Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-41. www.sprint.pl

2 2 Celem projektu jest opracowanie symulatora: morskiego i lądowego wspomagającego proces szkolenia i oceny dyspozytorów Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego. Niniejsza prezentacja przedstawia Symulator Lądowy. Informacje podstawowe

3 www.sprint.pl 3 System symulatora lądowego jest narzędziem skierowanym głównie do ośrodków zajmujących się szkoleniami grup dyspozytorów służb zarządzania kryzysowego. Instruktor takiego szkolenia za jego pomocą przeprowadza symulację konkretnego zdarzenia wymagającego interwencji kryzysowej wraz z określeniem wszystkich warunków i parametrów związanych z okolicznościami wystąpienia takiego zdarzenia. System symulatora lądowego ściśle współpracuje z Systemem DART – instruktor prowadzący szkolenie za pomocą systemu symulatora lądowego definiuje scenariusze możliwych zdarzeń, natomiast uczestnicy szkolenia posługują się realnym Systemem DART przyjmując role dyspozytorów poszczególnych służb zaangażowanych w działania związane z konkretnym zdarzeniem zdefiniowanym w scenariuszu przez instruktora szkolenia. Informacje podstawowe Założenia podstawowe

4 www.sprint.pl 4 Podstawowe moduły systemu to: Moduł administracyjno-konfiguracyjny Moduł tworzenia oraz zarządzania scenariuszami zdarzeń i zagrożeń lądowych Moduł symulatora warunków atmosferycznych Moduł wykonawczy generatora zdarzeń z możliwością pracy z wieloma służbami Moduł poglądowej mapy cyfrowej Moduł ewidencji i baz danych związanych z działalnością służb kryzysowych i ratunkowych Moduł telekomunikacyjny dla celów powiadamiania dyspozytorów i komunikacji ze służbami Moduł monitorowania pracy dyspozytorów i oceny skuteczności ich działań Informacje podstawowe Moduły systemu

5 www.sprint.pl 5 Moduł administracyjno-konfiguracyjny Moduł stanowić będzie narzędzie dla administratora systemu umożliwiające konfigurację wszystkich wymaganych parametrów systemu symulatora lądowego niezbędnych dla przeprowadzenia szkolenia dyspozytorów służb kryzysowych i ratunkowych. Powinien umożliwiać rejestrację uczestników grup szkoleniowych oraz instruktorów realizujących szkolenia, definiować podstawowe parametry środowiska szkoleniowego, umożliwiać przystosowanie systemu symulatora do szkoleń grup dyspozytorów zarówno pojedynczej jak i wielu współdziałających służb związanych z zarządzaniem kryzysowym i powiadamianiem ratunkowym. Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

6 www.sprint.pl 6 Moduł tworzenia oraz zarządzania scenariuszami zdarzeń i zagrożeń lądowych Moduł umożliwi opracowanie i przygotowanie harmonogramu rzeczowo-czasowego przebiegu zdarzenia, zdefiniowanie uczestników zdarzenia, przypisanie im ról, wygenerowanie odpowiednich komunikatów i przygotowanie wszystkich uwarunkowań związanych z przebiegiem zdarzenia. Scenariusze będą odwzorowywały zdarzenia oraz symulowały zagrożenia i zmienne warunki meteorologiczne. Dostępne są punkty kontrolne, w których weryfikowana jest skuteczność działań podejmowanych przez dyspozytorów poszczególnych służb. Moduł umożliwia również wprowadzenie sterowanej „przypadkowości” niektórych aspektów zdarzenia (np. wygenerowane losowo warunki meteorologiczne w okolicy miejsca zdarzenia). Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

7 www.sprint.pl 7 Moduł symulatora warunków atmosferycznych Moduł umożliwia zasymulowanie konkretnej sytuacji pogodowej, zdefiniowanie szczególnych parametrów zjawisk atmosferycznych (np. pory roku, opady, zmienny kierunek wiatru i inne) dla potrzeb przeprowadzenia symulacji konkretnego zdarzenia. Automatycznie predefiniowane są standardowe warunki aury dla lokalizacji geograficznej i pory roku zdarzenia zdefiniowanego w scenariuszu. Symulacja obejmuje wprowadzenie oczekiwanych warunków meteorologicznych oraz ich zmienności w czasie. Moduł daje narzędzia do przygotowania i zorganizowania w czasie takiej symulacji oraz generuje odpowiednią wymianę danych z Systemem DART (w tym z modułem DART ATP-45 w postaci meldunków NBC zgodnych z normą NATO ATP-45), aby przewidziane uwarunkowania aury znalazły odbicie w odpowiednich reakcjach Systemu DART. Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

