Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI"— Zapis prezentacji:

1 DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego Wrocław 1 kwiecień 2011 r.

2 POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Stan aktualny WCZK TVP ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA KW PSP WSSE KWP WIOŚ RZGW KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA WIWet WSzW IMGW WROCŁAW SOSG UMWD LUDNOŚĆ LUDNOŚĆ POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GCZK GCZK GCZK GCZK GCZK GCZK Szkoły, przedszkola Szkoły, przedszkola Szkoły, przedszkola Szkoły, przedszkola Szkoły, przedszkola Szkoły, przedszkola Sołectwa Sołectwa Sołectwa Sołectwa Sołectwa Sołectwa Zakłady Zakłady pracy Zakłady pracy Zakłady pracy Zakłady pracy Zakłady pracy Straże Straże Straże Straże Straże Straże Inne Inne Inne Inne Inne Inne

3 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
System łączności i ostrzegania w czasie awarii w zakładach dużego ryzyka Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego PCZK PCZK ? AWARIA Sołectwo PCZK Powiadamianie tel. Zakład dużego ryzyka Telewizja Radio Powiadamianie tel. GCZK KW PSP WIOŚ Sołectwo Sołectwo Sołectwo Sołectwo

4 Stan po wdrożeniu systemu POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WCZK TVP ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA KW PSP WSSE KWP WIOŚ RZGW KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA WIWet WSzW IMGW SOSG UMWD LUDNOŚĆ LUDNOŚĆ DZMiUW Izba Celna POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GCZK Zakłady Dużego Ryzyka Policja PSP Inspekcje Sanepid Szkoły, przedszkola PIWet Sołectwa Zakłady Straże Inne

5 CEL GŁÓWNY Koordynacja działań wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska w sytuacjach kryzysowych oraz informowanie i ostrzeganie mieszkańców, z zagrożonych terenów

6 SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU
Opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, który będzie posiadać następujące funkcjonalności: umożliwi monitorowanie sytuacji na terenie Dolnego Śląska poprzez zasilanie centralnej bazy danych przez służby takie jak IMGW, RZGW, Sanepid itp. System będzie gromadził dane o zagrożeniach meteorologicznych, hydrologicznych, chemicznych, epidemiologicznych itp. Dane te będą dostępne dla wszystkich użytkowników; system zapewni wymianę informacji pomiędzy grupami użytkowników poprzez możliwość zestawiania tele- i wideokonferencji (także z wykorzystaniem telefonii komórkowej); podniesie poziom niezawodności komunikacyjnej poprzez przyłączenie systemu do dwu niezależnych linii światłowodowych; zapewni możliwość pełnego i bezpiecznego dostępu do gromadzonych w systemie informacji dla wszystkich użytkowników systemu;

7 SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU
rejestrowanie przebiegu wszystkich akcji (relacje głosowe, zapisy wideo, itp.), które potem mogą być analizowane i porównywane z innymi, podobnymi akcjami; prezentację aktualnej sytuacji na posiadanych mapach (łącznie z wykorzystaniem technologii GPRS); tworzenie bazy wiedzy wykorzystywanej w kolejnych sytuacjach kryzysowych; umożliwi wykorzystanie bazy wiedzy do modyfikacji procedur postępowania w typowych sytuacjach kryzysowych (np. do automatycznego rozsyłania informacji do określonych użytkowników); zapewni możliwość szkolenia pracowników służb poprzez symulowanie określonych sytuacji kryzysowych. Możliwość tworzenia scenariuszy treningowych; umożliwi natychmiastowe informowanie ludności o zagrożeniach na utworzonym portalu internetowym; w gminach posiadających aplikację SISMS umożliwi ostrzeganie ludności zagrożonych terenów poprzez wysyłanie SMS-ów do zarejestrowanych abonentów;

8 Kto będzie korzystał z systemu?
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Środowiska; IMGW, RZGW, WiWet, DZMiUW; 26 powiatowych centrów zarządzania Kryzysowego; 169 gminnych centrów zarządzania kryzysowego; Wojewódzka i Powiatowe Komendy Straży Pożarnej; Wojewódzka i Powiatowe Komendy Policji; Centra Powiadamiania Ratunkowego (Zespoły Ratownictwa Medycznego); Sanepid i służby epidemiologiczne szczebla wojewódzkiego i powiatowego; Służby chemiczne; Inne służby biorące udział w akcjach ratowniczych; Służby prewencji i zabezpieczania imprez masowych; Zakłady Dużego Ryzyka, Pośrednio cała społeczność Dolnego Śląska

9 PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
D – data podpisania umowy o dofinansowaniu; D + 4 mies. - zakup i instalacja sprzętu teleinformatycznego; D + 8 mies. - wdrożenie modułu do zestawiania i rejestracji tele- i wideokonferencji; D + 12 mies. - wdrożenie głównej aplikacji systemu; D + 15 mies. - uruchomienie internetowego portalu informacyjnego; D + 15 mies. - opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych; D + 15 mies. - uruchomienie systemu i rozpoczęcie testów i szkoleń; D + 18 mies. - Zakończenie wdrożenia, odbiór systemu; D + 20 mies. - rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu.

10 Ile to będzie kosztować?
Całkowita wartość (w zł) ,00 Kwota dofinansowania z RPO ,00

11 PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU Zasięg projektu: NIEMCY REPUBLIKA CZESKA

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google