Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław 1 kwiecień 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław 1 kwiecień 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław 1 kwiecień 2011 r.

2 WCZK TVP ROZGŁOŚNIA REGIONALNA KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA LUDNOŚĆ GCZK POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KW PSP KWP RZGW WSzW WSSE WIOŚ WIWet IMGW WROCŁAW SOSG Szkoły, przedszk ola Zakłady Sołectwa Straże Inne Szkoły, przedszkol a Zakłady pracy Sołectwa Straże Inne Szkoły, przedszkol a Zakłady pracy Sołectwa Straże Inne Szkoły, przedszkol a Zakłady pracy Sołectwa Straże Inne Szkoły, przedszkol a Zakłady pracy Sołectwa Straże Inne Szkoły, przedszkol a Zakłady pracy Sołectwa Straże Inne UMWD Stan aktualny

3 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Sołectwo PCZK GCZK Telewizja Radio Sołectwo PCZK System łączności i ostrzegania w czasie awarii w zakładach dużego ryzyka Powiadamianie tel. Zakład dużego ryzyka AWARIA KW PSP WIOŚ PCZK Sołectwo

4 WCZK TVP ROZGŁOŚNIA REGIONALNA KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA LUDNOŚĆ GCZK POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KW PSP KWP RZGW WSzW WSSE WIOŚ WIWet IMGW SOSG Szkoły, przedszk ola Zakłady Sołectwa Straże Inne UMWD Zakłady Dużego Ryzyka PolicjaPSPInspekcje Sanepid PIWet Stan po wdrożeniu systemu DZMiUW Izba Celna

5 CEL GŁÓWNY Koordynacja działań wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska w sytuacjach kryzysowych oraz informowanie i ostrzeganie mieszkańców, z zagrożonych terenów

6 SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU Opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, który będzie posiadać następujące funkcjonalności: umożliwi monitorowanie sytuacji na terenie Dolnego Śląska poprzez zasilanie centralnej bazy danych przez służby takie jak IMGW, RZGW, Sanepid itp. System będzie gromadził dane o zagrożeniach meteorologicznych, hydrologicznych, chemicznych, epidemiologicznych itp. Dane te będą dostępne dla wszystkich użytkowników; system zapewni wymianę informacji pomiędzy grupami użytkowników poprzez możliwość zestawiania tele- i wideokonferencji (także z wykorzystaniem telefonii komórkowej); podniesie poziom niezawodności komunikacyjnej poprzez przyłączenie systemu do dwu niezależnych linii światłowodowych; zapewni możliwość pełnego i bezpiecznego dostępu do gromadzonych w systemie informacji dla wszystkich użytkowników systemu;

7 SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU rejestrowanie przebiegu wszystkich akcji (relacje głosowe, zapisy wideo, itp.), które potem mogą być analizowane i porównywane z innymi, podobnymi akcjami; prezentację aktualnej sytuacji na posiadanych mapach (łącznie z wykorzystaniem technologii GPRS); tworzenie bazy wiedzy wykorzystywanej w kolejnych sytuacjach kryzysowych; umożliwi wykorzystanie bazy wiedzy do modyfikacji procedur postępowania w typowych sytuacjach kryzysowych (np. do automatycznego rozsyłania informacji do określonych użytkowników); zapewni możliwość szkolenia pracowników służb poprzez symulowanie określonych sytuacji kryzysowych. Możliwość tworzenia scenariuszy treningowych; umożliwi natychmiastowe informowanie ludności o zagrożeniach na utworzonym portalu internetowym; w gminach posiadających aplikację SISMS umożliwi ostrzeganie ludności zagrożonych terenów poprzez wysyłanie SMS-ów do zarejestrowanych abonentów;

8 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Środowiska; IMGW, RZGW, WiWet, DZMiUW; 26 powiatowych centrów zarządzania Kryzysowego; 169 gminnych centrów zarządzania kryzysowego; Wojewódzka i Powiatowe Komendy Straży Pożarnej; Wojewódzka i Powiatowe Komendy Policji; Centra Powiadamiania Ratunkowego (Zespoły Ratownictwa Medycznego); Sanepid i służby epidemiologiczne szczebla wojewódzkiego i powiatowego; Służby chemiczne; Inne służby biorące udział w akcjach ratowniczych; Służby prewencji i zabezpieczania imprez masowych; Zakłady Dużego Ryzyka, Pośrednio cała społeczność Dolnego Śląska Kto będzie korzystał z systemu?

9 D – data podpisania umowy o dofinansowaniu; D + 4 mies. - zakup i instalacja sprzętu teleinformatycznego; D + 8 mies. - wdrożenie modułu do zestawiania i rejestracji tele- i wideokonferencji; D + 12 mies. - wdrożenie głównej aplikacji systemu; D + 15 mies. - uruchomienie internetowego portalu informacyjnego; D + 15 mies. - opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych; D + 15 mies. - uruchomienie systemu i rozpoczęcie testów i szkoleń; D + 18 mies. - Zakończenie wdrożenia, odbiór systemu; D + 20 mies. - rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu. PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

10 Całkowita wartość (w zł) 3 420 000,00 Kwota dofinansowania z RPO 2 907 000,00 Ile to będzie kosztować?

11 Zasięg projektu: REPUBLIKA CZESKA NIEMCY PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław 1 kwiecień 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google