów samochodowych – 21 elektromechanik pojazdów samochodowych - 11

16 K P C KSZTAŁCENIE W ZAWODACH Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Wylotowa 30 Placówka prowadzi praktyczne kształcenie zawodowe dla 286 uczniów ZST 135 uczniów ZS6

17 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczną do praktycznego kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach na kierunkach: technik mechanik technik mechatronik technik elektryk technik elektronik technik poligraf technik budownictwa technik urządzeń sanitarnych technik cyfrowych procesów graficznych technik technologii drewna technik pojazdów samochodowych technik organizacji reklamy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

18 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter mechatronik elektryk elektronik elektromechanik stolarz ślusarz drukarz dekarz elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych echanik-monter maszyn i urządzeń operator obrabiarek skrawających monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

19 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
Od 21 września 2013 r. realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

20 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH
ZS CKR Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa ul. Ogrodowa 49

21 TECHNIKUM w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego – 16
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 63 w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego – 16 technik organizacji usług gastronomicznych – 16 technik agrobiznesu – 7 Technik rolnik – 18 Technik architektury krajobrazu – 6

22 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 17 w zawodach: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 17

23 ZSSS KSZTAŁCENIE W ZAWODACH Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Sejneńska 10

24 TECHNIKUM NR 5 w zawodach: technik obsługi turystycznej – 15
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 15 w zawodach: technik obsługi turystycznej – 15

25 KSZTAŁCENIE W ZAWODACH Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach
ZDZ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach ul. T. Kościuszki 23

26 TECHNIKUM w zawodach: technik usług fryzjerskich – 11
Liczba absolwentów w roku szkolnym 2013/2014 – 18 w zawodach: technik usług fryzjerskich – 11 technik organizacji usług gastronomicznych – 7

27 kwalifikacyjne kursy zawodowe
KSZTAŁCENIE W ZAWODACH Szkoły mogą również organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe - czas trwania od 1 roku do 2 lat

28 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach: Kwalifikacja z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Po uzyskaniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji T.15. kucharz uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

29 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach: Kwalifikacje zawodowe: 1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 3. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 4. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 5. Drukowanie cyfrowe 6. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

30 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach: NOWA KWALIFIKACJA A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich

31 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Kwalifikacyjne kursy zawodowe możliwe do realizacji w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach: A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania A.55. Drukowanie cyfrowe B.5. Montaż systemów suchej zabudowy B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

32 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających


Pobierz ppt "KSZTAŁCENIE W ZAWODACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google