Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zidentyfikowane problemy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zidentyfikowane problemy"— Zapis prezentacji:

1 Proces uzgadniania zewnętrznych aktów prawnych na przykładzie Ministerstwa Finansów

2 Zidentyfikowane problemy
Opis procesu Rekomendacje ekspertów zewnętrznych / audytorów wewnętrznych Podsumowanie

3 Założenia projektu Projekty aktów prawnych: ustawy, założenia ustaw,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, rozporządzenia Rady Ministrów. Tylko zewnętrzne akty prawne, bez innych dokumentów rządowych oraz aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów

4 Eksperci zewnętrzni Audyt wewnętrzny w MF Analiza procesu
Analiza przebiegu 3 wybranych projektów ustaw w systemie EZD Rozmowy z kierownictwem komórek organizacyjnych Rozmowy z pracownikami komórek zajmujących się opiniowaniem

5 Problemy - punkt wyjścia
Ogromna liczba aktów do zaopiniowania Krótkie terminy na opracowanie stanowiska/opinii. Nieefektywność procesu (powielanie obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentów do komórek, które nie składają uwag, przekazywanie dokumentów rządowych do różnych komórek na różnych etapach procesu legislacyjnego).

6 Problemy - punkt wyjścia c.d.
Nieczytelność procesu dla potencjalnych uczestników. Brak właściciela procesu. Niewłaściwie zdefiniowane zakresy kompetencji komórek organizacyjnych (powielanie się kompetencji lub też nieprzypisanie określonych zadań do jakiejkolwiek komórki organizacyjnej). Problemy w stosowaniu systemu EZD

7 Ogólny schemat rządowego procesu legislacyjnego
Wpisanie do wykazu prac legislacyjnych RM Uzgodnienia międzyresortowe Komitety Rady Ministrów Komitet ds. Europejskich Komitet ds. Cyfryzacji Komitet Stały Rady Ministrów Rada Ministrów

8 Schematy procesu w ramach Ministerstwa Finansów
Ogólny schemat Podproces akceptacji Podproces dekretacji Informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych: odzwierciedlają w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, odnoszące się do stanów i zmian w sytuacji majątkowej i finansowej oraz osiąganych wynikach jednostek, dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, pozwalają na formułowanie opinii i sądów dotyczących sytuacji ekonomicznej jednostki oraz podejmowanie decyzji przez użytkowników tych informacji, są niezbędne do właściwego zarządzania finansami jednostki, a w dalszej kolejności do zarządzania jednostką jako całością.

9 Rekomendacje dotyczące procesu
Zdefiniowanie jednostki odpowiedzialnej za proces Zaznaczanie zmian w akcie przez Departament Wiodący Przy drugim i następnym przebiegu wskazywanie zakresu opinii na podstawie zmian Szybka ścieżka

10 Rekomendacje dotyczące procesu c.d.
Precyzyjne rozgraniczenie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opiniowania dokumentów pod kątem skutków dla finansów publicznych. Rezygnacja z przekazywania przez komórkę merytoryczną projektu aktu prawnego do zaopiniowania do tych komórek organizacyjnych, które na wcześniejszym etapie rządowego procesu legislacyjnego nie zgłosiły uwag. Rezygnacja ze zgłaszania uwag przez komórki organizacyjne inne niż Departament UE na etapie kierowania projektu aktu prawnego do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich

11 Rekomendacje „techniczne”
Przygotowanie instrukcji stanowiskowej Możliwość łatwego lub automatycznego ustawiania komunikatów przypominających o opiniowaniu ustawy Ręczne oznaczanie stopnia realizacji spraw. Stworzenie rejestru aktów prawnych Rejestr uwag do aktów prawnych Oznaczanie uwag/Opracowanie jednolitych zasad nazewnictwa dokumentów

12 Rekomendacje „techniczne” c.d.
Ustalenia zasad prezentowania w systemie EZD poszczególnych etapów procesu legislacyjnego porządkujących dokumenty (w tym dokumenty wpływające) na kolejnych etapach prac legislacyjnych. Ustalenie jednolitych zasad przekazywania dokumentów w systemie EZD. Udostępnienie w systemie EZD informacji nt. ostatecznego kształtu uwag, które zostały wysłane z MF.

13 Podsumowanie Naprawa drobnych błędów Brak głębokich zmian
Zmiany w otoczeniu MF Rekomendacje techniczne w pierwszej kolejności Początek rozmów Naprawa drobnych błędów Zarządzanie zmianą!!! Brak głębokich zmian


Pobierz ppt "Zidentyfikowane problemy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google