Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces uzgadniania zewnętrznych aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces uzgadniania zewnętrznych aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów 1."— Zapis prezentacji:

1 Proces uzgadniania zewnętrznych aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów 1

2 Zidentyfikowane problemy Opis procesu Rekomendacje ekspertów zewnętrznych / audytorów wewnętrznych Podsumowanie

3 Założenia projektu Projekty aktów prawnych: –ustawy, –założenia ustaw, –rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, –rozporządzenia Rady Ministrów. Tylko zewnętrzne akty prawne, bez innych dokumentów rządowych oraz aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów 3

4 Analiza procesu Eksperci zewnętrzni Audyt wewnętrzny w MF Analiza przebiegu 3 wybranych projektów ustaw w systemie EZD Rozmowy z kierownictwem komórek organizacyjnych Rozmowy z pracownikami komórek zajmujących się opiniowaniem 4

5 Problemy - punkt wyjścia Ogromna liczba aktów do zaopiniowania Krótkie terminy na opracowanie stanowiska/opinii. Nieefektywność procesu (powielanie obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentów do komórek, które nie składają uwag, przekazywanie dokumentów rządowych do różnych komórek na różnych etapach procesu legislacyjnego).

6 Problemy - punkt wyjścia c.d. Nieczytelność procesu dla potencjalnych uczestników. Brak właściciela procesu. Niewłaściwie zdefiniowane zakresy kompetencji komórek organizacyjnych (powielanie się kompetencji lub też nieprzypisanie określonych zadań do jakiejkolwiek komórki organizacyjnej). Problemy w stosowaniu systemu EZD 6

7 Ogólny schemat rządowego procesu legislacyjnego Rada Ministrów Komitet Stały Rady Ministrów Komitety Rady Ministrów Komitet ds. EuropejskichKomitet ds. Cyfryzacji Uzgodnienia międzyresortowe Wpisanie do wykazu prac legislacyjnych RM

8 Schematy procesu w ramach Ministerstwa Finansów 8 Ogólny schemat Podproces akceptacji Podproces dekretacji

9 Rekomendacje dotyczące procesu Zdefiniowanie jednostki odpowiedzialnej za proces Zaznaczanie zmian w akcie przez Departament Wiodący Przy drugim i następnym przebiegu wskazywanie zakresu opinii na podstawie zmian Szybka ścieżka 9

10 Rekomendacje dotyczące procesu c.d. Precyzyjne rozgraniczenie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opiniowania dokumentów pod kątem skutków dla finansów publicznych. Rezygnacja z przekazywania przez komórkę merytoryczną projektu aktu prawnego do zaopiniowania do tych komórek organizacyjnych, które na wcześniejszym etapie rządowego procesu legislacyjnego nie zgłosiły uwag. Rezygnacja ze zgłaszania uwag przez komórki organizacyjne inne niż Departament UE na etapie kierowania projektu aktu prawnego do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich 10

11 Rekomendacje „techniczne” Przygotowanie instrukcji stanowiskowej Możliwość łatwego lub automatycznego ustawiania komunikatów przypominających o opiniowaniu ustawy Ręczne oznaczanie stopnia realizacji spraw. Stworzenie rejestru aktów prawnych Rejestr uwag do aktów prawnych Oznaczanie uwag/Opracowanie jednolitych zasad nazewnictwa dokumentów 11

12 Rekomendacje „techniczne” c.d. Ustalenia zasad prezentowania w systemie EZD poszczególnych etapów procesu legislacyjnego porządkujących dokumenty (w tym dokumenty wpływające) na kolejnych etapach prac legislacyjnych. Ustalenie jednolitych zasad przekazywania dokumentów w systemie EZD. Udostępnienie w systemie EZD informacji nt. ostatecznego kształtu uwag, które zostały wysłane z MF. 12

13 Podsumowanie Zmiany w otoczeniu MF Rekomendacje techniczne w pierwszej kolejności Początek rozmów Naprawa drobnych błędów Zarządzanie zmianą!!! Brak głębokich zmian 13


Pobierz ppt "Proces uzgadniania zewnętrznych aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google