Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie przy ul. 6 Sierpnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie przy ul. 6 Sierpnia."— Zapis prezentacji:

1 Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie przy ul. 6 Sierpnia 1/5

2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6-go Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa tel./faks 22 855 44 32 kom. 514 202 619 www.oik.warszawa.pl e-mail: oik@oik.warszawa.pl

3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje od 2000 r. pierwotnie jako podstruktura Ośrodka Wspomagania Rodziny od 2010 r. działa jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa pomocy społecznej m.st. Warszawy

4 Współpracujemy m.in. z: Ośrodkami Pomocy Społecznej państwowymi i prywatnymi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną organizacjami pozarządowymi Sądami, Prokuraturą, Policją innymi podmiotami

5 Struktura organizacyjna Dyrektor – Monika Siewirska 7 psychologów specjalista pracy socjalnej i pracownik socjalny psychiatra prawnik dział administracyjny

6 Struktura organizacyjna OIK AMBULATORIUMHOSTEL

7 Specyfika działalności Ośrodka Ambulatorium czynne pn. – pt. w godz. 8.00-20.00; Hostel czynny całodobowo przyjmowanie osób w potrzebie natychmiast (bez długich terminów oczekiwania) bezpłatność usług brak rejonizacji nie jest wymagane ubezpieczenie społeczne

8 Z jakich form pomocy można skorzystać? interwencja kryzysowa pomoc psychologiczna o charakterze wspierającym krótkoterminowa terapia indywidualna konsultacje dla par poradnictwo socjalne konsultacje psychiatryczne porady prawne zajęcia grupowe, warsztaty, treningi mediacje

9 Działania OIK - przeciwdziałanie przemocy

10 Procedura „Niebieskie Karty” Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, ma obowiązek wszczynania procedury „Niebieskich Kart”

11 W roku 2015: z pomocy w Ambulatorium OIK z powodu przemocy skorzystało 75 osób w Hostelu OIK z powodu przemocy przebywało 34 osoby (w tym 17 dzieci) 1/5 interwencji podejmowanych w Ośrodku dotyczy przeciwdziałania przemocy

12 Płaszczyzny działania pierwszą płaszczyznę przeciwdziałania przemocy stanowią działania interwencyjne polegają one na uniemożliwieniu dalszego krzywdzenia i udzieleniu „pierwszej pomocy”

13 Płaszczyzny działania drugą płaszczyzną przeciwdziałania przemocy są działania terapeutyczno- lecznicze zmierzające do zminimalizowania i usunięcia doznanych urazów i krzywd trzecią płaszczyzną przeciwdziałania przemocy jest profilaktyka

14 w naszej pracy z Klientami przebywającymi w Hostelu za jeden z celów głównych stawiamy sobie wspieranie rodziców w realizacji ich zadań rodzicielskich rodzice uczą się lepiej rozpoznawać potrzeby swoich dzieci i wspierać budowanie bezpiecznej więzi przez uważną interakcję z dzieckiem

15 Działania OIK – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci DZIAŁANIA INTERWENCYJNE - PRAKTYKA

16 „Są różne straszne rzeczy na świecie, ale najstraszniejsze, gdy dziecko boi się ojca, matki, wychowawcy… Boi się zamiast kochać. Zamiast szanować”. J. Korczak

17 J. dziewczynka 7 lat powtarza I klasę SP zaniedbanie ze strony obojga rodziców alkoholizm ojca – pan stosujący przemoc podejrzenie przemocy seksualnej ze strony ojca

18 J. procedura NK wszczęta przez PPP – rodzice jako sprawcy przemocy wniosek kuratora – zagrożenie zabezpieczeniem dziecka przyjęta do Hostelu OIK wraz z matką

19 J. trudności pani A. – matka dziecka chroniąca system – brak współpracy współpraca OIK ze służbami okoliczności opuszczenia Hostelu przez rodzinę decyzja o zabezpieczeniu dziecka

20 Działania OIK – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - PRAKTYKA

21 Profilaktyka prowadzona w rodzinie pierwszym jej celem jest psychoedukacja osoby dorosłej, a w konsekwencji uczenie kontrolowania swojego zachowania drugim celem jest poprawa relacji rodzica z dzieckiem

22 nie da się pomóc dziecku bez pracy z rodzicem jeśli rodzic sam „decyduje się odseparować siebie” od dziecka tzn. że wie/czuje, że ma jakiś obszar do przepracowania pomoc rodzicowi, praca z nim - jest niezbędnym elementem pomocy dziecku

23 N. dziewczynka 3 lata Syria – ochrona uzupełniająca w Polsce od 2013 r. brak miejsca zamieszkania przemoc ze strony męża, ojca N. procedura NK

24 N. ojciec N. aresztowany matka traci płynność finansową dziecko wraz z matką przyjęte do Hostelu OIK

25 N. trudności pani D. – matki N. – Klientka skryzysowana, różnice kulturowe, brak decyzyjności, „nie zauważa” dziecka N. – „dzikie dziecko”, pieluchowana, izolowana w łóżeczku, zaniedbana higienicznie, kary cielesne

26 N. Działania profilaktyczne OIK: -uczenie kooperacji z dzieckiem - co to znaczy bawić się z dzieckiem -dostarczanie wiedzy o dziecku i jego potrzebach - co to znaczy być z dzieckiem, czego dziecko potrzebuje -wzmacnianie więzi i komunikacji – chwalenie dobrych zachowań

27 N. Działania profilaktyczne OIK: -wspieranie – wyjście z pracownikiem do WZL, WCPR -wzmacnianie – reakcja na emocje dziecka -modelowanie – jak powinien wyglądać rytm dnia dziecka

28 N. Działania profilaktyczne OIK: -motywowanie – posłanie córki do przedszkola -docenianie – zauważanie i chwalenie Klientki jako samodzielnej kobiety i matki -uczenie korzystania z dostępnych źródeł pomocy

29 N. wpływ grupy rówieśniczej na N. – rówieśnicy w OIK i w Przedszkolu współpraca z tłumaczem współpraca OIK z sądem i kuratorem – 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny współpraca z Przedszkolem konieczna praca długoterminowa

30 „Uraz wielokrotnie doznawany przez dorosłego niszczy osobowość już ukształtowaną, uraz powtarzający się w dzieciństwie osobowość kształtuje i zniekształca” J. Herman

31 Pytania ? Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawa tel./faks 22 855 44 32 e-mail: oik@oik.warszawa.pl

32 Dziękuję za uwagę

33 Źródła: Bownik Ludmiła „Sytuacje kryzysowe u dzieci – rozpoznanie i reagowanie” – osobiście udostępnione przez autorkę Czerkawska Małgorzata, Markiewicz Mikołaj „Przemoc wobec dzieci” - www.mcps.com.pl doświadczenia własne


Pobierz ppt "Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie przy ul. 6 Sierpnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google