8 www.sprint.pl 8 Moduł wykonawczy generatora zdarzeń z możliwością pracy z wieloma służbami Moduł generuje zdarzenia zdefiniowane przez instruktora dla grupy treningowej w celu zasymulowania sytuacji wymagającej interwencji kryzysowej od jednej, bądź wielu współpracujących ze sobą służb. Moduł wykonawczy generuje odpowiednie komunikaty, sygnały, symuluje warunki meteorologiczne i inne okoliczności towarzyszące zdarzeniom obsługiwanym przez odpowiednie służby według scenariusza i harmonogramu czasowego ustalonego przez instruktora w module zarządzania scenariuszami zdarzeń. Instruktor podczas trwania scenariusza szkoleniowego ma możliwość w ograniczonym zakresie wprowadzania do scenariusza przypadków „losowych”. Wpływa to na zachowanie dyspozytorów podlegające ciągłemu monitorowaniu i ocenie przez instruktora. Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

9 www.sprint.pl 9 Moduł poglądowej mapy cyfrowej Moduł obsługujący mapę cyfrową danego terenu, obrazującą zarówno zdarzenia zasymulowane przez instruktora szkolenia, jak i uczestników grupy szkoleniowej w odpowiednich rolach. Mapa cyfrowa zawiera minimum informacji niezbędnych dla przeprowadzenia skutecznej akcji określonej scenariuszem na obszarze co najmniej Rzeczpospolitej Polskiej. Moduł powinien umożliwiać również pracę z mapą cyfrową wielowarstwową z obsługą warstw istotnych dla działań służb zarządzania kryzysowego (np. infrastruktura techniczna miasta). Moduł mapy cyfrowej umożliwia nanoszenie własnych warstw i obiektów w podstawowym zakresie, aby zdefiniować obiekty lub warstwy charakterystyczne dla danego zdarzenia, a nie ujęte w zasadniczej mapie cyfrowej. Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

10 www.sprint.pl 10 Moduł ewidencji i baz danych związanych z działalnością służb kryzysowych i ratunkowych Moduł wspomaga pracę instruktora i modułu zarządzania scenariuszami zdarzeń. Umożliwia zdefiniowanie zawartości podręcznych baz danych i ewidencji związanych z charakterystyką pracy poszczególnych służb związanych z zarządzaniem kryzysowym i powiadamianiem ratunkowym. Moduł umożliwia zdefiniowanie baz danych i ewidencję o dowolnej strukturze zdefiniowanej przez instruktora (np. baza danych lokalnej ewidencji ludności, ewidencja sił i środków dla każdej ze służb przewidzianych w scenariuszu zdefiniowanym w module zarządzanie scenariuszami zdarzenia). Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

11 www.sprint.pl 11 Moduł telekomunikacyjny dla celów powiadamiania dyspozytorów i komunikacji ze służbami Moduł współpracuje z systemami telekomunikacyjnymi w celu skomunikowania uczestników szkolenia przyjmujących określone role podczas szkolenia, jak i generowania i przesyłania odpowiednich komunikatów zgodnych z opracowanymi wcześniej scenariuszami. Moduł integruje centralę telefoniczną w stopniu umożliwiającym możliwość zestawiania połączeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz opcjonalnie integruje nowoczesne środki komunikacji typu VoIP lub inne wykorzystywane w codziennej praktyce służb kryzysowych. Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

12 www.sprint.pl 12 Moduł monitorowania pracy dyspozytorów i oceny skuteczności ich działań Moduł pozwalający instruktorowi prowadzącemu szkolenie ciągłe monitorowanie uruchomionego scenariusza zdarzenia, przeglądanie działań uczestników szkolenia – dyspozytorów, zadawanie i ocena parametrów metodycznych skuteczności szkolenia. Instruktor ma możliwość monitorowania pracy każdego uczestnika szkolenia indywidualnie, zadawania parametrów oczekiwanych wyników oraz sporządzenia oceny końcowej. Informacje podstawowe Moduły systemu - funkcjonalność

13 www.sprint.pl 13 Działanie 1.4 – część badawczo-rozwojowa Lipiec 2009 – grudzień 2009: analiza funkcjonalno-systemowa oraz przygotowanie dokumentacji projektowej systemu – Moduł Ląd; Grudzień 2009 – sierpień 2010: opracowanie metodyki i programu szkoleń – Moduł Ląd oraz opracowanie symulatora (oprogramowanie i wyposażenie – Moduł Ląd; Sierpień 2010 – luty 2011: Testy symulatora i opracowanie ostatecznej wersji prototypu symulatora - Moduł Ląd; Skrócony harmonogram

14 www.sprint.pl 14 Działanie 4.1 – część wdrożeniowo-inwestycyjna Styczeń 2011 – luty 2011: zakup sprzętu wykorzystywanego w części badawczej oraz wdrożeniowo-inwestycyjnej – Moduł Ląd oraz badanie rynku; Luty 2011 – marzec 2011: zgłoszenie wzoru przemysłowego; Luty 2011 – marzec 2011: adaptacja i wyposażenie Centrum Symulacji i szkolenia – Moduł Ląd; Skrócony harmonogram

15 www.sprint.pl 15 Schemat blokowy projektowanego systemu

16 www.sprint.pl 16 W projekcie z firmy Sprint zaangażowany jest Pion Innowacji:  Zespół w Gdańsku (Moduł Morze)  Zespół w Olsztynie (Moduł Ląd) Prace przewidziane są do końca marca 2011 roku. Podsumowanie


Pobierz ppt "Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google