Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej"— Zapis prezentacji:

1 Działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Warszawie przy ul. 6 Sierpnia 1/5

2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6-go Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa
tel./faks kom

3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
funkcjonuje od 2000 r. pierwotnie jako podstruktura Ośrodka Wspomagania Rodziny od 2010 r. działa jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa pomocy społecznej m.st. Warszawy

4 Współpracujemy m.in. z: Ośrodkami Pomocy Społecznej
państwowymi i prywatnymi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną organizacjami pozarządowymi Sądami, Prokuraturą, Policją innymi podmiotami

5 Struktura organizacyjna
Dyrektor – Monika Siewirska 7 psychologów specjalista pracy socjalnej i pracownik socjalny psychiatra prawnik  dział administracyjny

6 Struktura organizacyjna

7 Specyfika działalności Ośrodka
Ambulatorium czynne pn. – pt. w  godz ; Hostel czynny całodobowo przyjmowanie osób w potrzebie natychmiast (bez długich terminów oczekiwania) bezpłatność usług brak rejonizacji nie jest wymagane ubezpieczenie społeczne

8 Z jakich form pomocy można skorzystać?
interwencja kryzysowa pomoc psychologiczna o charakterze wspierającym krótkoterminowa terapia indywidualna konsultacje dla par poradnictwo socjalne •  konsultacje psychiatryczne porady prawne zajęcia grupowe, warsztaty, treningi mediacje

9 Działania OIK - przeciwdziałanie przemocy

10 Procedura „Niebieskie Karty”
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, ma obowiązek wszczynania procedury „Niebieskich Kart”

11 W roku 2015: z pomocy w Ambulatorium OIK z powodu przemocy skorzystało 75 osób w Hostelu OIK z powodu przemocy przebywało 34 osoby (w tym 17 dzieci) 1/5 interwencji podejmowanych w Ośrodku dotyczy przeciwdziałania przemocy

12 Płaszczyzny działania
pierwszą płaszczyznę przeciwdziałania przemocy stanowią działania interwencyjne polegają one na uniemożliwieniu dalszego krzywdzenia i udzieleniu „pierwszej pomocy”

13 Płaszczyzny działania
drugą płaszczyzną przeciwdziałania przemocy są działania terapeutyczno-lecznicze zmierzające do zminimalizowania i usunięcia doznanych urazów i krzywd trzecią płaszczyzną przeciwdziałania przemocy jest profilaktyka

14 w naszej pracy z Klientami przebywającymi w Hostelu za jeden z celów głównych stawiamy sobie wspieranie rodziców w realizacji ich zadań rodzicielskich rodzice uczą się lepiej rozpoznawać potrzeby swoich dzieci i wspierać budowanie bezpiecznej więzi przez uważną interakcję z dzieckiem

15 Działania OIK – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE - PRAKTYKA

16 „Są różne straszne rzeczy na świecie, ale najstraszniejsze, gdy dziecko boi się ojca, matki, wychowawcy… Boi się zamiast kochać. Zamiast szanować”. J. Korczak

17 J. dziewczynka 7 lat powtarza I klasę SP
zaniedbanie ze strony obojga rodziców alkoholizm ojca – pan stosujący przemoc podejrzenie przemocy seksualnej ze strony ojca

18 J. procedura NK wszczęta przez PPP – rodzice jako sprawcy przemocy
wniosek kuratora – zagrożenie zabezpieczeniem dziecka przyjęta do Hostelu OIK wraz z matką

19 J. trudności pani A. – matka dziecka chroniąca system – brak współpracy współpraca OIK ze służbami okoliczności opuszczenia Hostelu przez rodzinę decyzja o zabezpieczeniu dziecka

20 Działania OIK – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - PRAKTYKA

21 Profilaktyka prowadzona w rodzinie
pierwszym jej celem jest psychoedukacja osoby dorosłej, a w konsekwencji uczenie kontrolowania swojego zachowania drugim celem jest poprawa relacji rodzica z dzieckiem

22 nie da się pomóc dziecku bez pracy
z rodzicem jeśli rodzic sam „decyduje się odseparować siebie” od dziecka tzn. że wie/czuje, że ma jakiś obszar do przepracowania pomoc rodzicowi, praca z nim - jest niezbędnym elementem pomocy dziecku

23 N. dziewczynka 3 lata Syria – ochrona uzupełniająca
w Polsce od 2013 r. brak miejsca zamieszkania przemoc ze strony męża, ojca N. procedura NK

24 N. ojciec N. aresztowany matka traci płynność finansową
dziecko wraz z matką przyjęte do Hostelu OIK

25 N. trudności pani D. – matki N. – Klientka skryzysowana, różnice kulturowe, brak decyzyjności, „nie zauważa” dziecka N. – „dzikie dziecko”, pieluchowana, izolowana w łóżeczku, zaniedbana higienicznie, kary cielesne

26 N. Działania profilaktyczne OIK:
uczenie kooperacji z dzieckiem - co to znaczy bawić się z dzieckiem dostarczanie wiedzy o dziecku i jego potrzebach - co to znaczy być z dzieckiem, czego dziecko potrzebuje wzmacnianie więzi i komunikacji – chwalenie dobrych zachowań

27 N. Działania profilaktyczne OIK:
wspieranie – wyjście z pracownikiem do WZL, WCPR wzmacnianie – reakcja na emocje dziecka modelowanie – jak powinien wyglądać rytm dnia dziecka

28 N. Działania profilaktyczne OIK:
motywowanie – posłanie córki do przedszkola docenianie – zauważanie i chwalenie Klientki jako samodzielnej kobiety i matki uczenie korzystania z dostępnych źródeł pomocy

29 N. wpływ grupy rówieśniczej na N. – rówieśnicy w OIK i w Przedszkolu
współpraca z tłumaczem współpraca OIK z sądem i kuratorem – 2 wnioski o wgląd w sytuację rodziny współpraca z Przedszkolem konieczna praca długoterminowa

30 „Uraz wielokrotnie doznawany przez dorosłego niszczy osobowość już ukształtowaną, uraz powtarzający się w dzieciństwie osobowość kształtuje i zniekształca” J. Herman

31 Pytania ? Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawa tel./faks

32 Dziękuję za uwagę

33 Źródła: Bownik Ludmiła „Sytuacje kryzysowe u dzieci – rozpoznanie i reagowanie” – osobiście udostępnione przez autorkę Czerkawska Małgorzata, Markiewicz Mikołaj „Przemoc wobec dzieci” - doświadczenia własne


Pobierz ppt "Olga Zduńczyk Ośrodek Interwencji Kryzysowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google