Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie dialogu społecznego – rola współpracy sektora rządowego i pozarządowego na polu pomocy społecznej w kształtowaniu skutecznego systemu pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie dialogu społecznego – rola współpracy sektora rządowego i pozarządowego na polu pomocy społecznej w kształtowaniu skutecznego systemu pomocy."— Zapis prezentacji:

1 Budowanie dialogu społecznego – rola współpracy sektora rządowego i pozarządowego na polu pomocy społecznej w kształtowaniu skutecznego systemu pomocy społecznej w Polsce Piotr Błędowski Szkoła Główna Handlowa Warszawa Warszawa, 22 listopada 2007 r.

2 Współpraca sektora rządowego i pozarządowego (tu rozumianego jako samorządowy i NGO) wymaga precyzyjnego określenia kompetencji w punktach stycznych, gdzie uprawnienia podmiotów państwowych stykają się z obowiązkowymi i fakultatywnymi zadaniami pozostałych podmiotów.

3 Współpraca sektora publicznego, a zwłaszcza samorządowego z pozarządowym, należy do najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań pomocy społecznej. zwłaszcza samorządowego z pozarządowym, należy do najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań pomocy społecznej.

4 Współpraca na poziomie krajowym Państwo nie powinno demonstrować swoich sympatii politycznych przez szczególne preferowanie niektórych organizacji pozarządowych ani dyskredytować celów działania NGO. Państwo powinno w ramach POLITYKI POMOCY SPOŁECZNEJ przewidzieć zadania do realizacji przez organizacje pozarządowe, wolontariat oraz zapewnić wsparcie dla nich.

5 Współpraca na poziomie lokalnym Samorządy powinny postrzegać NGO jako partnera, a nie konkurenta. Partnerstwo w stanowieniu hierarchii celów i określaniu zasobu środków. Ocena lokalnego potencjału społecznego wymaga rozpoznania wszelkich form aktywności społecznej na rzecz innych, z wolontariatem włącznie.

6 NGOs w obszarze usług socjalnych i pomocy społecznej 2006 r. GrupaLiczba org. Domy dziecka, rodziny zastępcze, pomoc adopcyjna554 Wsparcie rodzin, w tym niepełnych1776 Pomoc skrajnie ubogim1490 Pomoc bezdomnym, prowadzenie schronisk629 Pomoc uzależnionym, profilaktyka uzależnień1877 Pomoc uchodźcom159 Pomoc niepełnosprawnym i chorym5102 Pomoc osobom starszym1731 Zorganizowana dystrybucja970 Inne965 Pomoc ofiarom klęsk, wypadków losowych15532

7 Dialog społeczny Partnerzy dialogu: podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i OPINIA PUBLICZNA Potrzeba przyzwolenia społecznego na finansowanie programów socjalnych ze środków komunalnych (gminnych i powiatowych) Potrzeba unikania konfliktowania grup mieszkańców mimo istnienia różnicy interesów poszczególnych grup Jasne sformułowanie celu i oczekiwanych korzyści

8 Skuteczny system pomocy społecznej Jak mierzyć skuteczność pomocy społecznej: trwałym opuszczeniem grupy klientów czy doraźnym faktycznym zaspokojeniem potrzeby? W pierwszym przypadku pomoc społeczna musi podjąć współpracę z instytucjami i NGOs odległymi od zakresu jej zadań (oświata, rynek pracy, promocja zdrowia itp.), w drugim – rozwinąć formy współpracy w ramach pomocy społecznej i zwalczania wykluczenia społecznego.

9 Konieczne jest uzyskanie akceptacji i poparcia rady gminy/miasta dla realizacji opracowanego programu działania i ustalonych priorytetów Niezbędne jest wieloaspektowe traktowanie potrzeb klientów i oferowania możliwie szerokiego zakresu usług oraz pracy socjalnej Potrzebne jest informowanie opinii publicznej o działaniach i ich rezultatach Skuteczny system pomocy społecznej

10 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Budowanie dialogu społecznego – rola współpracy sektora rządowego i pozarządowego na polu pomocy społecznej w kształtowaniu skutecznego systemu pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google